Här är beviset på att regimen i Sverige är kriminell och olaglig!

Här är beviset på att regimen i Sverige är kriminell och olaglig!


2012-11-06-16-25-51_riksdagen

INSÄNDARE I samband med folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap hösten 1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket är förbjudet enligt lag. Grundlagskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994.

Redan innan svenska folket hade röstat om medlemskap i EU, så hade den svenska riksdagen fattat det första beslutet om att ta bort Sveriges grundlagsskydd som fri stat. Sveriges riksdag överlät då även beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och den inre marknaden (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Trots att det var förbjudet, fattade riksdagen i november 1994 beslutet att upphäva grundlagsskyddet som fri stat. Detta var en form av statskupp. Det är sannolikt det största brott, som någonsin begåtts mot det svenska folket genom tiderna. Alla riksdagspartier, (utom Miljöpartiet, vars riksdagsledamöter lade ner sina röster) röstade för att avskaffa grundlagsskyddet som fri stat.

Därför gäller följande från och med Sveriges anslutning som medlem i EU 1/1 1995: ”Principen om EU-rättens företräde innebär, att när det blir konflikt mellan EG-rätten och nationella lagar och regler är det EG-rätten som gäller” (Sekretariatet för Europainformation på Utrikesdepartementet: ”Kort om EG” sid. 2, 1993, Stockholm).

I december 2001 lade regeringen fram propositionen 2001/02:72 ”Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.”. I denna föreslogs en rad ändringar i grundlagen.

Genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval beslutade riksdagen i juni och i november 2002, att regeringsformen ska ändras i enlighet med regeringens förslag.

Regeringsformen har ändrats så, att riksdagen ska kunna överlåta beslutanderätt till EU inom ramen för samtliga EU-områden. 1994 överlät riksdagen beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och inre marknad.

2002 utvidgades EU:s beslutanderätt till att omfatta utrikes- och säkerhetspolitik samt straffrättsligt och polisiärt samarbete. Varje beslut om överlåtande av beslutanderätt ska antas av riksdagen med minst tre fjärdedelar av de röstande eller genom det förfarande, som gäller för stiftande av grundlag (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Men som framgår av regeringsformen kapitel 10:5 får grundlagsskyddet som fri stat aldrig avskaffas. Att detta likväl har skett, är en form av statskupp. Genom 1994-års och 2002-års beslut har Sveriges riksdag överlåtit beslutanderätten till EU inom ramen för samtliga EU-frågor.

Båda besluten strider mot vår svenska grundlag.

Dessutom tillkommer att riksdagen gett sig själva rätten att fatta beslut om att överlåta beslutanderätt till EU när helst det passar, utan att tillfråga svenska folket. EU:s föreslagna grundlag syftade till att föra över ännu mer makt från de enskilda medlemsländerna till EU.

På så sätt skulle en maktelit i fortsättningen ännu mer diktera över varje medborgares privatliv. Den föreslagna nya EU-grundlagen har bortröstats och har därför satts ur spel. Folket i Holland och i Frankrike har sagt ett klart nej till den nya EU-grundlagen.

Samtliga EU-länder var tvungna att godkänna EU:s grundlag, innan den skulle kunna börja gälla. Det hade räckt, att bara ett EU-medlemsland hade sagt nej till EU:s nya grundlag för att den skulle förkastas. Den föreslagna nya EU-grundlagen har därför lagts på is i Sverige.

EU:s nya grundlag har fallit, och därför kan även EU:s framtida existens ifrågasättas. Motsättningarna mellan EU:s medlemsländer har fördjupats. Förutom förkastandet av EU-grundlagen har även EU:s budget skapat stora problem mellan EU:s medlemsländer.

Romfördraget, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget och Nicefördraget är den lagstiftning, som 2006 styr EU:s medlemsländer. De över 100 000 sidor lagtexter i dessa fördrag utgör redan nu ett starkt hot mot vår frihet som självständiga nationer.

Genom dessa lagtexter har EU redan inskränkt medlemsländernas inflytande på viktiga områden. Den nya föreslagna EU-grundlagen, bygger på de gamla fyra fördragen, som idag dikterar oss, tillsammans med ny lagstiftning, som ytterligare förstärker EU som en superstatsdiktatur.

Syftet med EU är att fortsätta att ta makten på så många områden som möjligt från de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid. EU:s superstatsdiktatur är inte förankrat hos folken i Europa.

Tack för detta…

/D.A.

Print Friendly

Publicerad: 29 oktober, 2014 kl 15:50 under kategorin Klistrade, Krönikor/Insändare/Debatt.

Kommentera gärna artikeln, men iakttag då vanlig nätetikett. Håll en trevlig ton och en hyfsad nivå på argumenten. Håll er till ämnet i artikeln. Exponerat ansvarar ej för innehållet nedan då vi inte förhandsmodererar kommentarerna innan de publiceras. Ni är själva helt ansvariga för vad ni skriver.
 • loofon

  Detta var en nyhet för mig!
  Så var överklagar man?
  I EU-domstolen?!?

 • Sweetasplumpie

  Måste Googla men visst ändrades grundlagen även 2010 då man gav upp Svenskarnas rättigheter än mer?

 • Kejsartetra

  2010 tog Riksdagen beslut om att föra in EU-medlemskapet i grundlagen. Samtidigt skrevs in att Sverige är ett mångkulturellt samhälle.
  Två dåliga saker alltså.

  En ”lustighet” var att det då också beslutades om att barn ska omfattas av Diskrimineringslagen. Vilka barn då? Folket Svenskar utan handikapp eller ”avvikande” sexuell läggning har inget skydd…

 • Ping

  Kunskap och fakta. Stort tack för den insändaren! Kopierar och sparar.

 • ändrades inte grundlagen oxå så att militär kunde användas mot egna befolkningen.

 • Valdemar

  Och alltihop p.g.a. svenska politikers fraternisering med Illuminati över huvudet och bakom ryggen på det svenska folket, vilka hade sagt nej direkt och mycket bestämt, om de känt till de rätta förhållandena.

 • Sweetasplumpie

  Mångkulturen klubbade väl redan 1975? Tack Palme för det.

 • RobertSt2

  1994 satt inte SD i riksdagen om nu någon trodde det!

 • Sweetasplumpie

  Har för mej det- soldater/ militär personal vaktar delvis Rosenbad numera.

 • xmaverickx

  I EU-domstolen, den var rolig. I FN, ändå roligare, Men ändå roligast blir om man försöker överklaga hos dem som verkar men inte syns, och då menar jag inte Wallenbergs, utan dem som sitter i pyramidens topp och har koll på allt och alla.

 • Friholt

  Det är moment 22 för en grundlag kan ju bara ändras av Sveriges Riksdag.

 • Polkagrisen

  Vet inte alla om vid detta laget att EU är ett verktyg av globalisterna att centralisera makten, via illusionen demokratiska metoder?

  EU marknadsfördes som att minska handelshinder och bland annat sänka priset på mjölk. Göra det lättare för bönder. Efter gigantisk mängd propaganda som egentligen var hjärntvätt så sa folket ja fick dom in foten i dörren. Efter det så monteras lokala kultur, harmoni, ekonomi ner i allt snabbare takt.

  Men glöm inte att samma mörka krafter har härjat i Sverige långt innan vi gick med i EU. Beroende på din världsbild så kallar du denna mörka kraft för en sak medan en annan världsbild har ett annat namn. Kommunister (Lenin, Trotsky, Marx), kapitalister (Wallenberg, Rockefeller, Soros, Kissinger, Bonnier, Rothschild), frimurare/rotary (Silvio Berlusconi, Eskil Andersson, Tobias Billström), Bilderbergare (Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven) är fyra ord för samma mörka kraft. Olika nivåer och olika verktyg för globalistpsykopaterna att styra denna värld ner i helvetet.

  Deras mål är en värld ungefär som filmerna Hunger Games och Elysium. En renrasig elit i toppen och sedan en global mångkultur som lever i misär. Sverige är nog bästa landet i världen att gå från välstånd till misär på kortast möjliga tid MED SIN EGNA VILJA. Det är nog därför svenska modellen hyllas världen över.

 • belyst

  Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Se för fan till att Sverige lämnar EU med det samma.

 • enavde400

  ALLA olagliga regeringsbeslut skall givetvis ogiltigförklaras
  och en snabb återgång till den rätta sidan…
  Vi måste avsluta Schengen-avtalet,
  stänga vår gräns och lämna EU….
  Först då är vi ”neutrala” och våra lagar gäller fullt ut….

 • BengtI

  Utmärkt. ALLA riksdagsbeslut från 1994 är alltså felaktiga och olagliga. Kan man få bättre öppning för en förändring?

 • David Ström

  Rösta SD så kan I gå ur snarast möjligt.

 • Daidalos

  Sverige är numera ett protektorat styrt från Brüssel och förvaltad av representanter för de olika politiska partierna, utsedda i allmänna val till riksdagen.

  Den nyliberala EU-politiken med avregleringar, nedskärningar, privatiseringar, och ohejdad massinvandring har lett till att Sverige idag är ett både ekonomiskt och etniskt splittrat land.

  Politiker och media tillåter att landet sjunker allt längre ner i det ”mångkulturella träsket” och inser inte att denna politik håller på att totalt förstöra vad tidigare generationer byggt upp.

  Sverige ut ur EU!

 • ErikWhite

  Det här är förvisso sant men inte nytt. Hur kommer det sig att inget anmält dåvarande regering eller riksdag för detta?

 • Sedan när alla är chippade kommer det inte heller bli möjligt att undfly denna globala diktatur och förtryck.

 • Är dom av svensk härkomst eller handlar det om ytlänningar?

 • Råttsköldarna alltså.

 • Råttsköldarna alltså.

 • Urnab Korrigatulis

  Eftersom det är förbjudet att göra så här – gäller INTE denna ändring.

 • allnicknamestaken

  Nu i efterhand så förstår man att det aldrig var tanken heller…

 • Talibananas

  Det må vara olagligt att vara kriminell och vice versa, men det är bara något som man säger.

 • repell

  Det grövsta brottet begicks 1975 då Sveriges Riksdag i princip gav bort vår land till omvärlden, därför denna massinvandring som inte svenska folket har med att göra!

 • Nyo

  Jag röstade självklart nej till EU eftersom jag fattade vad det skulle komma att innebära. Varför förstod inte majoriteten det? Brist på intelligens, intuition, sunt förnuft eller VAD?

 • eleteria

  Brist på allt du nämnde plus ett vettigt liv.

 • Patrik999

  Oj vad förvånande. Kroknäsorna har styrt sedan 70-talet.

 • Jag tror det blev det knappa ”ja”- resultatet eftersom svensken lovades att få ta in så mycket brännvin de ville – och, eftersom resultatet var så knappt – så fuskades kanske redan då vid rösträkningen?

 • xmaverickx

  Ja.
  Den här videon hittade jag för en stund sedan, som ”bara” är något över 5 timmar lång, så man sträcktittar och sträcklyssnar knappast på den, utan man får ta den i små doser.
  Det handlar om dem och alla deras förehavanden från 1878 till 2006, bland annat så var det de som skapade de första koncentrationslägren, i Sydafrika under Boerkriget.

  https://www.youtube.com/watch?v=tMGtAJqzLEs

 • SPdlr

  Om (=när) EU kollapsar och upphör, så faller ju automatiskt den nyordningen, som ‘statskuppen’ innebar. Hur skall den frihet som då uppstår hanteras, beslutsrätten – i överförda delar – ligger då formellt ändå i en icke-existerande juridisk fossil? Skall grundlagens gamla skrivning återskapas via två likalydande beslut, med ett mellanliggande val?

 • repell

  Gör det saken bättre när Sverige inte har fört in lagen i Svea Rikes Lagbok om de mänskliga rättigheterna? Alltså vårt land står utanför de mänskliga rättigheterna!

 • gulaschbaronen

  EU priser på krogen! kommer ni i håg haha

 • Tussen10

  Tyvärr har du helt rätt i det du skriver. Redan 1954 på Bilderbergarnas första möte, så smiddes planerna på en Europeisk union med gemensam valuta. De mörka krafterna har dock verkat betydligt längre än så, i flera århundraden faktiskt.

 • Savannahwoman

  Går det inte att häva då det var olagligt? Eller är det preskriberat?

 • klåfinger

  Valfusk kan man inte göra så mycket åt! Tror nästan Bildt kan ha något att säga om det!

 • repell

  Det är hög tid att drogtesta 7-klöverns politiker på grund av att de inte förstår att vi lever i Sverige och inte på någon annan planet!

 • Flitigsomen

  Jag var inte så insatt på den tiden. Ingvar ”Foten” Karlsson skrämde mig till att rösta ja med sina varningsord.

 • Flitigsomen

  På sidan 236 i den utmärkta ”Invandring och mörkläggning, del 2” skriver Arnstberg om hur misshandlad grundlagen har blivit. Efter ändringen av grundlagen Regeringsformen, som skedde 1974, behöver inte väljarna informeras om att en grundlagsändring är på gång. Det är rent ut sagt för dj-vligt eftersom en grundlagsändring kräver två beslut om densamma. Mellan besluten ska det vara Riksdagsval så att väljarna har möjlighet att påverka grundlagsändringen. Mellan 1975 och 2003 ändrades 46 % av paragraferna i grundlagen. Det var endast efter valet 2006 som det inte förekom någon grundlagsändring.
  Till dags dato är väl hälften av grundlagen ändrad? Vad sa du? Demokrati? Hmmm!

 • Varfor60

  Detta bevisar det folkförakt som de sk etablerade partierna har mot sitt eget folk.

 • Nyo

  Nej, många var väl inte insatta. Kanske var det mest för att jag är synsk som jag röstade nej. Synd att inte alla är det.

 • Nyo

  Det där med brännvinet måste jag ha missat …. Men att makten skulle förflyttas från Sverige till Bryssel stod väl klart, att vi skulle förlora kontrollen över vårt land?

 • De flesta brydde sig nog bara om spriten, resten tänkte de inte på

 • Nyo

  Nä, ok. Men resten av Europa, som har billigare alkohol – vad tänkte de på? ”Det är inte så långt till Bryssel om vi vill dit och demonstrera mot någon skitlag?”
  Jag är inte fundamentalist men ibland känner jag att någonting i Bibeln har relevans, såsom bitar av Uppenbarelseboken. Den var en av orsakerna till att jag tackade nej. Vilddjuret skulle stiga fram ur ett förbund av många länder i en tid då vi fått ett kontantlöst samhälle och stora klimatkatastrofer. Tyckte det stämde bra.

 • De flesta, t ex tyskarna, blev aldrig tillfrågade

 • Tiny

  Och folk skrattar åt de som varnar för en ny världsregering. Nåja, som man bäddar får man ligga.

 • Yvonne Löfquist

  NEJ, härifrån också.

MediaCreeper Creeper