Aschberg & Researchgruppen tagit kreditupplysningar på eXponerats kommentatorer – 400 totalt – UPPDATERAD 3 apr 22:53

Aschberg & Researchgruppen tagit kreditupplysningar på eXponerats kommentatorer – 400 totalt – UPPDATERAD 3 apr 22:53


2014-01-23 17-31-38_Seppuku media

UPPDATERAD 26 ggr Det har kommit till vår kännedom att Seppuku media/Researchgruppen tagit kreditupplysningar och begärt ut uppgifter på personer som skriver kommentarer på bland annat eXponerat. Vi fick reda på detta redan igår. Tilltaget kan utgöra brott mot KUL, (Kreditupplysningslagen).

Nu efterlyser vi fler som drabbats. Detta för att ni eventuellt skall kunna göra en gruppanmälan, om det visar sig vara olagligt detta tilltag. Enligt en källa skall Seppuku media/Researchgruppen ha tagit ut kreditupplysning på minst 400 personer av de som var uthängda som ”näthatare”, (läs invandringskritiska), av Expressen.

Snacka om åsiktsregistrering.

Givetvis är dessa vänsterextrema kriminella herrar så fega att de har skyddade uppgifter. Och så har de mage att klaga på att alternativ media inte har någon ansvarig utgivare som går ut med sitt namn. Varför väljer de själva att vara anonyma då?

2014-01-23 17-31-38_Seppuku media_a

2013-01-05-02-00-03_Researchgruppen_muta_50000kr_martin_fredriksson

Olof Mathias Wåg, född den 1 april 1971 i Solna, Stockholms län. En av grundarna av Antifascistisk Aktion tillsammans med bland andra Magnus Hörnqvist och Anders Carlqvist. Verksam inom webbplatsen Motkraft tillsammans med bland andra Martin Fredriksson och Alfred Eriksson. Nära vän till Martin Fredriksson och Ayman Taki med vilka han även driver Seppuku Media vilket är en ekonomisk förening. Är även en av personerna bakom Researchgruppen. – Källa: metapedia

bild (1)

Enligt kreditupplysningslagen: ”Uppgifter om privatpersoner får bara lämnas ut om det finns legitimt behov, till exempel vid kreditprövning…” I detta läget ligger inte bara Researchgruppen illa till utan även företaget Bisnode.bild (2)

Bisnode Kredit AB
Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
Tel: 031-722 71 67

Upplysningskopia för person. Frågeställare: Seppuku Media Ekonomisk Förening
Upplysningen beställdes den: 2014-01-14.
Mer information finns på www.businesscheck.se/upplysningskopia.

Uppdatering 1: Mailen strömmar in nu av personer som har fått samma brev från Bisnode.

[spoiler title=”Uppdatering 2 – Researchgruppen twittrar att de är STASI” open=”0″ style=”2″]Uppdatering 2:

2014-01-23 22-28-57_researchgruppen_fredriksson_vag_wag_tweets[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 3 – begära en kopia på er polisanmälan” open=”0″ style=”2″]Uppdatering 3 – 23:08: Glöm heller inte bort att begära en kopia på er polisanmälan, som skickas till dig, då den är utskriven. Samt diarienummer!

2014-01-23 22-28-57_researchgruppen_fredriksson_vag_wag_tweets_a[/spoiler] [spoiler title=”VIKTIG Uppdatering 4 – Jurist svarar angående brott mot Kul” open=”0″ style=”2″]VIKTIG Uppdatering 4 – 23:24: Så här svarar en jurist angående brott mot kreditupplysningslagen:

Fråga angående att som privatperson/företag/ekonomisk förening söka och erhålla kreditupplysning om annan privatperson utan legitimt skäl. Vem kan ställas till ansvar? Påföljd?”

Svar: ”Enligt 9 § kreditupplysningslagen måste det finnas ett legitimt skäl för att få ta en kreditupplysning på en privatperson. Att lämna ut en kreditupplysning om en privatperson utan att det finns ett legitimt behov är straffbelagt och den som är ansvarig för utlämnandet kan dömas till böter eller fängelse, 19 § p 2 kreditupplysningslagen.

Kreditupplysningsföretagen är skadeståndsskyldiga för skador som de tillfogar någon i sin verksamhet, 21 § kreditupplysningslagen. Om du har drabbats av en skada, kan du få ersättning både för kostnader och för förluster till följd av skadan. Ersättning kan betalas också för ideell skada, det vill säga lidande eller andra omständigheter som inte är av rent ekonomiskt slag.

I första hand ska du kontakta kreditupplysningsföretagen för att diskutera frågor om skadestånd. Kan ni inte komma överens kan du få frågan prövad av domstol.” Detta är således ett solklart brott och det bästa vore om man samlade alla anmälningar och förde en gemensam grupptalan mot Bisnode & Seppuku Media.”

Därför uppmanar vi alla berörda att försöka göra en gruppanmälan mot företaget. [/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 5 – Martin Fredrikssons kopplingar till andra bolag” open=”0″ style=”2″]Uppdatering 5 – 10:29: Här kan man se kopplingar till andra bolag som den kriminelle AFA-iten och våldsbejakande kommunisten Martin Fredriksson har.

2014-01-23 17-31-38_Seppuku media_researchgruppen_fredriksson_kopplingar_aschberg_afa[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 6 – Korkade Researchgruppen” open=”0″ style=”2″]Uppdatering 6 – 12:00: Så här ”smarta” är Researchgruppen. De vet inte ens om att de ha hängt ut alla Sverigevänliga skribenter på sin egna sida http://avkodat.research.nu/#_=_ Det borde visa på vilken IQ-nivå dessa avarter ligger på. Glöm inte att sprida denna tråden på alla sociala medier ni kan hitta. Dela hellre en gång för mycket. Åsiktsregistreringen har denna gången gått tredubbelt över gränsen.

fraga_rg_tweet[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 7 – VIKTIGT FÖR ALLA BERÖRDA” open=”0″ style=”2″]

VIKTIGT FÖR ALLA BERÖRDA

VIKTIG Uppdatering 7 – kl 13:16: Följande info delger vi Er från en person som mottagit ett brev från Bisnode. Detta kan vara värdefull information för alla som mottagit brevet, och för kommande anmälningar och en eventuell gruppanmälan:

”Hej, har nu polisanmält såväl Seppuku Media som Bisnode Kredit AB för brott mot kreditupplysningslagen & olaga hot alt. ofredande samt yrkande om skadestånd. Har även talat med jurist, (spelande in samtalet), på Datainspektionen som medgav att detta var ett brottsligt förfarande och ville att jag under dagen skulle inkomma med ett skriftligt klagomål, (dvs. redogöra för vad som hänt, vilka som är inblandade osv.).

Har även nyligen talat med handläggare på Bisnode, (spelade in även det samtalet), och i fräna ordalag beskrev hur jag såg på saken. De skulle undersöka detta omedelbart och återkomma.

Handläggaren menade på att Seppuku Media Ekonomisk Förening har skrivit på ett användaravtal angående upplysningstjänsten där det står klart och tydligt vad som krävs för att begära ut upplysning om ex. privatpersoner, (dvs. att det skall finnas ett klart legitimt behov så som att man är på väg att ingå ett kreditavtal eller liknande), och att som nu har skett är ett tydligt avtalsbrott.

Antagligen kommer Seppuku Media ej får vara kvar som kunder. Bisnode menade på att ev. skadeståndsanspråk därför skall riktas mot dem och inte Bisnode, (återkommer i denna fråga när jag vet mer).

Har letat efter rättsfall som behandlar brott mot kreditupplysningslagen, KUL, och hittade till slut ett intressant fall, (bifogar här endast intressanta delar, ni kan själva titta på fallet i helhet via länken i slutet):

Rättsfall från hovrätterna RH 1999:88 Målnummer: B-2478/98 Avgörandedatum: 99-09-13 ”Som framgått i det föregående innebär 9 § kreditupplysningslagen att uppgifter om privatpersoner skall vara tillgängliga bara för den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen. Av förarbetena till kreditupplysningslagen framgår att legitima behov av kreditupplysning i första hand kan finnas i sådana fall där upplysningen behövs för kreditbedömning eller kreditbevakning.

I övrigt bör det enligt förarbetena i princip krävas att det mellan den enskilde och beställaren föreligger eller förbereds ett avtal eller annat rättsförhållande som nödvändiggör en riskbedömning av ekonomisk art, som t.ex. i borgens-, anställnings- eller hyressammanhang (prop. 1973:155 s. 104 och 148).

Av utredningen framgår att Jan D hos Upplysningscentralen varit en sådan kund som genom ett s.k. abonnemangsavtal i enlighet med den praxis som beskrivits i det föregående kunnat få en kreditupplysning utan någon föregående kontroll från Upplysningscentralens sida vid varje enskilt beställningstillfälle.

Genom avtalet har således Jan D förbundit sig att följa gällande regler för beställning av kreditupplysning, dvs. att bara göra beställningar som står i överensstämmelse med 9 § kreditupplysningslagen. Av Jan D:s egna uppgifter framgår att det varken varit fråga om att ge kredit till S eller att det mellan Jan D och S förelegat eller förberetts ett rättsförhållande som vid den aktuella tidpunkten krävde någon ekonomisk riskbedömning.

Som tingsrätten funnit utgör den av Jan D angivna grunden för beställningen – krav på ersättning för rättegångskostnader i en eventuell framtida rättegång – inte ett godtagbart skäl för att inhämta en kreditupplysning. Jan D måste ha insett detta men ändå inhämtat upplysningen.

Han har alltså missbrukat den möjlighet att få ut en kreditupplysning som abonnemangsavtalet gett honom för att därigenom tillgodose ett behov som klart faller utanför kreditupplysningssystemets syften. Jan D har visserligen i efterhand annullerat beställningen men varken den omständigheten eller vad i övrigt förekommit ger anledning att bedöma Jan D:s handlande som ett ringa fall. Han skall därför fällas till ansvar för brott mot kreditupplysningslagen”.”

http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/domar/rh/RH999088.htm

SAMTIDIGT VILL VI POÄNGTERA:

Vi får in väldigt många mail från Er berörda, och många av Er ber om tips vad som skall göras. Det enda, och troligtvis bästa tipset är ”stay tuned” i tråden, läs alla våra uppdateringar OCH läs alla kommentarer från alla då troligtvis bästa tipsen skrivs av Er berörda. Ju fler som deltar och skriver tips, desto bättre tips kan man diskutera fram gemensamt som vad och hur Ni berörda skall göra. /Redax [/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 8 – Samla Er och snacka ihop er” open=”0″ style=”2″]Uppdatering 8 – kl 22:37: Mailen från drabbade strömmar in till oss hela tiden. Vi vill än en gång påminna att det är av största vikt att alla kan ”samlas” i någon tråd, som vi t.ex. kan skapa åt Er berörda, där alla som erhållit brev från Bisnode kan snacka ihop sig och göra något gemensamt. Vi avvaktar någon dag till, kanske till på måndag då mer post kan komma att ramla in, med att skapa en tråd åt Er berörda.

Vi uppmanar Er åter att försöka läsa alla kommentarer då många skriver tips och vad som händer i fallet. En rättelse i förra uppdateringen. Det blev olyckligtvis ”Vi får inte väldigt många mail från Er berörda…”. Det skall givetvis vara ”Vi får IN väldigt många mail från Er berörda…”[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 9 – En liten lathund” open=”0″ style=”2″]Uppdatering 9 – 25 jan kl 14:03:

En liten ”lathund”

En av de berörda har gjort en liten ”lathund” i hur man skall agera om man fått hem en kopia från utlämnad kreditupplysning från Bisnode Kredit AB.

”Vill understryka dock understryka två saker först:

1) Avseende brott mot KUL så är det upp till aktuell åklagare/förundersökningsledare att antingen ta upp fallen enskilt eller sammanföra dem och driva dem som ett stort fall (exempelvis att åklagare inom polismyndigheten i Skåne tar 10 separata anmälningar och för dem samman och driver detta som ett enda stort fall).

Skadeståndsanspråk och eventuell grupptalan mot Seppuku Media Ekonomisk Förening & Bisnode Kredit AB kan inte föras innan rättsfallen har avgjorts i domstol, dvs. vi måste få våra anmälningar prövade först (sett till Hovrättsdom 1999 med målnummer: B-2478/98 så är allt annat än fällande dom uteslutet). Man måste alltså avvakta förundersökning och domstolsförhandling.

2) Det är också OTROLIGT VIKTIGT att alla drabbade verkligen lämnar en redogörelse & klagomål till Datainspektionen. Om inte detta görs så kan denna kontrollmyndighet inte agera kraftfullt mot Bisnode Kredit AB och övriga företag inom kreditupplysningbranschen….. 400 redogörelser & klagomål ger en viss tyngdpunkt så att säga!

Hur skall du agera:

1. Besök närmaste polisstation, ring 114 14 eller mejla in din anmälan via polisens hemsida. Det som skall anmälas är dels Seppuku Media Ekonomisk Förening & Bisnode Kredit AB för brott mot Kreditupplysningslagen enligt 9 § & 19 § KuL, att anmälaren kommer begära skadestånd enligt 21 § KuL samt en anmälan mot just Seppuku Media Ekonomisk Förening gällande olaga hot/ofredande/trakasseri (de som begärt ut dessa uppgifter är grovt kriminella vänsterextremister vars ända egentliga syfte med denna handling är att skrämma meningsmotståndare till tystnad ungefär som att ”Researchgruppen vet vem du är, var du bor osv.”).

Ta med brevet från Bisnode Kredit AB så att polisen kan ta en kopia & bifoga gärna eventuella skärmdumpar som finns från researchgruppen twitterkonto (@researchgruppen). Begär avslutningsvis att få diarienummer & kopia på själva anmälan hemskickad.

2. Gå in på Datainspektionens hemsida (http://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/) och lämna ett skriftligt klagomål gällande Bisnode Kredit AB & Seppuku Media Ekonomisk Förening agerande. Detta är otroligt viktigt att det görs då Datainspektionen är kontrollmyndighet över upplysningsföretagen, de behöver få in all information som går för att de skall kunna vidta åtgärder.

De är i grunden intresserad av själva händelseförloppet, dvs. ett bolag har begärt ut en kreditupplysning på dig som privatperson utan att det finns tillstymmelse till legitimt behov. Skriv att du aldrig hade hört talas om Seppuku Media tidigare och att det ej föreligger eller förbereds ett avtal eller annat rättsförhållande mellan er som nödvändiggör en riskbedömning av ekonomisk art som exempelvis borgens- eller hyressammanhang. Givetvis skall du ta upp att det är grovt kriminella som ligger bakom detta tilltag och att risken är stor för detta kan åsamka dig skada.

3. Givetvis skall du också kontakta Bisnode Kredit AB direkt på telefon 08-558 059 00 (spela gärna in samtalet om du har möjlighet) och fråga vad de känner till om Seppuku Media Ekonomisk Förening & Researchgruppen, ifrågasätt hur de så lättvindigt kan lämna ut dina uppgifter till kriminella vänsterextremister, att detta med stor sannolikhet kommer innebära skada för dig som person.

Meddela att polisanmälan har gjorts, att klagomål har inlämnats till Datainspektionen och att du kommer begära skadestånd på grund av det inträffade. Fråga om det finns någon sanning i detta mejl som eventuellt skall komma från Martin Fredriksson i Researchgruppen, i så fall är Bisnode Kredit AB aktivt medskyldiga till brott mot KuL (”Vi gav Bisnode ett uppdrag om att ta fram vissa ekonomiska uppgifter…) och inte så ”oskyldiga” som de nu vill göra gällande:

”Hej Vi gav Bisnode ett uppdrag om att ta fram vissa ekonomiska uppgifter, som vi ska använda till en statistisk genomgång i kommande artiklar, men även i våra utbildningar och föreläsningar. Statistiken kommer att anonymiseras. Jag har förstått att det råder olika uppfattningar om hur materialet har tagits fram och enligt vilka villkor. Vad jag förstår utreds detta hos Bisnode och för vår del avvaktar vi gärna vad resultatet av detta blir.

Artiklarna kommer sedermera att publiceras på http://avkodat.research.nu Mvh Martin Fredriksson, Researchgruppen”[/spoiler]

[spoiler title=”Uppdatering 10 – Vid förvägran att anmäla” open=”0″ style=”2″]Uppdatering 10 – kl 18:15: Flera skriver att de vägras lämna/göra en polisanmälan. Då skall man ta tjänstenummer på personen som vägrar ta emot den. De har rätt vägra uppge namn men inte tjänstenummer. Alla inkommande samtal loggas, (vid 112 spelas det dessutom in). Ta därför exakt tidpunkt för samtalet så det går att spåra vid en eventuell anmälan om tjänstefel. Se till få ett diarienummer.[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 11 – Länk till polisen och Datainspektionen” open=”0″ style=”2″]Uppdatering 11 – 27 jan 05:15: Vi ”puffar” upp artikeln igen så den inte försvinner bort. Vi bjuder på en ny bild också, på kommunisten Aschberg och sin våldsbejakande AFA-svans Researchgruppen.

Knulla Sverige2 (1)

Uppdatering av sista uppdateringen: Här är länk till polisen med tips för anmälan av brott: polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/

Datainspektionens hemsida uppger följande:

Vad ska jag göra om en kreditupplysning har tagits på mig utan att frågeställaren haft ett legitimt behov?

”Enligt kreditupplysningslagen ska den som begär en kreditupplysning om en privatperson ha ett legitimt behov. Detta innebär att frågeställaren ska ha ingått eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med den person kreditupplysningen handlar om eller att man i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning. Om så inte är fallet ska kreditupplysningen inte lämnas ut.[spacer size=”10”]

Det är det kreditupplysningsföretag som lämnar ut en kreditupplysning som är ansvarigt för att det finns ett legitimt behov. Om en kreditupplysning tagits om dig utan att det funnits ett legitimt behov bör du därför kontakta kreditupplysningsföretaget. De ska då utreda vad som hänt och lämna besked till dig om sin inställning till det inträffade. Om du vill kan du också själv först kontakta frågeställaren för att ta reda på varför han eller hon tagit en kreditupplysning om dig.”[/spoiler]

[spoiler title=”Uppdatering 12 – Bifoga kopia från Bisnode till Datainspektionen” open=”0″ style=”2″]Uppdatering 12 – 28 jan kl 21:34: Läsare har bett oss att be Er berörda att bifoga en kopia på brevet som Ni fått från Bisnode, och skicka den till Datainspektionen, (DI), som uppenbarligen inte fått någon, trots alla anmälningar. Vi har ett par små andra uppdateringar till som kommer lite senare när vi hittat mailen de kom i. Så kika in igen senare under kvällen.[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 13 – Datainspektionen inleder granskning av Bisnode” open=”0″ style=”2″]Uppdatering 13 – 22:15: Nu har Datainspektionen bestämt att man ska inleda en granskning av Kreditupplysningsföretaget Bisnode. Så här skriver man i ett svar till en av de drabbade:

”Hej,

Datainspektionen har tagit redan emot en mängd klagomål på att Bisnode har lämnat ut kreditupplysningar på privatpersoner till Seppuku Media Ekonomisk Förening. Med anledning av informationen i klagomålen mot Bisnode har Datainspektionen valt att närmare granska Bisnodes utlämnanden i ett tillsynsärende.

Datainspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt kreditupplysningslagen. Detta innebär bland annat att inspektionen kontrollerar genom egna iakttagelser att reglerna i kreditupplysningslagen följs och att kreditupplysningsföretagen praktiserar god kreditupplysningssed. Kontrollen görs genom så kallad tillsyn”. [/spoiler]

[spoiler title=”Uppdatering 14 – Vill TV&Radio granska Seppuku?” open=”0″ style=”2″] Uppdatering 14 – 30 jan 21:41: Med anledning av att Myndigheten för radio och tv ska granska om Lexbase fått sitt utgivningsbevis på falska grunder så sökte en av de berörda fram Researchgruppens ansökan på Myndigheten för radio och tv:s hemsida: radioochtv.se

Diarienummer 11/02549 och beslutsdatum 2011-09-21. De har även gjort en ansökan senare (dubbelt av misstag?) med diarienummer 11/02552:
radioochtv.se/Sok-arende/Tillstand/2011/Augusti/Ansokan-om-utgivningsbevis-wwwresearchnu1

Här är Lexbases ärende:
radioochtv.se (2)

Seppuku Media Ekonomisk Förening är Researchgruppens affärsfront. Det är den som det ska fokuseras på.

Här är Seppuku på Ratsit:
ratsit.se/Seppuku Media

Denna rådiga läsare skulle då skicka in en anmälan, (se nedan), om misstanke att det finns oklarheter rörande Seppuku Media; att det finns oklarheter rörande dess kontaktuppgifter och egentliga verksamhet (misstanke om brottslighet).

Läsaren vill härmed tipsa folk att skicka in mejl till Myndigheten för radio och tv och be den att granska Seppuku Media och följa upp om de grunder baserade utgivningsbeviset på stämmer. Följande mail till myndigheten för radio och tv – registrator@mrtv.se skrev vår tipsare:

”Rörande ansökan av Seppuku Media EF om utgivningsbevis med diarienummer 11/02549 och beslutsdatum 2011-09-21.

Jag har hört att denna ekonomiska förening har fått sin F-skattsedel återkallad på grund av att den ej deklarerat samt att det finns vissa ekonomiska oegentligheter inom föreningen. Dessutom verkar inte kontaktuppgifter och dylikt vara korrekt så misstankar finns att denna förening är en front för verksamhet som inte stämmer överens med de regler som gäller för att få utgivningsbevis.

Finns det möjlighet för Myndigheten för radio och tv att åter granska granska Seppuku Media Ekonomisk Förening och om denna verkligen uppfyller kraven för utgivningsbevis?

Med vänlig hälsning/
XxxxXxxxxxxxx”

[/spoiler]
[spoiler title=”Uppdatering 15 – Anmälare berättar om sin anmälan” open=”0″ style=”2″]Uppdatering 15 – 31 jan 02:27: En av de drabbade berättar här om sin anmälan:

”Jag har nu gjort en polisanmälan fysiskt hos polisen. Jag möttes av en mycket positiv, engagerad och ostressad polis som verkligen tog sig tid. Anmälan kom att rubriceras som bedrägeri. Jag har fått email från Bisnode Kredit AB där de välkomnade mig som medlem i Min Upplysning och bad mig aktivera mitt konto. Detta utan att att jag eller någon annan har försett dom med e-postadressen.

Detta tycker både jag, Datainspektionen och Polisen var besynnerligt. Jag har därför skrivit Bisnode och bett dem klargöra detta förhållande. Luktar Seppuku? Eftersom Seppuku är ett japanskt ord som betyder självmord så var Polisen bekymrad över Bisnodes samarbete i kreditupplysningsutlämnanden där även hela personnumret med de sista fyra siffrorna finns angivet. Risk för olika typer av kriminella aktiviteter, kapningar och identitetsbrott kan föreligga.

Hur som helst så anser jag att det är en styrka och en säkerhetsaspekt att ha en polisanmälan med ett anmälningsnummer att referera till vid eventuellt behov samt olika brev till Datainspektionen och Bisnode Kredit AB. Jag tror inte att Bisnode vill ha sitt namn med i kedjan av brottslingar om Researchgruppen gör något dom inte skall göra. Jag hoppas att Bisnode är tydliga med det till Seppuku Media.”

OBS! Som ni ser har vi, för att artikeln inte ska vara för lång att scrolla igenom, bäddat in delar av artikeln i så kallade ”spoliers”. Det är bara att klicka på ”knappen” för att läsa informationen som står på knappen. [/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 16 – Färdiga mallar att använda vid anmälan” open=”0″ style=”2″]

2014-02-02 03-47-46_Felix Bergstrom HastUppdatering 16 – 2 feb kl 03:16: Alla som har fått sin anmälan nedlagd bör göra en ny till polismyndigheten i Sollentuna, Norrortspolisen, som tydligen har satt en förundersökningsledare på det. Namnet på denne man skall enligt uppgift till oss vara Felix Bergström Hast ►

En eXponeratläsare har gjort färdiga mallar som var och en kan fylla i. Detta för att underlätta och så att det blir rätt rubricering. Adress vart de skall skickas står i mallarnas översta högra hörn.

Bilaga skall vara om frågningsunderlaget som man fått via post.

VIKTIGT: I vissa webbläsare syns tyvärr inte pdf-filen, en bugg som ligger på WordPress.
Därför kan Ni ladda hem PDF-filerna, (blanketterna), här:

Seppuku-mallen
Bisnode-mallen

och de ser ut så här:

Seppuku-mallen:

2014-02-02 03-22-48_mall_seppuku

Bisnode-mallen:

2014-02-02 03-22-48_mall_bisnode

[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 17 – Martin Fredriksson nöjd med sitt åsiktspolisjobb” open=”0″ style=”2″]

Uppdatering 17 – 2 feb 20:27Martin Fredriksson på Researchgruppen förklarar, (nöjd), i ett mejl till Journalisten bakgrunden till den fortsatta granskningen av personerna:

Researchgruppen fick ut ekonomiska uppgifter om de personer som kommenterar mest på så kallade hatsajter, och resultatet är förvånande, uppger Researchgruppen. Samtidigt pågår ett tillsynsärende mot företaget som lämnade ut uppgifterna till gruppen.

”Vi ville göra en statistisk genomgång på de som kommenterar allra mest, eftersom det har varit mycket spekulerande om detta tidigare. Nu vet vi hur det ser ut och vi kommer att använda det materialet i kommande artiklar och utbildningar. Vi blev själva förvånade när vi gjorde en jämförelse med inkomststatistiken för befolkningen i stort.”

Utlämnandet av kreditupplysningar har lett till en storm på flera av de aktuella sajterna, skriver journalisten.se. [/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 18 – Information från Bisnode – erkänner brott” open=”0″ style=”2″]

Uppdatering 18 – 3 feb kl 18:45: Information har i dag skickats ut från Bisnode Kredit AB, till de berörda, (alla hoppas vi), där de själva medger att kreditupplysningarna saknar legitimt behov. Brevet återges nedanför denna informationstext.

Dessutom fick vår läsare som tipsade oss om detta även besked från Datainspektionen, att Bisnode Kredit AB senast den 14:e februari skall ha besvarat tillsynsmyndigheten frågor gällande vilka kopplingar som råder mellan Bisnode Kredit & Seppuku Media, hur de hanterar och vilka rutiner som finns avseende utlämning av kreditupplysning på privatpersoner osv.

Brevet från Bisnode Kredit AB:

”Angående kreditupplysning beställd av Seppuku Media Ekonomisk.

Förening Bisnode Kredit AB har lämnat ut en kreditupplysning på dig till företaget Seppuku Media. Beställningen som Seppuku gjorde visade sig efter vår utredning sakna legitimt skäl enligt kreditupplysningslagen, och utgör därför ett brott mot våra avtalsvillkor för kreditupplysningstjänster. Vi ser mycket allvarligt på missbruk av de tjänster vi tillhandahåller. Omedelbart efter att vi fick kännedom om beställningen stängde vi av kreditupplysningstjänsten för Seppuku Media, och nästföljande dag sade vi upp avtalet.

Vi har tagit bort den förfrågningsuppgift som noterats i vårt register för alla som Seppuku begärt kreditupplysning på. Bisnode har som leverantör av information ett ansvar för att skydda personer mot integritetsintrång. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten och med att informera våra kunder om villkor och lagstiftning. Vi har till följd av det inträffade inlett en intern utredning för att se över om vi behöver vidta ytterligare åtgärder för att förhindra att liknande händelser inte inträffar igen. Vi beklagar verkligen om det inträffade inneburit obehag för dig- Vänliga hälsningar Bisnode Kredit AB”

– Som sagt, de medger fullt ut att det saknas legitimt behov. De kan räkna med att jag kommer yrka på skadestånd för det som inträffat. Jag kommer inte nöja mig med denna fjuttiga ursäkt!, skriver eXponeratläsaren i mailet till oss.

2014-02-04 05-59-16_bisnode

[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 19 – Nya färdigifyllda blanketter upplagda på begäran” open=”0″ style=”2″]

Uppdatering 19 – 3 feb 19:18: Nya färdigifyllda blanketter upplagda på begäran.

De som inte har skrivare kan fylla i dessa, spara om dem och maila dem till polisen, (alla har kanske inte en skrivare hemma).

Ladda ner här ► Polisanmälan_bisnode
Ladda ner här ► Polisanmälan_seppuku

Ett tips är att ladda hem ett PDF-program som man kan editera PDF-filerna med och spara om, och sedan skicka via mail. ”Foxit reader” och ”Nitro pro” är sådana program bl.a., som vi själva använder oss utav.

[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 20 – Seppuku fegar och ändrar firmatecknare” open=”0″ style=”2″]

Uppdatering 20 – 4 feb 05:30: Enligt mail till eXponerat under dagen den 3 feb så är det endast 77 st som anmält Bisnode Kredit AB sedan den 24.1.2014 till Datainspektionen. Det uppgavs vid samtal idag med registratorn den 3.2.2014 kl. 13.15. Dåligt rent ut sagt! Var är de andra 323?

Men ändå så är 77 stycken tillräckligt för att anse det som så pass ovanligt när det gäller en anmälan mot ett av Sveriges största kreditupplysningsföretag att man borde ta upp det i nyhetsmedierna. De kan inte vara ovetande. Här måste en hund vara begraven, helt klart, avslutas mailet till redaktionen.

Förmodligen är det så att medierna har ett gott sammarbete med Researchgruppen och det mer än vad som är känt av allmänheten.

…och…:

Seppuku ändrar firmatecknare
Det börjar tydligen brännas på Seppuku. Nu ändrar de företrädare.

Källa Bolagsverket Företag: Organisationsnummer: 769616-1004
Företagsnamn: Seppuku Media Ekonomisk förening
Företagsform: Ekonomisk förening
Ärende och Ärendenummer: 33132/14
Ärendet kom in: 2014-01-27
Avgift: 700 sek / Inbetald avgift: 700 sek
Rubricering: Ändring av företrädare/firmateckning
Ärendets status: Inneliggande ärende
Ombud: Seppuku Media Ekonomisk förening
Ombuds adress: Box 4167, 102 64 STOCKHOLM
Handläggare: BOLAGSVERKET
Telefonnummer: 0771-670 670

[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 21 – Kriminelle Martin Fredrikssons ute efter Flashback” open=”0″ style=”2″]

Uppdatering 21 – 11 feb kl 02:36 – Vi kan här presentera ett mail skickat från den kriminelle Martin Fredriksson som visar att Piscatus är ute efter Flashback.

”Hej! Jag begär kopia på handlingar enligt följande: 1. Ärenden ur diariumet där xxxxxx-xxxx Xxx Xxx förekommer som avsändare. Denna begäran avgränsas inte till några specifika datum. 2. Ärenden ur diariumet där nedanstående företag förekommer som avsändare.

Denna begäran avgränsas inte till några specifika datum. 556561-1174 Flashback Media Group — Jag förutsätter att handläggningen av denna begäran sker skyndsamt enligt de i TF 2:13 och av bl.a. JO fastställda principerna om utlämnande av allmän handling.

Jag är alltså mycket angelägen om att få ett svar från er så fort som möjligt. Jag föredrar om handlingarna kan tillsändas mig i första hand till min e-postadress: martin.fredriksson@piscatus.se I andra hand till fax: 08-51902531 I annat fall på post som nedan. Med vänliga hälsningar Martin Fredriksson, Piscatus AB 0709568203 Box 15 12125 Stockholm-Globen”

För drygt ett år sedan hade eXponerat en artikel om just detta, med tillhörande tweet, (se nedan).

Flashback skrev då:

”Resarchgruppen startades 2009, och arbetar bl.a. med att kartlägga högerextremister. Verksamheten drivs som en ekonomisk förening – Seppuku Media Ekonomisk förening – och har Martin Fredriksson som ledamot.

Martin Fredriksson sitter även i styrelsen för ett annat bolag, Piscatus Aktiebolag, som bevakar landets samtliga åklagarkammare och polismyndigheter, tullverket, ekobrottsmyndigheten, kriminalvården samt justitiekanslern. I samma styrelse finns Mikael Ekman (Expo) och Robert Aschberg.

Piscatus har byggt en sökagent så man kan ha en stående sökning på ett person- och organisationsnummer. Tjänsten är enligt Piscatus tillgänglig för alla medier som innehar utgivningsbevis, men man nekar trots detta Flashback som kunder. Någon orsak till varför Flashback inte får vara kunder har inte lämnats.”

[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 22 – Inkommet mail med fråga om hur det går” open=”0″ style=”2″]

Uppdatering 22 – 18 feb kl 21:37: Vi lyfter upp artikeln med ett inkommet mail. Tyvärr kan eXponerat inte svara på frågan hur det går med polisanmälan, men kanske någon av de drabbade i tråden ge något svar till inmailaren?

”Jag undrar hur det går med anmälan och försöket att väcka åtal mot Researchgruppen och Bisnode och Expressen? Jag är en av de 400 som valts ut för extra trakasserier. Jag har själv anmält kräken till Datainspektionen, Polisen, Justitieombudsmannen och SÄPO.[spacer size=”10″]

Jag har varit i kontakt med Martin Fredriksson och Lovisa Sundman på Researchgruppen och Susanna Campbell och de säger att de kommer att använda materialet de fått fram på olaglig väg i framtida artiklar (i Expressen?).[spacer size=”10″]

Jag måste påpeka att samtliga var mycket hatiska och obehagliga personer att prata med. Susanna försökte skylla ifrån sig och svamlade mest en massa konstigheter. De andra två fullkomligt dryper av hat och man kan nog vänta sig vad som helst från dem.[spacer size=”10″]

Min första polisanmälan lades omedelbart ned så jag lämnade in en ny, denna gången direkt till polisen i Stockholm. Jag kommer att gå vidare med det här och kommer aldrig att låta denna åsiktsregistrering få fortgå. Hur går det för er med anmälan? Mvh, Xxxxx Xxxxxxx”

[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 23 – Inkommet mail om få anmälare” open=”0″ style=”2″]

Uppdatering 23 – 19 feb kl 14:23: Vi mottog nedanstånde mail ganska nyss och det är anmärkningsvärt att bara 100 av de 400 har anmält. Vi uppmanar resterande 300 att snarast göra en anmälan. Ju fler desto bättre. Lite svagt gjort faktiskt att inte anmäla för att sätta åt dessa korrupta herrar.

”Hej!

Fick precis detta mejlet från Datainspektionen. Jag är mycket förvånad att det är bara en fjärdedel som klagat av de 400 som fick en kopia på kreditupplysningen som Bisnode Kredit AB lämnade ut olagligt till Seppuku Media. Fortfarande tyst i nyhetsmedia. Jag har tipsat om denna tystnad till Sydsvenskan, Jyllandsposten, TV4 och Medierna SR. Detta är utan tvekan den senare tidens största mediaskandal.

MVH, Xxx Xxxxxxxxxxx”

—– Original Message —–
From: Upplysningstjänsten
To: xxxxxxxxxxxx
Sent: Wednesday, February 19, 2014 12:49 PM
Subject: Svar från Datainspektionen

”Hej,
Datainspektionen har tagit emot cirka 100 klagomål gällande Bisnodes utlämnande av personupplysningar till Seppuku Media.

Hälsningar, Henriette Wejdmark
Jurist, Datainspektionen
www.datainspektionen.se

[/spoiler]
[spoiler title=”Uppdatering 24 – Mail med tips och info” open=”0″ style=”2″]

Uppdatering 24 – 22 feb kl 05:16: Följande mail mottog vi igår och delar självklart med oss tipset och upplsyningarna:

Hej, Granskningsnämnden Radio och TV tar inte upp en anmälning mot kommande program ”Trolljägarna”. Anledning är att TV3 sänder från England och lyder under brittiska regler och lagar. Däremot vidarebefordrar de alla anmälningar till Ofcom. Englands motsvarighet till Granskningsnämnden Radio och TV:
radioochtv.se/CaseDecisions/211894.pdf.

Om någon av de 400 berörda redan nu vill göra en anmälan så har jag gjort lite research kring detta. Bl.a läst genom de engelska pressetiska reglerna, pcc.org.uk/cop/practice.html.

Programmet ”Trolljägarna” kan bryta mot följande punkter i de engelska pressetiska reglerna, (och kanske stoppas sändas eller riskera massiva stämningar för förtal).

De Engelska pressetiska reglerna är betydligt hårdare, (och tydligare), än de svenska. Så här står det bland annat:

1 Noggrannhet:

ii) En betydande felaktigheter, missvisande uttalande eller distorsion gång erkänt måste rättas till, snabbt och med framträdande, och – i förekommande fall – en ursäkt publiceras. I fall som omfattar kommissionen, bör framträdande överenskommas med PCC i förväg.

iii) Press, medan fri att vara partisk, måste tydligt skilja mellan kommentar, gissningar och faktum.

iv) En publikation måste rapportera rättvist och korrekt resultatet av talan om förtal som det har varit part, såvida inte ett överenskommet påstår något annat, eller en överens uttalande offentliggörs.

Kommentar: Materialet som samlats och de personer som kommer hängas ut gör man på mycket tunna grunder. Det kan ju vara någon annan i familjen som har skrivit under annans namn. Noggrannheten i detta material kan starkt ifrågasättas.

Det är risk att oskyldiga kommer hängas ut. Inte heller kommer det rapporteras rättvist då endast läsare från tre nyhetssidor hängs ut. Inga vänsterhatare kommer hängas ut. Urvalet är mycket snävt. Dessutom har urvalet politiska förtoner. Alla uthängda har samma politisk åsikt. Här uppmanas alla neka vid ett besök av Trolljägarna.

Skulle programmet då ändå välja visa inslaget kommer de behöva mycket starka bevis, (vilket de inte har. Seppuku och Researchgruppen är amatörer).

3. Sekretess

i) Alla har rätt till respekt för sitt privat-och familjeliv, hem, hälsa och korrespondens, inklusive digital kommunikation.

ii) Redaktörer förväntas motivera intrång i någon individs privatliv utan medgivande. Hänsyn kommer att tas till den klagandes egna offentliga avslöjanden av information.

Kommentar: England har redan fällts inför Europadomstolen för att inte tillräckligt skydda människors integritet. Det skall finnas mycket starka motiv till att hänga ut vanliga ”Svenssons”. Annars riskerar man bli stämda för förtal. Sverige ligger redan i riskzon att bli anmälda till Europadomstolen (enligt en statlig utredning) för brott mot Europakonventionens 8:e kapitel.

4 Trakasserier

i) Journalister får inte ägna sig åt hot, trakasserier eller ständiga strävan.

ii) De får inte envisas med att ifrågasätta, ringa, utövar eller fotografera individer en gång ombedd att avstå, inte heller stanna kvar på sin egendom när de ombads att lämna och får inte följa dem. Om så begärs, måste de identifiera sig och vem de företräder.

iii) Redaktörer måste se till att dessa principer iakttas av dem som arbetar för dem och se till att inte använda icke-kompatibla material från andra källor.

Kommentar: Man kan ju lugnt säga att dessa 400 har trakasserats på olika sätt redan. Uthängda på avkodat samt tagna kreditupplysningar som dessutom är olagliga.

16 Betalning till brottslingar

i) Betalning eller erbjudanden om betalning för berättelser, bilder eller information, som syftar till att utnyttja ett visst brott eller för att glorifiera eller glamorisera brottslighet i allmänhet, inte får ske direkt eller via agenter till dömda eller erkänt brottslingar eller till sina medarbetare – som kan inkluderar familj, vänner och kollegor.

Kommentar: TV3 har köpt underlaget till programmet av Seppuku som dels har brutit mot Disqus användaravtal, (det räcker med att man brukar Disqus eller deras program så går man samtidigt med på deras användaravtal. Annars får man inte bruka det).

Troligen i vissa fall även gjort intrång hos en del av dessa 400 personer mailkonton, Twitterkonto m.m. Och även tagit kreditupplysningar på dem som är olagliga. Och eventuellt sitter Seppuku på databaser som bryter mot personuppgiftslagar, (utgivarbevis skyddar inte mot allt i PUL).

Brottslistan för de som sålt materialet till TV3 kan göras långt. De som redan nu vill anmäla TV3, Aschberg och ”Trolljägarna”, utifrån dessa punkter ovan som är plockade från de engelska ”Editors code of practice”, bör skriva på engelska och skicka det till Ofcom och press complaints commission.

Adresser:

Ofcom Riverside House 2a Southwark Bridge Road London SE1 9HA
Press Complaints Commission Halton House 20/23 Holborn London EC1N 2JD

Mailadresser, (om man istället vill maila, (är man inte duktig på engelska kan man använda sig av google translate och skriva på svenska, sen översätta till engelska)):

Press Complaints Commission: complaints@pcc.org.uk
Ofcom: contact@ofcom.org.uk

TV3 kan kanske bli svettiga om de får samtal från Ofcom och PCC.

/Mvh, en vän av ordning”

[/spoiler] [spoiler title=”Uppdatering 25 – Media uppmärksammar” open=”0″ style=”2″]

Uppdatering 25 – 4 mars kl 20:26: Ur media i dag:

2014-03-04 20-37-21_bisnode_researchgruppen

[/spoiler]

Uppdatering 26 – 3 april 22:53: Vi mottog ett mail i dag som vi delar med oss med:

”Hej. Kanske kan ni lägga ut en varning att folk som fått kreditkollar kan kolla så de inte fått lån på sig?

Jag kollade min UC också………… 11 kreditföretag har gjort kreditupplysning på mig och det står att jag har 4 kreditgivare vilket inte är sant… jag har bara en 🙁 Så vad de 3 andra är för kreditgivare fattar jag inte.

Har pratat med polisen inatt… ska ringa alla kreditföretag och samla in info, spärra mitt personnummer på uc och bisnode… och sen återkomma med polisanmälan imorgon.

Kredituppgifterna från kreditföretagen är gjorda på mig 27,27 samt 31 mars Det KAN ju vara en dåre jag råkat ut för men OM det har ett samband med researchgruppens kreditkoll i januari på de 400 (jag polisanmälde då och den är fortsatt öppen och ej avslutad) så vore det ju synd om fler får lån på sig.

Är det bara jag som råkat ut för en dåre är det ju kanon men så det inte drabbar fler om det har med detta att göra.”

[divider top=”0″]

OBS! Som ni ser har vi, för att artikeln inte ska vara för lång att scrolla igenom, bäddat in delar av artikeln i så kallade ”spoliers”. Det är bara att klicka på ”knappen” för att läsa informationen som står på knappen.

Artikeln kan komma att uppdateras vid relevant information

Publicerat först den: 23 Jan, 2014 17:38
Uppdaterat den: 24 Jan, 2014 10:29 / 24 Jan, 2014 22:37 / 25 Jan, 2014 14:03 / 27 Jan, 2014 05:15 / 28 Jan, 2014 21:34 / 30 Jan, 2014 21:41 / 31 Jan, 2014 02:27 2 Feb, 2014 03:16 / 2 Feb, 2014 20:27 / 3 Feb, 2014 19:18 / 4 Feb, 2014 05:30 / 11 Feb, 2014 02:36 / 18 Feb, 2014 21:32 / 19 Feb, 2014 14:23 / 22 Feb, 2014 05:16 / 4 Mars, 2014 20:26 / 3 April, 2014 22:53

Print Friendly

Publicerad: 3 april, 2014 kl 22:53 under kategorin Gott & Blandat, Klistrade.

Kommentera gärna artikeln, men iakttag då vanlig nätetikett. Håll en trevlig ton och en hyfsad nivå på argumenten. Håll er till ämnet i artikeln. Exponerat ansvarar ej för innehållet nedan då vi inte förhandsmodererar kommentarerna innan de publiceras. Ni är själva helt ansvariga för vad ni skriver.
 • ivrea

  Här behöver det verkligen pixlas!
  Fy vilka nunor.

 • Guest

  Seppuku boxadress går att spåra till ett företag i Sollentuna samt

  PISCATUS AB
  Martin Anders Fredriksson

  Orgnr. 556809-7694

  Renstiernas gata 14, Stockholm
  08-50568826

  Pressmeddelanden

  Seppuku Media Ekonomisk förening
  Martin Anders Fredriksson

  Orgnr. 769616-1004

  08-55922161

  STRING AB
  Martin Anders Fredriksson

  Orgnr. 556935-3955

  NYNÄSVÄGEN 315

 • Basseng

  Jag har fått ett meddelande från Bisnode att denna förening, som för övrigt går dåligt ekonomiskt och avregistrerade sig F-skatten 2013, kollat mig också. Hur går man vidare? :((

 • Nils Holgerson

  Varför inte skriva en artikel om Olof Aschberg

 • gadderyd

  För min del är jag ingen anhängare av Arschelberg. Sedan många år tillbaka, stänger jag alltid av TV/Radion, då jag hör tramset!

 • Mike

  De skyddade uppgifter de har borde väl kunna återkallas om det är ett brottsligt syfte de har det i?!

 • Maria Lindström

  Ärligt talat – hur kan man kalla sig för Seppuku Media? Är det en slags självmords-sekt inom media där de i slutändan inser att deras ära inte kan räddas och de kommer ta livet av sig själva genom att sticka ett svärd el. en dolk genom sin mage?

 • Det är Aschelberg som bor på Renstiernas gata 14. Andra våningen. Står ”Skeppsudden” på dörren.

 • Nils Holgerson

  wiki olof

 • xmaverickx

  Jag fick också ett brev idag från Bisnode, ”Frågeställare: Seppuko Media Ekonomisk Förening”
  Vad kommer nästa gång, ett personligt besök av kräken med basebollträn?
  Att de är intresserade av mig det tar jag som en komplimang.

 • slundberg11

  Jag har fått brevet…..

 • $32935856

  Jag har fått ett brev idag.

  http://www.solidinfo.se/foretag/seppuku-media-ekonomisk-forening
  http://www.allabolag.se/7696161004/Seppuku_Media_Ekonomisk_forening

  På researchgruppens sida står det att dom har F-skattesedel.

  http://research.nu/kontakt/

  ”Organisationsnummer: 769616-1004 (Seppuku Media).

  Föreningen innehar F-skattsedel.”

  Allabolag.se uppger att Slutdatum för F-Skatt är: 2013-10-23

  F-Skatt status: Avregistrerad för F-skatt

 • Bigamisten

  Ända sedan Lavemangtv blev Robbans peak i karriären så håller han helst på
  med en massa skit.

 • Intepkmen

  Vilka är extremisterna? Riktigt jäkla desperat nu! Och detta försvaras av media! Fyfan!

 • Guest

  Detta kan vara ett grovt brott mot kreditupplysningslagen.

  Tidningsutgivarnas jurist Per Hultengård säger att detta kan vara ett brott. Och då man säger sig ha gjort det 400 gånger (enligt Twitt från researchgruppen som de själva tog bort efter några timmar) talar vi om grovt. I sina twitt skrev researchgruppen att de är medvetna om att alla 400 får en kopia på upplysningen.

  Här kan det även vara tal om olaga hot. De som fått dessa kopior hem kan uppfatta det som ”vi vet vem du är”. Vi talar kanke om två brott kan ha begåtts.

  http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/01/kreditupplysning-pa-egen-risk

  Ni som fått en sådan kopia på kreditupplysning uppmanar jag att anonymt tipsa polisen och datainspektionen. Ni kan vara anonyma. Brottet är så grovt att varken Åklagare eller Datainspektionen kan bortse från att utreda det.

  Det är också så att den som lämnat ut dessa kan ha begått ett brott.

  http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kreditupplysning/vem-ansvarar-nar-reglerna-inte-foljs/

  Och det är även sannolikt att Researchgruppen även har brutit mot kreditupplysningens villkor genom att ha tagit otillåtna kreditupplysningar.

  Brottet kan ge fängelse upp till 1 år. Det kan även bli tal om skadestånd. Med tanke på det är 400 som utsatts så pratar vi inte små belopp.

 • $32935856

  Det kan väl knappast vara lagligt att ta en kreditupplysning utan vare sig avtal eller medgivande? Verkar sinnessjukt, så hoppas du har rätt.

  Saxat ifrån KuL Kreditupplysningslagen

  ”Uppgifter om privatpersoner får bara lämnas ut om det finns legitimt behov, till exempel vid kreditprövning, och personen ska få en kopia på informationen för att kunna kontrollera att den är korrekt.
  Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska normalt ha tillstånd från Datainspektionen. Vi kontrollerar att verksamheten sköts på ett korrekt sätt. Ett företag som missköter sig kan bli skadeståndsskyldigt och den ansvarige kan dömas till böter eller fängelse. Du kan se vilka som har tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet under Gällande tillstånd.”

 • BengtI

  Nu har de skitigt i det blå skåpet. Enligt kreditupplysningslagen där det skrivs som såhär
  ”Uppgifter om privatpersoner får bara lämnas ut om det finns legitimt behov, till exempel vid kreditprövning, och personen ska få en kopia på informationen för att kunna kontrollera att den är korrekt.
  Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska normalt ha tillstånd från Datainspektionen. Vi kontrollerar att verksamheten sköts på ett korrekt sätt. Ett företag som missköter sig kan bli skadeståndsskyldigt och den ansvarige kan dömas till böter eller fängelse. Du kan se vilka som har tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet under Gällande tillstånd”

 • Nils Holgerson

  Du menar att i ett skit land bil tjuvar får böter att de skulle ens bry sig

 • SåTrött!

  Vi kan ju hoppas att det händer något nångång iaf!

 • SåTrött!

  Hoppas VERKLIGEN du har rätt!

 • slundberg11

  Skulle inte ens denna lag gälla, gäller inga lagar…
  Alla blir ”fria mål”….

 • Nils Holgerson

  Är man judekommunst däremot så kan man medhjälpa att hugga ihjäl syntare och sen jobba på DN, låter sjukt men är sant

 • Guest

  Företaget som lämnat ut dessa kreditupplysningar är lika oseriösa. De har tidigare varit i klander med Datainspektionen. De försöker gömma sig bakom ett utgivarbevis och genom bulvaner såsom Notara.

  http://www.realtid.se/ArticlePages/200805/19/20080519115438_Realtid991/20080519115438_Realtid991.dbp.asp

 • virtuliserad

  Bisnode ägs bla av Bonnier. Hur långt tror ni man kommer med detta?
  I rest my case.

 • nitohu

  Vad jag inte begriper är vad dom ska ha uppgifterna till. Kan nån med lite större kunskap och kanske fantasi förklara det för mig.

 • SåTrött!

  Som någon sa, om inget händer nu ja då är det inga lagar som gäller…

 • myrsky

  Hoppas Aschberg och expo,går i putten

 • Mavex

  De kanske försöker hitta skulder, betalningsanmärkningar eller liknande?

 • Karpstryparn

  Researchgruppen och Arschberg bryter mot svensk lag igen, jag är inte förvånad. De borde flytta permanent till Nordkorea istället, de gillar ju diktaturer.

 • Guest

  Läs vad juristen på Tidningsutgivarna skriver. En journalist tar en risk om de gör så här. Det är skillnad att kliva in på Skattekontoret och begära ut uppgifter och att göra en kreditupplysning. Kan man inte få ut vem som gjort det kan hela föreningens styrelse ställas som ansvariga.

  http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/01/kreditupplysning-pa-egen-risk

  Det kan också vara brott mot Peronuppgiftslagen. Man har ett register på 400 personuppgifter inklusive vad de tjänar och betalningsanmärkningar utan skälig anledning.

  Så vi pratar kanske om tre brott.

  1. kreditupplysningslagen.
  2. Personuppgiftslagen
  3. Olaga hot (beroende på hur den drabbade uppfattar det).

 • mnilsson99

  De kan ta ett lån i ditt/mitt namn med

 • nitohu

  Ja men vad ska dom ha dom uppgifterna till ?

 • ddayperspective

  Alla 400 bör se till att en GRUPPTALAN görs! Polisanmäl skitarna! Vill se dem ”researcha” bakom galler… Arselberg kan ju klä sig i gröna trikåer som ”Mr Meatman” och lägga sig på rygg med spirorna upp i lyften och be medfångarna sprida ut mjöl… Kunde ju bli lördagsnöjet…

 • Guest

  Ja. De skrev själva på Twitter innan de raderade inläggen om det (de börjar troligen anse hur klantiga de varit).

  De skall använda det i framtiden för redovisa inkomster i artiklar och föreläsningar om ni läsare på avpixlat, exponerat och fria tider.

  Tyvärr vet man inte hur skyddade uppgifterna är och om autonoma vänstern kan få tillgång till dem, med tanke på de nära kopplingarna.

 • slundberg11

  Bonnier-ex-pressen-researchgruppen-Aschberg, jaja….

 • Fingal2003

  Uppgifterna kan användas till att göra tv-program om för dem misshagliga personer.

 • $32935856

  Såhär står det på datainspektionens hemsida.

  ”Vem ansvarar när reglerna inte följs? (Kreditupplysningslagen)

  Svar:

  Ansvaret för att kreditupplysningslagen följs ligger på kreditupplysningsföretaget. Det är till exempel de som har ansvar för att den som företaget lämnar ut en kreditupplysning till har ett legitimt behov av upplysningen.

  Vissa bestämmelser i kreditupplysningslagen anses vara så viktiga att det är straffbelagt att inte följa dem. Det gäller till exempel om någon bedriver kreditupplysningsverksamhet utan att ha rätt till det eller om någon lämnar ut en personupplysning utan att det finns något legitimt behov. Den som är ansvarig kan då dömas till böter eller fängelse.

  Ett kreditupplysningsföretag är skadeståndsskyldigt för skador som det tillfogar någon i sin verksamhet. Om du har drabbats av en skada kan du få ersättning både för kostnader och för förluster till följd av skadan. Ersättning kan också betalas för ideell skada, det vill säga lidande eller andra omständigheter som inte är av rent ekonomiskt slag. I första hand ska du kontakta kreditupplysningsföretagen för att diskutera frågor om skadestånd. Kan ni inte komma överens kan du få frågan prövad av domstol. Datainspektionen kan inte agera ombud för någon eller besluta i frågor om skadestånd.”

 • nitohu

  låter troligt

 • $32935856

  Ska tillägga att jag har mailat Bisnode Kredit AB, och påtalat ovanstående. Kommer kräva skadestånd och avvakta deras besked.
  Ni andra som fått kuvert hem i brevlådan idag bör göra detsamma.
  kundservice@bisnode.se / info@bisnode.com

  På bisnodes egen hemsida står att läsa följande:

  ”Får vem som helst ta en upplysning på mig?

  Nej, det krävs ett legitimt skäl enligt 9§ i kreditupplysningslagen. Det kan te.x vara att du vill hyra en bostad, ansöker om lån, köper något i en affär eller på internet som ska faktureras eller avbetalas. Det kan även vara en affärsförbindelse, te.x med en hantverkare vid renovering av din bostad. Läs mer på Datainspektionens hemsida: http://www.datainspektionen.se/fragpr-och-svar/kreditupplysning/nar-far-en-kreditupplysning.lamnas.ut/

  Det kommer inte heller som någon direkt shock att Bisnode ägs av…

  Bonniers

 • BengtI

  Jag inser det. Men man bör inte lägga ner tanken på anmäla bara för att vet att det inte går vidare till rätten. Man ska anmäla allt sånt här.
  Redan nu är det tydligt med den differentierade lagen för oss insatta, med för gemene man måste man skriva det på näsan för att de skall inse.

 • Mavex

  Utpressning eller smutskastning?

 • nitohu

  Låter riskfyllt. För dom alltså…

 • slundberg11

  Tog upp olaga hot i min polisanmälan, eftersom jag inte har någon som helst kontakt med företaget ifråga…

 • Guest

  Var gjorde du din polisanmälan?

 • slundberg11

  E-post…

 • nitohu

  Det tror jag inte ur hälsosynpunkt skulle vara så lämpliga aktiviteter….

 • prillan

  Jag har också fått ett brev. Förstod genast vad det va frågan om. Clowerna som regisserat tillslaget har lyckats med vad alla kommentatorerna sedan länge har anat: En hoper fullkomligt galna pajaser som ser sig själva som ”Riddarna av Det Goda Saken” som lever långt från verkligheten och har intellektuellt stannat i en pre-pubertalt tillstånd trots det relativa höga ålder.
  Grupptalan? ja visst nu organiserar vi oss och jagar dem med – lagens hjälp och demokratiska metoder så deras vänsterextrema kriminalitet blir synliggjort.

 • SåTrött!

  Han du ta en skärmdump på twitter inlägget?

 • Gunde

  Fick också ett brev idag. Vad gör vi? Förslag?

 • mnilsson99

  Jag mejlade med meddetsamma innan jag såg detta och frågade om researchgruppen var några de skulle samarbeta med egentligen?

 • MODER SVEA

  Hur dumma är dom? Det verkar som om de verkligen vill åka i fängelse. Eller de tror sig kanske stå över lagen…

 • Intepkmen

  Så länge man inte är klantig lämnat sitt namn på info eller i mailet hur tusan får de fram det?

 • Intepkmen

  Och robban har blivit uppläxad på Radio 1 gå…..

  ….bonniers ärenden

 • slundberg11

  Exponerat sammanställer alla som fått brev…

 • mnilsson99

  Dom lär inte åka i fängelse polisen ville inte ens ta emot min anmälan jag hade inte sett detta då men googlade snabbt att de hade med RG att göra. De på 11414 skrattade bara åt mig och frågade varför jag trodde att de ville åt mig. Är du en rasist de jagar då skrattade de bara.

 • Guest

  Stämmer det är det jäkligt illa. De är skyldiga att följa kreditupplysningslagen.

 • Intepkmen

  Sveriges stasi och gestapo

  Fyfan för detta vidriga kommunistland!! DDR 2

 • Anna

  Jag antar att deras skäl är någon form av ”journalistiskt ändamål”, någon som vet om det är ett giltigt skäl för masskreditförfrågningar?

  Som jag förstår det så håller de på och gör någon form av sammanställning kring kommentatorernas inkomst, för att göra någon form av ”analys” kring vilka grupper som kommenterar. Mycket kvasivetenskapligt, kommentatorsgruppen är ju hur heterogen som helst, har de t ex sorterat ut antirasisterna? Men förvånar inte om deras sammanställningar får en massa mediauppmärksamhet ändå… Verkar inte vara stora krav på journalistisk kvalité i det här landet, bara innehållet är ideologiskt ”rätt”…

 • mnilsson99

  Jag bor i en byhåla jag har hängt på RGs hemsida och de läser väl detta med förmodar jag, de har mitt födelseår, mitt namn och min ort det räcker långt.

 • Guest

  Skrämseltaktik.

  Låt dem komma och hänvisa till hemfridsbrott, samt använd er av nödvärnslagen om dom försöker ta sig in/göra nått mot er.

 • kungen100

  Då skall jag göra det samma. Det är ju helt sjukt, det rg gör.

 • Klaatu

  Fick ett brev idag från Bisnode. Öppnade och undrade vem som tagit kreditupplysning på mig. Googlade detta Seppuku Media och blev alldeles förskräckt när jag fick se namnet Martin Fredriksson… Vad har jag gjort honom för ont?

 • vovve

  http://www.solidinfo.se/foretag/seppuku-media-ekonomisk-forening/personer

  Här står de i klartext, de som har skyddade uppgifter.

 • mnilsson99

  Gjorde exakt samma sak och inte svarar de i telefon heller.

 • Bigamisten

  Dom med ”rätta” åsikter riskerar inga straff i Absurdistan.

 • MODER SVEA

  Men herregud! Så då är alla rättslösa mot våldsvänstern, alltså! Då finns det ju inget hinder från att slå tillbaks med samma mynt! Jag blir så förbannad så jag får hjärtklappning!!!

 • GustavIII

  En journalist har absolut ingen rätt att begära att få ut en upplysning. Ny lag från 1 jan 2011, tror jag det var.

 • vovve

  har också fått kopia av upplysningen.

 • SåTrött!

  vad är RG?

 • mnilsson99

  Seppuku har detta telefonnumret 08 – 559 221 61 men de svarar inte alltså kan jag inte själv ta reda på varför de har tagit en kreditupplysning på mig som polisen kräver att jag ska göra själv.

 • repell

  Jag vill se detta tilltag som medhjälp till brott!
  Så råkar någon illa ut som leder till att få besök av någon västerextremist, så tror jag att Expo och dess anhang kan bli åtalade, just till att vara upphovsmännen till begånget brott som normalt leder till fängelse!

 • Guest

  Ja man kan ju undra.

 • GustavIII

  Hur då? Skall man skriva till Exponerat?

 • Dag Hildemar

  Researchgruppens pajaser och självutnämnde Stasi-agenten Robban har tydligen fått spel totalt.
  Men polisanmälningar mot dem rasar in från alla håll och kanter.
  Det är demokratiföraktande vänsterextremister som tror sig bestämma över åsiktsfriheten.
  Hoppas alla som råkar ut för kreditupplysningar från dessa anmäler detta direkt.

 • mnilsson99

  Jag försökte men det gick inte hur gjorde ni som kunde?

 • Guest

  Bisnode som lämnat ut uppgifterna ägs till 30% av Bonnier.

  Det är ju lätt att bilda sig konspirationsteorier………….

 • mnilsson99

  Enligt polisen behöver man inte göra en kreditupplysning för att få veta en människas inkomst det går på ratsit eller skattekontoret

 • Klaatu

  ResearchGruppen

 • kalleman

  Nu är måttet rågat ang. registreringen av oliktänkande i Sverige!
  Jag fick idag ett brev ett kreditupplysningsföretag vid namn Bisnode. De som ville ha upplysningar om min kreditvärdighet var en ekonomisk förening, Seppuku Media AB, eftersom jag inte har några affärer med denna förening googlade jag på deras namn och fann till min förvåning att de hade kopplingar till AFA/Researchgruppen dvs de som Expressen anlitat för att kontrollera de som kommenterar på bl.a. Exponerat,Avpixlat m fl. Frågan man ställer sig är vad skall de med dessa uppgifter till? Är det kanske så att de kommer att använda dessa uppgifter när ett behov föreligger? Detta gör mig bara mer engagerad för att SD skall nå största möjliga resultat i valen 2014.
  Frågan är om denna registrering överhuvudtaget är tillåten idag 2014?

 • repell

  Jag skulle vända mig direkt till någon Advokat och fråga om de har begått en olaglighet, De flesta Advokater är gratis så man kan fråga dem om allt möjligt, men om vald Advokat ska jobba för en då kostar det svindyra pengar!

 • slundberg11

  Jag har även mailat bisnode och påtalat att jag
  inte har någon affär på gång, som kräver
  kreditupplysning…
  Därmed bryter dom mot sin egen policy…
  Polisanmälan är gjord, skrev jag… 😉

 • mnilsson99
 • muddder

  Jag är också drabbad 🙁 Nu är verkligen dags att försöka sänka dem juridiskt. Men vad fan ska de ha uppgifterna till? Vad är nästa steg?

 • Guest

  Nej, tyvärr. De har raderat det. Detta är vad som är kvar av den diskussionen om era inkomster.

  https://twitter.com/TommyGustafsson/status/426318472994631681

 • Dagen gryr

  För det första är detta missbruk och skall anmälas.

  För det andra är kreditupplysning i allmänhet rätt suspekt. Liksom ocker förhyrning och penningutlåning. Dessa verksamheter är intimt kopplade till kreditupplysning

  Det är märkligt att dessa verksamheter åtnjuter ett så starkt juridiskt skydd i Sverige, det säger mycket om hur Sverige har utvecklats.

  Det är lärorikt att analysera kreditupplysningsbranschen och titta på befattningshavare och ägarstrukturer, det borde bli en artikel. Det är bla. intressant att det finns samägande mellan banker, (och så Bonniers förstås). i branschen. Men jag tror inte konkurrensverket lyft ett finger……

  Man kan med fog påstå att kreditupplysning utgör en stigmatiserings och bestraffningsmetod som existerar utanför rättsväsendet. Märkligt ?
  En betalningsanmärkning kan sättas tämligen godtyckligt.
  Stigmatiseringen som en betalningsanmärkning medför skrämmer många, så det är ett viktigt terrorvapen mot vanligt folk, så dom håller sig på mattan.

  Kreditupplysning är ett vapen i den ohållbara skuldekonomin, vrid det vapnet ur händerna på ockrarna.

  Om vi gör kontanta affärer vara mot pengar, eller byter vara mot vara så behövs dessutom inga kreditupplysningar och inga banker. Säkert, praktiskt, kostnadseffektivt därför till gagn för det civila samhället.

  Det är de, som vill sätta människor i skuld som behöver kreditupplysning för att hitta dom villiga ränteslavarna.

 • slundberg11

  Vet ej, det var ett ev. förslag….

 • vovve

  http://www.solidinfo.se/person/Martin_Anders_Fredriksson/44facddffc3306615676c06e3ababbbf

  Här ser man kopplingar med flera olika personer och bolag, intressant för exponerat att gräva

 • HmmPff

  Fan va synd, hoppas någon annan hann ta en !!!!!

 • McKay_0

  ”Att den som begär en kreditupplysning om en privatperson ska ha ett legitimt behov innebär att han eller hon ska ha ingått ett kreditavtal eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med den omfrågade eller att han eller hon i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande den omfrågade.”

  På dem jävlarna ordentligt. Alla som blivit utsatta behöver organisera sig ordentligt och ta upp en juridisk kamp helt hänsynslöst.

 • wettan65

  Det kan inte vara olagligt eftersom vem som helst kan regga sig på upplysning.se,betala en kostnad å sen får du ut allt om personen du söker på.

 • Gunde

  Är det samma sak som om ett företag gör det på 400 personer pga politisk åskådning?

 • Guest

  Polisen kan inte denna lag i detalj. Ingen mening ringa in. Gör en formell polisanmälan. Och kontakta Datainspektionen eftersom det kan röra sig om flera brott. KUL och PUL (kreditupplysningslagen och personuppgiftslagen).

  Och olaga hot om du känner att det är ett underförtäckt hot.

 • wettan65

  Jag har anmält Aschelberg m.fl,anmälan nerlagd brott kan inte styrkas

 • mnilsson99

  De ville inte ta emot min anmälan, de sa att det inte behöver vara olagligt om det finns en rätt anledning och den anledningen skulle jag ta reda på själv.

 • Guest

  Inte otroligt. Var en del som reagerade över inlägget. inte bara jag.

 • Anna

  Okej. Jag har ingen närmare koll på vilka uppgifter de är intresserade av, antog att det var inkomst och sånt. Men ett skäl (det främsta?) till kreditupplysningarna är ju säkert för att de vill ”skrämma” folk, göra dem uppmärksamma på att de har deras uppgifter och så. Inte för att jag bryr om det men jag skulle inte bli ledsen om de ramlade framför ett tåg eller nåt en vacker dag, tror att de har sparat ihop karma till nåt sånt.

 • HmmPff

  Vi håller tummarna!!!

 • Herbert1

  Seppuku är japanska för en sorts självmord…

  Seppuku utförs i en speciell ordning. Med den korta wakizashin sprättade samurajen upp sin mage, först vågrätt, sedan lodrätt. Han kunde också få huvudet kapat. Medhjälparen, kaishakunin, stod beredd att hugga in. Kunde man så var det fritt fram att själv skära av sig huvudet.

  Fick ett brev jag med kommer att tala med Bisnode Kredit AB i morgon!!!!

 • HmmPff

  eXponerat nu har ni verkligen något att rota i här? om ni vågar vill säga, detta kan vara farligt! men jag hoppas ni hjälper till att samla ihop folket så det blir en gemensam aktion det här!

 • Klaatu

  Jag har massa olika känslor nu. Jag är förbannad, förskräckt, förfärad, upprörd, orolig och, ja, rädd. Nu har dessa antidemokratiska otäcka typer från våldsvänstern mitt namn och min adress och det känns mycket obehagligt. Jag har ju bara skrivit kommentarer där jag uttrycker min oro över läget i mitt älskade Sverige. Har försökt vårda mitt språk, skriver ofta ironiskt, men så’nt förstår ju inte dessa humorbefriade åsiktspoliser.
  Ska jag nu vara rädd för att bli överfallen och misshandlad av ett gäng palestinasjalsklädda kommunister? Jag är en fridsam person som enbart slåss med ordet som vapen.
  Nu behöver jag en kram. Kram på dig, Moder Svea!

 • Guest

  Jo. Du skall ha legitimt skäl. Och även upplysning.se skickar ut kopia att du sökt. Har du inte legitimt skäl har du problem om den du sökt anmäler dig.

  Däremot tror vissa kreditupplysningsföretag att de kan skriva sig fria från ansvar genom att använda ett utgivarbevis.

  Läs längre ner under ”Krav på legitimt behov”

  http://www.upplysning.se/vanliga-fragor/personuppgifter

 • Pohlman

  Glöm inte att polis och åklagare egentligen ska vara tvungna att prioritera detta eftersom det är ett ”hatbrott”. Hatbrott ska som bekant bedömas hårdare.

 • MODER SVEA

  Visst hade Arschelberg och hans grobianer varit hem till dig? Hur fasiken har de hittat alla? Jag fattar inte!

 • Herbert1

  Seppuku utförs i en speciell ordning. Med den korta wakizashin sprättade samurajen upp sin mage, först vågrätt, sedan lodrätt. Han kunde också få huvudet kapat. Medhjälparen, kaishakunin, stod beredd att hugga in. Kunde man så var det fritt fram att själv skära av sig huvudet.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/S

 • Gunde

  Har ni som blivit kollade eget företag?

 • mnilsson99

  Nej

 • HmmPff

  Precis, hade det varit en eller två st hade dom nog kommit undan, men nu är det 400+, då blir det mycket svårare att komma undan. men jag är orolig att dom kommer undan denna gång också, som vanligt alltså!

 • Guest

  Det kan göra skillnad i straff om de gjort 1 eller 400. Och om de haft uppsåt. Vilket man kan med säkerhet säga att de haft. Detta är ingen ”olycka”.

 • Gunde

  https://www.uc.se/Foretag/tjanster/tjanst/kreditupplysningar/person/personupplysning.html

  Jag mailade deras kundtjänst och skrev att jag tycker det är obehagligt att bli kollad av AFA pga jag är Sverigedemokrat och frågade om det kan räknas som legitimt skäl?

 • HmmPff

  Då är det bara att hoppas att alla faktist gör en anmälan!

 • claesostskog

  Vad dessa suspekta vänster extremister försöker sig på är något likt vad polisen använder mot yrkeskriminella dvs en punktmarkering och genom att offentliggöra personers identiteter tror de att invandrarkristiska röster ska tystna, ja aschberg du är välkommen till min röstlokal så ska jag berätta för dig vad jag ska rösta på.

 • Guest

  Måste öppna min post oftare.
  Mej hade dom kollat med.
  Hoppas dom gör något bra med uppgifterna

 • Anna

  Här är två av tweetsen sparade, jag vet inte om de skrev flera? http://favstar.fm/users/Researchgruppen/recent

  Jag har skärmdumpat, fler får gärna göra det också, skadar inte.

  Tweetsen:

  7h Researchgruppen @Researchgruppen
  400 avpixlare har fått omfrågekopia då vi tagit fram deras inkomstuppgifter. Anledningen är att vi vill göra en statistisk sammanställning.

  7h Researchgruppen @Researchgruppen
  Statistiken kommer att användas i kommande artiklar, utbildningar och föreläsningar. Uppgifterna kommer att anonymiseras.

 • HmmPff

  Kommer inte förvåna mig om folk kommer få mycket hembesök nu…..

 • claesostskog

  ja de är välkommna.

 • Herbert1

  Ta det som ett allvarligt hot då Seppuku är ett japanskt självmordssätt som användes av samurajerna

  Seppuku utförs i en speciell ordning. Med den korta wakizashin sprättade samurajen upp sin mage, först vågrätt, sedan lodrätt. Han kunde också få huvudet kapat. Medhjälparen, kaishakunin, stod beredd att hugga in. Kunde man så var det fritt fram att själv skära av sig huvudet.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/S

 • HmmPff

  Det är inte alla som kan försvara sig 🙁

 • hatte

  Även jag har drabbats av gänget. Kommer att polisanmäla de och kommer aldrig att tappa mot dessa element!

 • MODER SVEA

  Jag är tack o lov (än så länge) förskonad från deras uppmärksamhet. Förstår att du är orolig, det skulle jag vara, för min familj om inte annat. Det måste komma en punkt snart där de här galningarna stoppas, antingen med myndigheter, eller med folkets vrede och då tror jag de skulle föredra det förstnämnda för domen över dem kommer inte bli nådig. Helt ärligt, de är ju faktiskt bara en handfull små nersupna töntar, de flesta jag pratar med och läser/följer här har mer mod i sin stortå än de där idioterna har sammantaget. När alla här har fått nog, vill jag inte vara i deras kläder, de kommer bli slitna i stycken!
  Puss & Kram på dig Klaatu <3

 • HmmPff

  Typ hälsar på ett gäng på 40 terrorister? :/

 • claesostskog

  det är sant, öppna inte dörren och ring polisen.

 • Ja, vad väntar man sig av dom odemokratiska våldsförespråkarna i AFA och gamla politiska idioter som Maoisten och numera miljonären Robert Aschberg. Det klart att dom vänder på varje sten som dom hungriga råttorna dom är, när vinden vänder och folk börjar få nog av sådana maffia fasoner.
  När Expressen började knacka på hos vanliga svenska slog det ju fel ganska snabbt. Tiden kommer även för Aschberg & Co att ta ner skylten en vacker dag.

  Mvh,
  Chronologie

 • zelotai

  Varför vill de stjärtgossarna lägga pengar på att se om jag betalar räkningarna eller inte? Vad kan syftet vara? Några kriminella typer kollar om deras motståndare betalar räkningarna. Tala om självmål. Folk som är dömda för grov misshandel kollar om jag har några betalningsanmärkningar. Nej, jag tror att det endast är för att trakassera. Kolla här. Vi har dig i vårt register. Vi kollar om du fortsätter med ditt politiska engagemang och i så fall så fortsätter trakasserierna.

 • Guest

  Nej

 • HmmPff

  Jo men det kan sluta illa det här! det är ju så lätt att göra bomber idag 🙁

 • vitskinn

  Hemskt namn ” Seppuku ”. Det är samma som ” harakiri ” på japanska. Vad som rör sig i de här personernas huvud? Expressenmedarbetare. Tidningen som grundades under Andra Världskriget för att bekämpa nazismen, men först i november 1944 efter de stora slagen varit, nazismen var besegrad och kriget praktiskt taget slut. Bara några månader kvar. Vad är de här männen ute efter? Osman Ayman läxar upp européer. Menar att han känner Europas historia och vet vad nazism är. Förföljts av nazismen? Helt okunniga och omdömeslösa. Tjänar förmodligen pengar på att ge Aschberg och Expressen och andra uppgifter och förfölja folk? Inte nazistbekämpare, men våldsfanatiker.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Seppuku

 • slundberg11

  Nej, inga affärer eller lån heller…

 • zelotai

  Nej.

 • Basseng

  Här är en drabbad till, håller med dig, blir bara mer taggad inför valrörelsen.

 • Karl_the_swede

  Jag fick också ett utdrag som begärts in från Seppuku media Ek förening. Kolla Alla Bolag!!!

 • HmmPff

  Var försiktiga och riktigt vakna nu, dom kanske tar Blanco lån på er.

 • gpsen

  Jag fick ett brev från Bisnode idag, eftersom jag inte har gjort några inköp som kräver att jag måste ta kreditlysningar så ringde jag upp Seppuku, telefonsamtalet kunde inte kopplas upp, ringde Bisnode och frågade var Seppuku var för något eftersom jag inte kände igen Seppuku så trodde jag att någon skulle börja göra inköp av kapitalvaror som TV, hemmabiosystem, kameror och annat som är dyrt.
  Bisnode lovade att höra av sig om vad för ett företag som tagit kreditupplysningen på mej, men efter vad jag läst här så lär jag väl aldrig få någon klarhet i detta.

  Jag har INTE och kommer ALDRIG att ingå ett avtal med en kriminell organisation som Researchgruppen eller Archelberg. Detta visar på hur desperata dessa kriminella knarkare och våldsmän är
  Frågan är om inte detta är ett bra underlag för att göra en gemensam polisanmälan.
  Detta stärker bara min avsky för dessa kriminella kommunistiska våldsverkare och antidemokratiska krafter som vaknat till liv nu när det är val, om dom försöker att skrämma mej till tystnad så har dom tagit jävligt fel.

 • pastej

  jag väntar med en kofot i högsta hugg.välkomen in och vänligen kryp ut för du blodar ner min matta

 • slundberg11

  Hur kolla det ?
  Allt dom har är en adress….

 • claesostskog

  Låt dem ta ett steg över tröskeln mer behövs inte.

 • Anna
 • Gunde

  Hur valdes de 400 ut?

 • Bekymrad Nassjobo

  Det här som Fredriksson sysslar med kallas för ”psykologisk krigföring”, och syftar endast till att försöka göra folk oroliga. Jag tycker inte det här är lika allvarligt som när de hackade sig in i Disqus kommentatorssystem. Sen får man hoppas att detta Bisnode tar betalt av ”Seppuku” för varje enskild upplysning de lämnar ut.

 • HmmPff

  idag är det väldigt lätt att sätta folk i totalt mörker ekonomiskt…. 🙁

 • Anna

  Här är RG-gruppens raderade tweets, om ni vill uppdatera artikeln med dem: http://www.freeimagehosting.net/7g8dd

 • Guest

  Jodå. Du kan både polisanmäla och tipsa datainspektionen. Kan vara brott mot både KUL och PUL. (kreditupplysningslagen och personuppgiftslagen) eftersom journalister inte är skyddade av tryckfrihetslagen om de tar en kreditupplysning.

  Däremot om de kliver in på skatteverket och begär ut uppgifterna lyder det inte under KUL. Det är ingen kreditupplysning. De har nog inte koll på skillnaden.

  Researchgruppen skrev själva på Twitter att de skulle använda det för presentera ”avpixlare” och deras inkomster. Men några timmar senare raderade de det.

 • 1+3+3=7

  Romregistret var ju olagligt , dom har ju ett register över dessa 400 personer nu med upplysningar.

  Hur lagligt kan nu detta register va??

 • MODER SVEA

  Du kan göra självkoll. Det kostar en liten slant, men det kan det vara värt. Finns flera aktörer.

 • Guest

  Gör ett anonymt tips till polisen och datainspektionen om ni inte vill göra det i eget namn. Det här är så pass allvarligt om det är 400 som är drabbade. Glöm inte ange att det är så många som drabbats. Det kommer prioritera upp ärendet.

 • Gunde

  Så enligt dom själva blir det inga hembesök?

 • HmmPff

  Grymt Kaisa!

 • Jaha, kreditupplysningar? Alla drivs tydligen av intresse för cash-flow?
  Speciellt den extrema våldsvänstern?

  Nåväl, de här gossarna (eller om man ska vara genus-neutral, hensen) har säkert också ett eget värde på den öppna marknaden. Vad sägs om en (separat från FT) insamling för att ta reda på alla deras undangömda uppgifter?

  Exempelvis var de bor (gömmer sig), vem de är ihop med, (var deras föräldrar, syskon, barn) osv har för hemvist? En samlingsfond, där direkta tips avslöjar deras gömda skrymsel-lyor under nån mörk sten belönas med rena cash? Finns säkert de ur vänstergrupperingarna som inte har något emot reda pengar….

  Martin Fredrikssons riktiga bostadsadress = 15.000 skattefria kronor i medborgarjournalistiskt pris. Kanske kan vara en rolig idé?

 • hatte

  Jag tar gärna en fight med köttskallarna, men de som utgör min omgivning ska de ge fan i!

 • HmmPff

  Finns ju andra som förmodligen kommer att göra hembesök…

 • Olle och Vera von Krusbär

  Drabbad läs brottsbalken kapitel 4 om Stalkning
  Googla på kartlägga privatperson, märkligt att ingen gjort en polisanmälan om detta tidgare

 • zelotai

  Här kommer de nya reglerna, sista meningen tillagd i brådrasket.

  ”Får vem som helst ta en upplysning på mig?
  Nej, det krävs ett legitimt skäl enligt 9§ i kreditupplysningslagen. Det kan te.x vara att du vill hyra en bostad, ansöker om lån, köper något i en affär eller på internet som ska faktureras eller avbetalas. Det kan även vara en affärsförbindelse, te.x med en hantverkare vid renovering av din bostad. Ett annat legitimt skäl är om du kritiserar invandringspolitiken, då har kriminella vänsterpersoner rätt att trakassera dig med meningslösa kreditupplysningar.”

 • VSOP

  Jag är nästan fattigpensionär. vad vill kommunisterna uppnå?

 • Herbert1

  Även Hells Angels killar har hemligt så det går nog inte

 • Guest

  Dumheter. Om du säger du inte har någon relation med dem som tagit upplysningen SKALL de ta upp en polisanmälan eller så är det tjänstefel. De skall inte sitta där och leka utredare eller åklagare. Då skall du anmäla det till JK.

  De får inte vägra ta emot din anmälan.

  Vägrar de igen så kontakta jouråklagare i Stockholm Tel 010-562 50 00 eftersom svarande befinner sig där.

  Var noga med trycka på att 400 är drabbade av en icke legal kreditupplysning. Brottet kan ge upp till 1 års fängelse om det är grovt.

 • slundberg11

  Menar att jag har noll anmärkningar,
  noll skulder,
  noll lån,
  hur kolla om någon använder
  mitt namn till köp / lån….

 • slundberg11

  Ta reda på namn och tjänstenummer, först…

 • mnilsson99

  Kolla om du har betalningsanmärkningar eller får ränta på kapital kanske.

 • rudmark

  Vi ska bara göra en statistisk sammanställning av dem……….(Jfr Twitterlänken nedan)

 • mnilsson99

  Står den sista meningen i lagen?

 • mnilsson99

  Det går inte har jag ju skrivit tusen gånger.

 • Josef K.

  Kommer att skrivas in efter valet…

 • Bekymrad Nassjobo

  De försöker påskina att de ska ha underlaget för att sammanställa vad en ”rasistisk näthatare” tjänar i genomsnitt, så tolkar jag deras utspel. De ska sedan presentera detta i föreläsningar. Frågan är vad de anser som är relevant med detta? Vem bryr sig om vad privatpersoner som kommenterar artiklar på nätet har för månadslön?

 • mnilsson99

  Men det ena ger ju det andra var har de annars fått mitt personnummer ifrån? Har exponerat lämnat ut det?

 • mnilsson99

  Vad svarade Bisnode dig?

 • justin case

  Om det kan vara nå’t…

 • Herbert1

  De måste ha tillgång till nån som kan spåra via ip nummret

  Har ett hotmail konto till min disqusus användare som jag ej använder till nått annat än just att köra disqusus på

  Inte mitt riktiga namn, inte vart jag bor, adress..
  Använder det aldrig vid kontakter med olika myndigheter banker osv..

  SÅ NÅN HAR GETT DEM TILL VEM IP ADRESSERNA GÅR..
  vilket jag ser som allvarligt

 • Guest

  Skitbra!!! :=)

 • vegavass

  Jag fick också brev idag. Gjorde som du och försökte ringa ”Seppuku bla bla” men det gick ju inte. Vad ska man med dessa uppgifter till kan man undra? Mitt utdrag är en oerhört intetsägande läsning som jag inte ens själv orkar läsa utan att gäspa.

 • MODER SVEA

  Du gör en kreditupplysning på dig själv. Går att göra via nätet https://www.minuc.se/minUC/tjanster/min-upplysning.html finns fler bolag som gör samma sak.

 • mnilsson99

  Ja just det mitt personnummer stod på förra polisanmälan mot dem och den lades ner men såklart fick de en upplysning om vem anmälaren var.

 • Thomas_Mattsson

  Tror att även jag själv har fått ett brev om någon mystisk kreditupplysning tagen på mig. Jag reagerade då jag inte har gjort något som ger anledning att ta en sådan på mig. Jag kan inte hitta brevet så jag antar att jag bara kastade bort det. Tyvärr.
  De borde iaf anmälas.

 • slundberg11

  OK, tack.. 😉

 • Konrad Jämmerdal

  Man är nog ute efter att rekrytera folk, ca 400 st, till sina ”skadegörelsegrupper” inför det kommande ”ödesvalet”, folk som har råd att köpa egen sprayfärg och smågatsten, därav tagna kreditupplysningar?

 • Guest

  Ni ska naturligtvis polisanmäla Seppuku Media för det brott de begår genom att ta kreditupplysning utan legitimt skäl.

 • VSOP

  ”om du kritiserar invandringspolitiken, då har kriminella vänsterpersoner
  rätt att trakassera dig med meningslösa kreditupplysningar”.
  Ja, det är för jävligt.
  Sedan en liten surdeg:
  passar kvinnor som åklagare? Det har varit många tveksamma i fall de senaste åren …

 • Robert Haschberg

  Vilken internetleverantör har du?

 • Gunde

  Det verkar inte som att det leder till något men jag kan göra det för sakens skull.

 • gpsen

  Självklart vill man skrämma oss ” oliktänkande ” till tystnad

 • nikanor

  Ang. terror så står det I Sion Vises Protokoll (läs illuminater och frimurare) från år 1897:
  Vårt rike, som följer den fredliga erövringens väg, har rättighet att förbyta krigets fasor mot mindre märkbara och mera ändamålsenliga dödsdomar till underhållande av en terror, som tvingar till blind lydnad.
  Rättvis men obeveklig stränghet är den verksammaste faktorn I statsmakten.
  Inte endast för fördelens skull, utan även I pliktens namn, för segerns skull, bör vi hålla oss till ett program av våld och hyckleri.
  Beräkningens doktrin är lika stark som de medel som genom stränghetens doktrin vi kommer att segra, samt lägga alla regeringar under vår överregering ”den internationella hemliga regeringen”.
  Det är nog att man vet att vi är obevekliga, för att varje olydnad skall upphöra.

  RG – Expo som finansieras av Anti Defamation League ADL, en amerikansk extremistisk mycket mörk organisation med en budget av 2,5 miljarder sek.

 • Guest

  Alla som vill polisanmäla. Gör så här.

  1. Skriv ut detta och bifoga polisanmälan
  http://www.freeimagehosting.net/7g8dd

  Och denna:

  http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kreditupplysning/nar-far-en-kreditupplysning-lamnas-ut/

  2. Bifoga brevet ni fick från Bisnode. Hänvisa till brott mot 9 § i kreditupplysningslagen.

  https://lagen.nu/1973:1173

  Lagtexten:

  ”Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte lämnas ut, om det finns anledning att anta att upplysningen kommer att användas av någon annan än den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen.”

  3. I Twitter som raderats framgår syfte med kreditupplysningen ”Vill göra statistisk sammanställning”, vilket inte är ett legitimt skäl att ta kreditupplysning.

  3. Uppsåt. Detta är inte ett ”misstag”.

  Den som inte tar emot denna anmälan begår ett tjänstefel. Nästa instans är då JK.

  Skulle de gå in och begära ut uppgifterna hos skatteverket skulle det inte omfattas av kreditupplysningslagen KUL. Men på detta sätt är det annorlunda.

  Det kan också vara ett brott mot PUL. Kontakta då även Datainspektionen. De har jurister som kan svara mellan 9 – 11 vardagar på 08-657 61 00. Ju fler som ringer dem ju fler varningsklockor kommer gå hos Datainspektionen.

 • Jo, det klart att dom skryter med att dom är som STASI.. När man längtar efter att hamna såm råttor på historiens skräphög gört dom ju ett gott jobb. Och precis som STASI så kommer dom aldrig vinna sympatier hos det ”folk” dom säger sig kämpa för utan väcker mest avsky med det dom sysslar med.
  Aschberg lever på gamla meriter…

 • mnilsson99

  Man måste själv först kontakta dem för att fråga varför de har gjort en prövning för att kunna bevisa att den är falsk svarade 11414 mig tidigare i dag.

 • Maria Lindström

  Det verkar som om motståndarna börjar bita sig själva i svansen, d.v.s. gör sig björntjänster…

  Att kräva kreditupplysningar på människor utan att ha bakgrund för det.. det låter väldigt illa i mina öron.. då kan vem som helst kolla upp vem som helst.. Och vi har väl ännu nån form om än så lite, personlig integritet i Sverige?

 • vegavass

  Trodde aldrig att jag som 50++-tant skulle bli så ”suspekt” och liksom…………”farlig”! Jag som är för mesig för mitt eget bästa oftast:-)

 • Guest

  Psykologiskt krigsföring handlar med om olika former av propagandakrig. Om Fredriksson ser detta som en del av sin psykologiska krigföring så har han rådfrågat en fullständigt IQ-befriad strateg (förmodligen är det han själv).

  För tänk dig själv, oavsett om du fått ett sådant här brev eller inte; hur reagerar du?
  Blir du

  A. mer övertygad om att du har rätt och ännu villigare att bekämpa dessa ondskefulla krafter?
  B. mindre övertygad om att du har rätt och ännu villigare att bekämpa dessa ondskefulla krafter?

  De flesta torde svara A, vilket gynnar oss och inte vänsterextremisterna.

 • Alla drabbade bör anmäla då att göra en kreditupplysning på en privatperson utan legitimt skäl är idag olagligt. Anmäl på!

 • erik48

  Det är uppenbart att gänget kring Researchgruppen insett de inte kan vinna en sakpolitisk debatt kring invandringspolitiken. Återstår då klassiskt diktatoriska knep för att skrämma och därmed försöka tysta meningsmotståndare. Nordkoreas experter på psykologisk krigsföring skulle förmodligen ha föreslagit något liknande.

 • kim b

  Och alla som kan ska PERSONLIGEN göra en anmälan hos polisen med ett eller flera vittnen….Spela gärna in med era mobiler när ni gör anmälan så finns det inget tvivel att ni har gjort en anmälan….vet ju inte vad den som tar emot röstar på….VIKTIGT ATT ALLA GÖR ANMÄLAN!!!!

 • Vansterwiki

  Reklamera hos Bisnode. De blir av med kontot för sig själva och alla relaterade bolag och lär inte få öppna nytt hos någon annan.

 • Josef K.

  Dom skulle verkligen vilja leva i ett 1984-samhälle. Snacka om diktaturens kreatur…

 • Siken härlig åsiktsregistrering. Hur får de sin lön eller är de så inavlade att de jobbar ideellt?

 • Guest

  Detta går inte, då dom inte svarar i telefon.

 • Herbert1

  De måste ha ditt IP Nummer och sedan NÅN som gör kopplingen emellan dig och ditt unika IP nummer….

  Din internetleverantör..tex

  Polisen gör spårningar via ip numrera genom att begära ut dem HOS din internetleverantör

 • Jan-Ove Malmgren

  Haha, lycka till med det. I övrigt tycker jag det är dags att göra någonting åt dretarna på Researchgruppen och RA.

 • Josef K.

  Du är oliktänkande. Det är ditt brott…

 • Guest

  Bisnode har långt mer ansvar än så. Ring eller maila dem och diskutera ett skadestånd.

  http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kreditupplysning/vem-ansvarar-nar-reglerna-inte-foljs/

  Kan ni inte komma överens så kostar det 450 kr att stämma dem.

  Samma gäller Researchgruppen.

  Några tusen för obehaget ”sveda och värk” är det nog möjligt att få ut.

  Om 400 gör det så pratar vi om kanske miljoner. 🙂

 • Olle och Vera von Krusbär

  Varför då ?, du skall gå in personligen på polisstationen med vittnen, och mobilen på.
  Ring innan och be att få tala med personal som har hand om stalkning

  Vägrar dom ta en anmälan om Stalkning gör du en om tjänstefel
  Hänvisa till brottsbalken kapitel 4 om Stalkning ,” kartlägga, syssla med icke brottsliga saker gentemot en person”

  Så en anmälan blir det minst, har åklagare lagt ned gör anmälan om tjänstefel

  Sitta och ringa till någon plattskalle på 11414 är lönlöst

 • HmmPff

  Håller med kim, Kom igen nu gott folk! jävligt viktigt!

 • Herbert1

  Telia du

 • Thomas_Mattsson

  Frågan är väl om vi regimkritiker skyddas av lagen?

 • Så länge ni inte hade tänkt att ingå ett avtal, t.ex. sälja/köpa ett fordon. Så finns det inget mer än så att bevisa. Eller hade du tänkt att sälja något du inte visste hade och Statsi skulle köpa det?

 • Jan-Ove Malmgren

  Precis.

 • snusförnuftig

  Trots skyddade uppgifter går det att hitta folk. Sverige litet land, Stockholm med omnejd liten stad.
  Databasen med skyddade personuppgifter blev utsatt för dataintrång, ca 9000(?) uppgifter finns någonstans på nätet.
  FB ”detektiverna” är duktiga på att hitta folk.

  Den som söker seriöst och med anledning, hittar alltid.

 • Herbert1

  taxeringskalendern i bokform ger dig inkomster år för år…

 • EmiLink

  Bisnodes facebookgrupp. Tydligen så verkar det vara lite av ett blufföretag med många missnöjda kunder. Kolla själv på kommentarerna andra har gjort!

  https://www.facebook.com/Bisnode?fref=ts

 • zelotai
 • Guest

  Ju fler anmälningar i samma ärenden desto större sannolikhet att det leder någon vart.

 • kim b

  Behövs inte sålänge du inte ingått ett avtal eller sökt kredit…Du har ju brevet som du fått…Polisen gör inget pga dom har ingen aning om reglerna därför tar dom den lätta vägen!!!ANMÄL!!!

 • mnilsson99

  Jag polisanmälde RG i julas men ingen förundersökning inleddes men så klart skickades en kopia av min anmälan till de tilltalade alltså fick de mitt personnummer på det sättet, tack staten för det.

 • daveo

  Ni slösar bara tid att polisanmäla, de har hela etablissemanget på sin sida och kommer aldrig att fällas i en svensk domstol. Sätt hellre hårt mot hårt och försök luska fram deras egna adresser och lägg ut på förstasidan.

 • Karl_the_swede

  Mer eller mindre, t o m vår egen FUL-FREDRIK håller dem hårt i handen.

 • vegavass

  Menar Du att man kan ringa till Polisen?

 • Ja. Läs vad Sopborsten skrev för några kommentarer under.

 • Guest

  Bisnode ägs av Bonnier 30%. Är du förvånad?

  De har dessutom varit i klander med Datainspektionen förut för att inte följa lagen. Tex att skicka ut kopia till den förfrågade när man sökt på privatpersoner.

  Bonnier, Expressen, Resarchgruppen och Bisnode.

  Lätt att bli nojjig och se konspirationsteorier.

 • daveo

  Det är ingen fråga, vi har hur många exempel som helst på att så inte är fallet. Det är fritt fram att gå på oss.

 • Vansterwiki

  Det kvittar. Ett brott är begånget och eftersom det inte går att förklara bort så lätt i och med man använt en tredje part som lagrar förfrågan är bevisläget bra. Är det ett brott då? Ja, lagen säger så. Den som lägger ner begår tjänstefel.

 • EmiLink

  Inte det minsta. :/

  Ja, fy f*n. 🙁

 • kim b

  NEJ!!!HÄR SKA ANMÄLAS FÖR VI SJUNKER INTE LIKA LÅGT SOM DOM!!!

 • MODER SVEA

  Överkucku i Nya Kommunist-Moderaterna… Den ruttna lilla förrädaren!!!

 • daveo

  Ja, och det tjänstefelet kommer att begås. Det har det alltid gjort hittills och kommer fortsätta. Lagen är inte lika för alla i det här landet.

 • virtuliserad

  ”Journalister får inte använda tjänsterna. Då riskerar den enskilde reportern att dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

  Lagen gör inte skillnad på skvaller och allmänintresse, journalistik och förtal. Allt är förbjudet.

  http://www.realtid.se/ArticlePages/201012/16/20101216114512_Realtid935/20101216114512_Realtid935.dbp.asp

  Bra gjort kaisa! Hoppas alla berörda går vidare med detta!

 • Maria Lindström

  Ja, det är ju den stora frågan… Jag vill gärna vara blond o blåögd och tro att vi är skyddade av lagen… men min onda osynliga tvilling står bakom mig och skrattar som den värsta häxa och hånar mig för min naiva tro på svensk lag…

 • Guest

  Någon måste ju veta var dom rör sig, vilka lokaler osv
  Ögon och öron finns överallt.

  Dock tvivlar jag på att alternativ media kommer posta deras adresser och personuppgifter även om dom fanns tillgängliga.

  Men i praktiken borde man ju kunna kalla det en ”lista över hatare” och få det helt legitimt. 😉

 • vegavass

  Och hur skulle de uppgifterna användas? Nisse Jonsson som skriver på ”hatsajter” har en betalningsanmärkning på en obetald parkeringsbot……..STOPPA PRESSARNA

 • Karl_the_swede

  Meningen är att deras samarbetsorganisationer skall ”RÅKA” KOMMA ÖVER uppgifterna, för att vid ett senare tillfälle RÅTRAKASSERA oss.
  Därefter kan ju SJUKLÖVERNS representanter samdemonstrera med dem i ett eller flera tåg, för att ta avstånd från den s k RASISMEN.
  Inse också att våra FUL-POLITIKER har ett finger med i denna KLIBBIGT VIDRIGA ILLALUKTANDE SYLTBURK!!!

 • kim b

  400 Anmälningar om samma sak kan ingen blunda för….Blir det inget så är ju nästa steg JK…Därför så behövs alla anmälningar för det kan bli jäkligt viktigt i slutändan!!!

  Skulle det sen hända nåt hos flera av oss så har dom ju det svart på vitt att det inte kan vara en tillfällighet om vi drabbas av brott!!!

 • slundberg11

  Tack för adressen till datainsp.
  Har skrivit till dom ang. Bisnorde och även angett att jag polisanmält detta…

 • vegavass

  Varför just åklagare? Tycker du att kvinnor kan vara försvarsadvokater?

 • FritziRitz

  Noterar också att denna förening synes vara avregistrerad för F-skatt så, icke helt förvånande tycks dessa ljusskygga herrar jobba svart, för uppenbarligen arbetar de ju som frenetiska råttor. (Råttorna må ursäkta den kränkande liknelsen).

  Skatteverket är ju ändå väldigt ofta inne på dessa bloggar, varsågod.

 • daveo

  Javisst anmäla kan man väl göra för sakens skull, men man ska ju på inga sätt räkna med att det leder någonstans. Deras skyddade uppgifter bör publiceras ändå, det här är en ren terroristorganisation och eftersom vi inte får någon hjälp av myndigheterna så är det väl vanliga medborgare som får ta lagen i egna händer det ser jag inget som helst moraliskt problem med att göra.
  Att envist insistera på att vi inte ska sjunka till samma låga nivå låter fint och PK men faktum är att om någon står och slår på dig så kommer han inte att sluta bara för att du påpekar att du inte tänker sjunka lika lågt, du blir bara ihjälslagen.

 • Guest

  Tror inte de såg den med tanke på hur mycket anmälningar de får och kommer få. Denna gång ligger de betydligt risigare till om du jämför med Disqus händelsen. Här kan de ha brutit mot Svensk lag och med tanke på antalet kan det anses grovt och påverka påföljden.

 • Anna

  Någon bosatt i Sthlm kan väl följa efter personerna ifråga efter att de haft något föredrag eller så, har man tur så går de hem och då har man ju deras adress. Wåg ska tydligen bo i ett kollektiv vad jag förstår. Gör inget olagligt bara, men följa efter på ett fredligt sätt är ju ok.

 • Pjotr

  Jävla kommunister!

 • MODER SVEA

  Jag surfar på en kontantkortsdong så jag har nog klarat mig tack vare det + att jag har en unik e-mailadress som jag inte använder till något annat. Ska de hitta mig så får de signalspana och det besväret kanske de inte tycker jag är värd :))

 • Jan-Ove Malmgren

  Fast det där funkar inte juridiskt. Jag kör med öppen router, dvs okrypterat. Lycka till med att veta vem som använder den och när. Jag undanber mig kommentarer som ”hur kan du vara så dum så du inte kör krypterat?”. Det finns såklart en anledning.

 • Vansterwiki

  Det finns folk som inte dansar efter Haschbergs pipa. Det räcker med en sådan person och sedan är det kört.

 • slundberg11

  Nu har jag ;
  polisanmält,
  skrivit till Bisnorde,
  skrivit till Datainsp. och sagt samma till alla,
  Inga affärer på gång, ingen anledning till
  kreditupplysning på mig….

 • slundberg11

  Listig kvinna … ! 😉

 • Olle och Vera von Krusbär

  Ditt personnummer hade dom förmodligen

 • FritziRitz

  Att detta är framtaget enbart i syfte att skrämma och hota är ju uppenbart.
  Hade deras syfte enbart vara att samla statistikdata så hade de ju använt sig av sedvanliga undersökningsmetoder.

 • kim b

  Men fysiskt är ju en annan sak..här pratar vi om 400 kränkningar som är olagliga enl våra lagar!!!Nästa steg blir JK…Efter det så går man ju till EU domstolen…Men syftet är ju att visa att man gör inte sånt här ostraffat…Och jag tror ärligt att dom nu har sketet i det BLÅ SKÅPET!!!

 • vegavass

  Ja jag har då aldrig öppnat för okända då jag har ett tittöga i dörren.

 • BitteJ

  nu har de inte bara begärt kreditupplysning utan haft tillgång till data när du registrerar dig, vilket definitivt borde vara olagligt. för mig veterligen så får varken exponerat,AP eller svt lämna ut namn och adress på de som loggar in på deras sidor om de inte misstänker allvarliga brott.

 • kim b

  Expressen betalt ut svarta löner med andra ord!!!!!OOPS!!!

 • vegavass

  Menar du att man ska anmäla till Polisen? Ngn skrev att man själv måste ringa upp företaget som begärt upplysningen!

 • Guest

  Håller med. Hade de begärt ut från skatteverket hade ingen förfrågankopia skickats och det hade inte omfattats av KUL (kreditupplysningslagen).

  Jag uppfattar det också som olaga hot. Förtäckt. Här kan två brott ha begåtts. Kanske tre. (PUL)

  Hurvida man avgör om något är olaga hot finns inte exakt beskrivet. Det har göra med hur den som utsätts uppfattar det. Det går definitivt uppfatta detta som ett förtäckt hot. ”Vi vet vem du är”:

 • Patrik.Eriksson

  Här har du några av dom ..
  http://pastebin.com/A5Q6VWPv

 • daveo

  Nej det gör det inte. I Svenska domstolar sitter politiskt tillsatta nämndemän och dömer och har sammanlagt mer makt än domaren. Kan du verkligen se framför dig hur ett gäng med rödgröna nämndemän faktiskt skulle bestämma sig för att lag och ordning har betydelse helt plötsligt?

 • vegavass

  Men på vilket sätt skulle ett telefonsamtal vara ngt slags bevis?

 • kalleman

  Om man har ett eget företag, vad är skillnaden?

 • vitskinn

  Hur kan den föreningen få ut kredituppgifter? Varför har de getts ut? Som en kuliss för annat. Seppuku (harakiri) media har inga anställda och en omsättning på bara 1-47 tkr.
  Den påstår att den är verksam inom branschen kultur, nöje och fritid och litterärt och konstnärligt skapande. Vilket konstnärligt skapande? Hur då kultur, nöje och fritid?
  Har inte lämnat in inkomstdeklaration.Inkomst ej registrerad. Är aktivt. Moms mindre än eller lika med 49 miljoner. Vad har det då för verksamhet som motiverar att ge ut uppgifter för att gynna framtida affärsuppgörelser? Vilka affärsuppgörelser?
  Vilka skrivna verk säljer det? Säljer medieprodukter som fotografier och skrivna verk,
  Är det konsultverksamhet att samla in kredituplysningar på folk och lämna till Expressen och andra i syfte att förfölja enskilda? ” Bedriver konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.”
  Vad har kreditupplysningsinsamling med fritid, litterärt och konstnärligt skapande att göra? Hur kan en förening vara aktiv med så många verksamheter och inte ha någon inkomst?
  Hur kan den föreningen fått ut kreditupplysningar? Har ju ingen affärsverksamhet som motiverar. Endast politisk.
  På twitter presenterar sig den ende ledamoten med ” communism” som lära.
  http://www.allabolag.se/7696161004/Seppuku_Media_Ekonomisk_forening
  http://www.allabolag.se/7696161004/verksamhet
  Communism.
  https://twitter.com/ayman_osman

 • MODER SVEA

  Eller så är det så att Expressen blir tvungna att betala sociala avgifter i tillägg till den ersättning de eventuellt betalat redan. Alternativt var de i RG rent av anställda direkt av Expressen under tiden för uppdraget, något Mattsson har förnekat genom att påstå att de har köpt uppgifterna av RG som i övrigt inte har något med Expressen att gör. Liar, liar…

 • Jocke

  Jag tror att ni 400 är första urvalet till att bli TV-kändisar.
  Arschberg med slagträ, snart på en dörrmatta nära dig?

 • BitteJ

  noterat, skrev som svar på annan kommentator att de även fått tag i namn på annat sätt än via mail adress, troligen inte så svårt, men det borde ju definitiv vara olagligt att först leta reda på vilken mailadress som ligger bakom och sedan letat vidare efter namn det är ju trevligt att man är så intressant, alltså har de använt sin första hackning och gått vidare, om många är drabbade så borde det kanske ligga som tillägg på vår första insamling.

 • Guest

  De kan vara avlönade i andra former anda bolag. Nosh & Chow som slängde ut Ekeroth har 0 anställda.

 • Maria Lindström

  Tack för info 🙂

 • Ursäkta att jag återupprepar mig lite granna, men…
  Jaha, kreditupplysningar? Alla drivs tydligen av intresse för cash-flow?
  Speciellt den extrema våldsvänstern?

  Nåväl, de här gossarna (eller om man ska vara genus-neutral, ”hensen”) har väl säkert också ett eget värde på den öppna marknaden? Vad sägs om en (separat från FT) insamling för att ta reda på alla deras undangömda uppgifter?

  Exempelvis var de bor (gömmer sig), vem de är ihop med, (var deras föräldrar, syskon, barn) osv har för hemvist? En samlingsfond, där direkta tips avslöjar deras gömda skrymsel-lyor under nån mörk sten belönas med rena cash? Finns säkert de ur vänstergrupperingarna som inte har något emot reda pengar….

  Martin Fredrikssons riktiga bostadsadress = 15.000 skattefria kronor i medborgarjournalistiskt pris. Kanske kan vara en rolig idé?

  Vad sägs exponerat? Starta en sån journalistisk fond (kom bara ihåg, källskyddet gäller för anonyma tipsare)? Lär inte ta många dagar att få ihop den summan. Om 400 politiskt förföljda (stalkade), och därtill 4000 inte ännu kartlagda skänker 10 kr var blir det 44 tusen kronor.

  En bra början. Allt om Fredriksson, Wåg, Tullgren. För endast 10 kr/per patriotisk sverigevän som anser sig vara demokrat som tror på ett öppet samhälle och det liberala fria ordet.

 • kim b

  konstnärliga är väl när dom är ute och sprejar på husväggar och dylikt;-)))

 • Olle och Vera von Krusbär

  Exakt det är hur individen upplever hotet
  I detta fall bör väl det vara rätt klart

 • Vale62

  Ställer in mig i ledet broder för det samma har hänt mig och sedvanlig
  anmälan inlämnad till en början.
  Men i mitt fall så undrar jag om dom har en aning om vilket sorts problem
  detta kan bli och vilket sorts getingbo som har petat i.

 • vegavass

  Wow………..jag är utvald. Vad grannarna ska bli snopna när ”tanten på fjärde som är så tyst och försynt” PLÖTSLIGT blir föremål för dramatik…….kameran rullar och ljudkillarna är beredda när Aschberg ringer på.

 • Vansterwiki

  De måste döma efter lagen. Ska de fria måste det motiveras. De två rekvisiten för fällande dom är uppfyllda. Det är svårt att slingra sig ur det.

 • Hur vet du det? Var får man reda på om man är utvald? Jag finns ju bland de 6200, men detta verkar ju vara ett strå vassare

 • slundberg11

  Det tror jag inte att dom gjort…
  Sätta sig över alla lagar,
  visar på maktfullkomlighet….
  Fria mål…..

 • BitteJ

  du menar att de hade lyckats skicka upplysningar på ”anonyma” kommentatorer utan att hacka disqus?

 • Anna

  Det är en kul idé 🙂 Om nu inte finns något juridiskt hinder i vägen. Exponerat har ju dock inget utgivningsbevis så meddelarskyddet gäller inte. Men det kanske inte spelar så stor roll.

  Allt som skapar obehag för dem och krånglar till för dem är ju bra att göra. Så länge lagligt förstås.

 • Hur fick du reda på det?

 • daveo

  Så du tror att de bryr sig mer om att de har tagit en kreditupplysning än de gjorde när en känd extremistorganisation full med brottsdömda terrorister hackar disqus, bara den handlingen extremt olagligt i sig, åsiktsregistrerar 6000+ svenska medborgare och erkänner det helt öppet och rent av skryter om det?
  JK, Polisen och datainspektionen struntade blankt i det och la ner det.. Det här är inte i närheten lika allvarligt.

  I EU-domstolen kanske man hade haft en chans, i Sverige har man ingen. Det här är en auktoritär stat och vi kommer ingen vart genom att stå och låta dem trampa på oss, de kommer inte vakna upp helt plötsligt i morgon och bestämma sig för att det kanske är dags att börja följa demokratins spelregler sånt sker bara inte, tyvärr.
  Hade de däremot vetat om att deras egna skyddade uppgifter skulle röjas om de hade genomfört de här brotten så hade de antagligen inte gjort det.
  Jag önskar verkligen dig och alla som anmäler lycka till det är ju inte så att jag inte vill att de ska åka dit för det här, men jag är helt övertygad om att ärendet kommer att läggas ner – igen.

 • slundberg11

  Fick ett brev från Bisnode om begärd kreditupplysning på mig….

 • vegavass

  hahahaha jag svarade ”Jocke” och så har jag ju fått brev idag att kreditupplysning på mig är utlämnad till ”sepukku..”!

 • Ruth Magnusson

  Vilka är ägare till Bisnode Kredit? Har aldrig hört talas om dem.

 • Jag är helt med på noterna. En gruppanmälan kommer sannolikt få mer tyngd en 400 enskilda sådana, som förmodligen bara kommer att läggas ned den ena efter den andra av Kalle Anka-polisen.

 • Inte jag heller

 • daveo

  Det är inte lagligt att sprida en skyddad personuppgift men det spelar väl ärligt talat inte någon roll nu, sajten ligger utomlands och personerna bakom den är anonyma, man kunde kanske eventuellt hitta någon i en verklig demokrati som USA att ställa sig som ansvarig för amerikanerna hade inte rört ett finger för att hjälpa svenska polisen att stänga sajten eller åtala en amerikansk medborgare för något som inte är ett brott i USA.

 • justin case

  Bonnier och Ratos

 • Det har inte jag, hur kunde de hitta dig?

 • Savannahwoman

  Jag har också fått en kreditupplysning från Bisnode idag.

 • Thomas_Mattsson

  Nej men se. Bonnier.

 • Guest

  Att de fått tag i vissa uppgifter som borde vara svåra få tag i och som inte de har rätt till, tycker jag borde motivera för en husrannsakan hos dem av åklagare och polis

  Jag tror nämligen de får hjälp från annat håll som är rena sprängstoffet om det blir offentligt.

  Jag har mina aningar.

  Det här kan vara största nyheten på fler år om det kommer ut.

 • Var du så lätthittad? Med ditt nick kommer de ju inte så långt egentligen

 • daveo

  Låter som en bra idé tycker jag. Hade hellre donerat till det eller en bitig ryss som kan följa efter på maffiavis och se farlig ut än ett åtal där de på sin höjd skulle få en smäll på fingrarna.

 • Mattias Wåg kommer hem rund under fötterna en kväll efter lite för mycket öl och rödtjut-konsumtion tidigare på dagen. När han står utanför bostaden vinglandes och fumlar för att få upp nycklarna så får han se något på fasaden: Mattias! Kommunistsvin! De 400 ser dig!

 • Wendy
 • slundberg11

  En tanke ;
  Om ens / vårt personnummer figurerar utan vårt medgivande i div. suspekta trådar,
  kan vi begära nya hos skatteverket, som de andra ”kriminella” ?

 • Vale62

  Då tillhör vi väl ”eliten” nu då…..

 • slundberg11

  Välkommen….

 • Guest

  De har hjälpt från ett håll som kan vara sprängstoff om det kommer ut vem det är om någon börjar gräva i det.

  Jag är helt övertygad om det.

 • Vansterwiki

  Bisnode har ett lika stort ansvar att inte lämna ut uppgifter. De kommer att få sitt tillstånd indraget eftersom de skulle insett att Seppuku inte har ett legitimt skäl att ta upplysning på 400 personer eftersom de inte fakturerar privatpersoner. De bryter ett mönster.

  Från och med den 1 januari 2011 måste med andra ord även den som lämnar kreditupplysningar om privatpersoner ur en sådan databas som omfattas av grundlagen se till att beställaren av en kreditupplysning har ett legitimt behov av informationen, att en kreditupplysningskopia skickas till den som avses med upplysningen och att en rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter skickas till de som under det senaste året har tagit del av uppgifterna.

 • niklasr

  Gå in på allabolag.se och skriv in företagsnamn och adress så får du reda på det.

 • Oxis

  Jag också. Undersökte företaget, verkligt obehagligt sådant.

 • Det ser ut så, grattis! 🙂

 • Kalmarnyckel

  Jag uppmanar alla som fått kreditupplysningen att ansöka om skyddad identitet på grund av en ökad hotbild.

 • Det gamla vanliga, vi veit vaor din brevlådda bour alltså.

 • Oxis

  Det kommer nog. Nu jobbar de på och kartlägger oss alla.

 • Ja, det hela verkar lite väl märkligt

 • Oxis

  Nuförtiden är allt konst. Vi ingår i en installation som de dragit igång för att systematiskt kunna dra åt skruvarna runt oss. Frågan är om det är lagligt som de gjort.

 • Helge_Tik

  Bör polisanmälas ; ofredande…..polisanmäl!

 • Vale62

  Det samma till dig ,
  från en medlem i ”400 klubben” :O)

 • slundberg11

  Ingen aning, ännu…
  Disqus är de enda som har uppgifterna…
  E-postadress, osv….

 • Guest

  Bisnode har ett långtgående ansvar. Dock tror de att de kan gömma sig bakom ett utgivarbevis och tryckfrihetslagen.

  Dock tror jag de misstar sig för så var inte kreditupplysningslagen tänkt.

 • Det kan inte vara lätt, tänk om de la all den energin på att jobba med något konstruktivt!

 • Helge_Tik

  Politisk förföljesle, som Stasi i DDR….Vad är det som driver, personer att vilja årerupprätta DDR..?

 • vitskinn

  Fruktansvärt att det tillåts. Som han och hans partners står över lagen. Inte normala. Märkligt att det tillåts. Som om de mutar folk. Inget görs. Varenda nyhetssändning och tidning slog upp stort om romerna. Men tysta om det här. Ser de 400 som registrerats som skrivit här som skyldiga. Inte som svaga offer som romerna. Förljuget.

 • slundberg11

  Namnet Bonnier börjar bli lite solkigt nu, eller….

 • Sverige_Sverige_fosterland

  Vad spaennande!
  Har nyligen erhaallit ett brev fraan ”Bisnode” om tagen kreditupplysning och undrade vad aer detta? Jag har varken tagit laan, koept paa kredit eller begaert naagot nytt kreditkort.
  Naer denna ”skumraskorganisation skiter paa sig av skraeck” naer en vanlig medborgare skriver naagra enkla kommentarer, saa tar jag detta enbart som en personlig utmaerkelse.
  Det vore ju laempligt om dessa ”Stasi _ liknande _ organisationer” hoell sig paa lagens sida och vad ”Bisnode” foerefaller saa aer de verkligen ute paa ”femton famnar”.
  Men ingenting foervaanar mig laengre naer man redan paa 1970 – talet fick uppleva dessa revolutionaera smaagrupper av foervirrade maenniskor.
  Lyckligtvis saa draenkte sig dessa vaensterflummare i billigt roedvin eller drogade bort samtliga hjaernceller och foersvann naer pengarna tog slut.
  Vaensterfalangen inom socialdemokratin hade naemligen tagit makten paa partikongressen 1969 och startat marschen mot ett Sverige, typ DDR 2.0.
  Lyckligtvis saa dog detta fasansfulla experiment ut men har foermodligen, under tiden, kostat de svenska skattebetalarna 1.000 – tals miljarder sek i foerlorad tillvaext.
  Vad kan man daa saega om dessa ”ynkliga figurer” vilka bedriver ovan naemnda foerfoeljelser av svenska medborgare?
  Tjaa, inte mycket! Utan de kommer att upploesa sig sjaelva via interna braak,eller likt 1970 – talets revolutionaera grupper flumma bort i dimman av droger och/eller daaligt roedvin/starksprit.
  Varfoer inte vaexa upp i staellet!
  Vissa i detta ”gaeng” vill tydligen inte vaexa upp, ingen naemnd och ingen gloemd.
  Vad som bekymrar mig mest aer, att ansvariga i den svenska regeringen tillaater dessa oevertramp paa sina medborgare och det verkar inte som det ”roed – groen – roeda” gaenget taenker aendra paa detta.

 • Ninna

  Titta på svinen. Två rötägg man mår illa av. Inte konstigt att de inte blivit civiliserade. SD har kommit in i riksdagen på demokratisk väg. Förstår ni det dumjönsar? Man har rätt att rösta på vad man vill. Förstår ni det dumjönsar? Ni är fega, ynkliga avarter som inget begriper. Ert agerande kan liknas vid att man släpper en person som hållits fången, han är fri att gå men när han kommit en bit blir han skjuten i ryggen. Så ynkliga är ni era små löss. Åsiktsregisrering är inte tillåtet enligt eu-konventionen vad jag vet och ni har gått ett steg för långt nu.

 • daveo

  Javisst, enligt lagen, men de följer ofta inte lagen om de ens kan den. De behöver motivera vad de än kommer fram till, och det finns ingen som kan ifrågasätta eller underkänna deras beslut ändå det räcker att säga att man inte är övertygad bara. Nu är ju det här bara ifall det ens skulle väckas något åtal, det är osannolikt bara det, det stoppas antagligen långt innan det kommer så långt.

 • BirgittaSvenne

  Det här händer i Sverige, ett land som inte längre är konstuktivt, destruktivt är närmare sanningen

 • Anna

  Jaså, det är olagligt. Om det inte strider mot Flashbacks regler så går det ju att posta dem där. Inget jag uppmanar till dock, såklart 🙂

 • Thomas_Mattsson

  Får jag fråga om anmälan gjordes över nätet eller personligen? Undrar eftersom jag själv också ska anmäla då brevet har kommit fram.

 • Thomas_Mattsson

  Jag misstänker att de fick mitt personnummer genom anmälan av böneutropen.

 • Thomas_Mattsson

  Ställer frågan här också då jag själv ska anmäla.
  Skedde anmälan över nätet eller hos polisen?

 • slundberg11

  Helt apropå kom jag på ett ord ; Existensberättigade…
  Undrar vad det betyder….

 • Intepkmen

  Kanske räcker som skäl söka politiskt asyl?

 • Svalbard

  Dessa förföljelser borde omgående fördömas av en enig riksdag. I Sverige ska råda yttrande- och åsiktsfrihet. Vi ska inte hålla på som t.ex. Aschberg med åsiktsregistrering och förföljelse av de som kommenterar på nätet. Dessa kommentarer är en nödvändig del i ett demokratiskt, öppet och fritt samhälle.

  Aschberg, Researchgruppen, Expo och Expressen står för en sovjetliknande intolerans som kan göra vem som helt oroad och bekymrad.

  FR säger att han är helt klar med vad hans uppdrag är från Svenska folket? Ett klart uppdrag är utan tvekan att svenska folket vill INTE ha ett Sovjetunionen ”Light” där man förföljs och tvingas in i anonymiteten för helt sunda åsikter och befogad kritik.

  Det har gått för långt i Sverige – Toklandet.

 • Savannahwoman

  Usch jag blir rädd vill inte ha några kameror i ansiktet hemma eller på jobbet….

 • slundberg11

  E-post, eftersom det är långt till öppna
  service-ställen, numera…

 • Eftersom det handlar om ren ondska så hoppas dom förmodligen att en del kommer bli så knäckta att dom begår självmord. På så vis undanröjer dom en del ”fascister” utan att själv få blod på händerna.

 • Ja, demokrati har bytts ut mot anarki

 • Vale62

  Jag gjorde ett personligt besök hos sheriffen så det
  blev diariefört på samma gång.

 • Thomas_Mattsson

  Ska man skicka med kopia på brevet el.likn.?

 • slundberg11

  Nog mest skräm-grej….

 • Vale62

  Kopiera och vedimera allt men behåll orginalen.

 • Thomas_Mattsson

  Det är just att skrämmas som är meningen. Skrämmas till tystnad.

 • slundberg11

  Skriv av innehållet, bara…

 • Guest

  Gör det då rätt med bra fakta.

  Ange att de inte haft legitimt skäl och att de bryter mot paragraf 9 i kredituppgiftslagen.

  Som de själv skriver:

  http://www.freeimagehosting.net/7g8dd

  ”Anledning att vi gör det är att vi vill göra en statistisk sammanställning”.

  Mycket klantigt gjort. Hade de begärt ut uppgifterna direkt från Skatteverket hade de kringgått KUL (kreditupplysningslagen). Och det hade gagnat deras syfte lika väl.

  Jag kan bara se det som ett förtäckt hot. De vill att man ser att de sökt på dig.

  En ytterligare anmälan om olaga hot är inte obefogad.

 • Karl_the_swede

  Den dagen känns avlägsen då FUL-FREDRIK skulle stå i riksdagens talarstol och förbanna de förföljelser som nu sker i vårt svårt plågade rike. – INTE EN CHANS!!!!
  Däremot kan jag se honom och hans gelikar traska omkring arm-i-arm med de ”ANTIRASISTISKA” TERRORISTDEMONSTRANTERNA i kommande demo-tåg!!
  ——————————————————————————–
  SLUTSVERIGE är ett svårt SJUKT LAND – OM DETTA VITTNAR MÅNGA!!!

 • Då har vi alltså nackskott att vänta i någon mörk källare.

 • Vale62

  I samma mening som vänsterskruvar så betyder det inte ett smack.

 • Intepkmen

  Då måste det stå för.efternamn@hotmail.com ??

  Och man kan bara begära ut ip nummer när man är misstänkt för brott?

 • slundberg11

  Tror dig….;)

 • Sonette

  Ja , här fick du ditt svar på vilka det är bakom din undran i morse 🙁

 • Guest

  Bra. Ge dig inte. Om de inte behandlar den så gör en skrivelse till JK. Och Datainspektionen. Jag tror inte de gillar detta.

 • slundberg11

  Aha,….

 • Karl_the_swede

  Visst har det gått för långt!!! – T o m tramsinslaget som SVT nu kör ”DinRöst” spårade snabbt ur, när den VIKTIGASTE VALFRÅGAN DÖK UPP:
  D E N – P L Å G S A M M A – M A S S I N V A N D R I N G E N !!!!!

 • Herbert1

  De måste ta IP adressen och spåra igenom din internetleverantör..

  Tror det är olagligt att polisen eller militära underrättelsetjänsten är de enda som får kolla upp dig så…

 • Konstigt att ingen reagerar med kraft på allt som Aschberg med kamrater har gjort. De går ständigt över lagens råmärken, Aschberg styr ledande media och har fritt spelrum i andra media som stöder hans nackskottskampanjer mot svenskarna. Aschbergs adress kan lätt hittas, han fritidsbostad i norra skärgården kan hittas, ändå går han omkring och jäser som en ”untouchable”. Andra i hans grupp finns exponerade offentligt, konstigt att bara vänstern slipper bli utsatta. http://expomakt.wordpress.com

 • blirsatrott

  Flashback har en del om ovanstående…
  Betyg och annat smått och gott..

 • Frisomfageln

  Då tydligen staten bestämt sig för att se mellan fingrarna när det gäller vänstervåld så är samhällskontraktet mellan skattebetalande medborgare och stat brutet.

  Enligt lag upphör ett avtal att gälla när den ena parten bryter det.

 • Vale62

  Svårare än så var det inte min vän…. :O)

 • Beroende på hur aktiva vi är som kommentatorer?

 • slundberg11

  Nu är det så att jag använder TOR,
  och byter IP-adress 10 gånger / kväll…
  + innan jag loggar in….

 • Ninna

  Nej, det kommer de inte att göra. Då skulle deras agerande bli ren personförföljelse och det kan bli spiken i kistan för dem. Kom ihåg att (gäller alla) inte öppna dörren om besök är oaviserat. Man skall prata med anhöriga och vänner att alltid höra av sig innan de kommer på besök. Med alla överfall i åtanke i dagens samhälle är det också värt att tänka på.

 • slundberg11

  ;))

 • Nej, detta är nåfot som i allra högsta grad sanktioneras av sjuklövern. De är nog tacksamma att någon gör jobbet för dem

 • Alla desom tror att DDR var något fantastiskt

 • kim b

  Det var ett utländskt bolag och vad jag vet så har dom väl inte tänkt klart om dom ska åtala eller ej,det vet kanske du??Ingen har prövat detta vad jag hört så hur kan man då få veta vad som händer om vi inte anmäler!!Det är ju därför vi måste försöka istället för att som vanligt säga DET GÅR ALDRIG!!!IIngen vet nu men hoppet måste vi ju ha kvar!!!!

 • Herbert1

  Heter ej kalle anke som det står som namn där 🙂 när jag mailar ifrån det kontot…

  Så de har hjälp ifrån nån och frågan är om det inte är väldigt olagligt

 • Jimmy Bergström

  såna dårar får visst göra va dom vill dom asen! och denna jävla Archelberg vilken idiot!

 • Pluto71

  §9 i KUL säger att det är brottsligt om det kan misstänkas vidarebefodras till en tredje part. Skulle säga att det är så i detta fall med 100% säkerhet. Bisnode kan inte ligga bra till nu.

  Här följer:

  9 § Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte lämnas ut, om det finns anledning att anta att upplysningen kommer att användas av någon annan än den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen.

  Första stycket gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningen tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 1 och 2. Lag (2010:1073).

 • kim b

  Precis som för alla andra så kommer ju pösmunken en vacker dag träffa på någon som inte har spärren som vi andra har!!!!KARMA….

 • LINK

  Bisnode erbjuder Spärrservice, snacka om ironi, går det att få Bisnode att ta bort mina personuppgifter från deras arkiv? klart detta ska polis anmälas, men en fällande dom ser jag inte ljust ut,

 • Robert Axelsson

  Påföljd vid brott mot kreditupplysningslagen

  FRÅGA

  Angående att som privatperson/företag/ekonomisk förening söka och erhålla kreditupplysning om annan privatperson utan legitimt skäl. Vem kan ställas till ansvar? Påföljd?
  SVAR

  Hej!

  Enligt 9 § kreditupplysningslagen måste det finnas ett legitimt skäl för att få ta en kreditupplysning på en privatperson. Att lämna ut en kreditupplysning om en privatperson utan att det finns ett legitimt behov är straffbelagt och den som är ansvarig för utlämnandet kan dömas till böter eller fängelse, 19 § p 2 kreditupplysningslagen.

  Kreditupplysningsföretagen är skadeståndsskyldiga för skador som de tillfogar någon i sin verksamhet, 21 § kreditupplysningslagen.
  Om du har drabbats av en skada, kan du få ersättning både för kostnader och för förluster till följd av skadan. Ersättning kan betalas också för ideell skada, det vill säga lidande eller andra omständigheter som inte är av rent ekonomiskt slag.

  I första hand ska du kontakta kreditupplysningsföretagen för att diskutera frågor om skadestånd. Kan ni inte komma överens kan du få frågan prövad av domstol.

  Polisanmäld är nu gjord och kontakt kommer tas med såväl Bisnode som bekant inom polisväsendet imorgon….någon har skitit i det blå skåpet rejält denna gång. Har man retat upp mig då har man retat upp fel person!

 • Dock frestande om man ser Skalle-Robban i tittögat. Bara för att ge honom ett varmt välkomnande.

 • Nej. Har inte ens handlat kapitalvaror.

 • Enligt detta är det definitivt ett brott mot KUL, men vem beivrar det och sätter dit dem som har begått brottet?

 • slundberg11

  Det räcker nog med att kommentera här….

 • Grenen

  Brotten haglar från researchgruppen och media.

 • gubbstrutten

  Jag fick också ett sådant meddelande om kreditupplysning med posten idag. Kreditupplysningen gjordes den 14 januari, i mitt fall. Kanske dags att plocka fram hela vapenarsenalen och all ammunition ur vapenskåpen, om kommunistsvinen knackar på min dörr med svarta huvor. Jag viker inte ner mig en tum….. De kommer att få stirra rakt in i pistolpipan, eller gevärspipan om de hellre vill det………

 • Robert Axelsson

  Där har du faktiskt fel, detta är ett solklart brott och en grupptalan mot Bisnode & Seppuku vore en enkel match avseende bevisfrågan!

  Enligt 9 § kreditupplysningslagen måste det finnas ett legitimt skäl för att få ta en kreditupplysning på en privatperson. Att lämna ut en kreditupplysning om en privatperson utan att det finns ett legitimt behov är straffbelagt och den som är ansvarig för utlämnandet kan dömas till böter eller fängelse, 19 § p 2 kreditupplysningslagen.

  Kreditupplysningsföretagen är skadeståndsskyldiga för skador som de tillfogar någon i sin verksamhet, 21 § kreditupplysningslagen.
  Om du har drabbats av en skada, kan du få ersättning både för kostnader och för förluster till följd av skadan. Ersättning kan betalas också för ideell skada, det vill säga lidande eller andra omständigheter som inte är av rent ekonomiskt slag.

  I första hand ska du kontakta kreditupplysningsföretagen för att diskutera frågor om skadestånd. Kan ni inte komma överens kan du få frågan prövad av domstol.

 • Sonette

  Sen undrar jag vad de skall med en kreditupplysning till ? Vad vill de göra med den ? Nån som vet ?

 • LINK

  skicka iväg en mail till Bisnode var det första jag gjorde… får se vad de säger.

 • Oheder

  Även jag fick detta förklädda hot i brevlådan! Buhu

 • slundberg11

  Lite sent nu….

 • LINK

  de ska göra en undersökning inkomster hos de som kommenterar på exponerat,

 • Guest

  Snarare en signal om att ”Vi vet vem du är”. Olaga hot. Vem bryr sig om vad någon annan tjänar?

 • slundberg11

  Skrämmas….

 • Intepkmen

  EX har man fildelat då har ju polisen rätt hämta ut ip nummer

 • gubbstrutten

  De vill säkert göra en sammanställning över ”alla misslyckade män med låg inkomst och mängder med betalningsanmärkningar” som röstar på SD. I mitt fall blev de nog grundligt besvikna när de fick ut kreditupplysningen.

 • j_london

  Makt och känslan av dominans, samt möjlighet att kunna förödmjuka och att kunna trampa på andra människor.

  Detta är ett signum för svaga karaktärer med fascistoid böjelse och dåligt självförtroende – vilket gör att man har ett stort behov av att hävda sig.

 • Helge_Tik

  gå till polisen anmäl för ofredande! mm

 • Oheder

  Den som ska söka lån/kredit bör ej heller ha för många kreditupplysningar/förfrågningar som en långivare kan undra över.
  Rent sabotage från dessa AFA drägg.

 • gubbstrutten

  Tråkigt att höra. Lyckligtvis är vi många, så de kan ju inte göra ”hembesök” hos alla vi som skriver sanningen i kommentarsfälten. Frågan är om vi ska göra en polisanmälan individuellt?

 • Krullet

  ”Alla svenskar som någonsin haft en myndighetskontakt får räkna med att förekomma i Martin Fredrikssons register, som är mer omfattande än något liknande som förekommit i Sveriges historia”

  http://www.friatider.se/vald-ar-sa-javla-roligt-mot-mannen-bakom-researchgruppen

  Kanske så de fått tag i dina uppgifter, trots dina säkerhetsåtgärder?

 • slundberg11

  Tror inte att förfrågningar spelar någon roll, numera…
  Alla frågar, för det minsta lån, numera…

 • Guest

  Numera är det inget problem. Tas så många KU för allt möjligt nu för tiden. Tror snarare det är ett underförtäckt hot. ”Vi vet vem du är”.

 • Pluto71

  Seppuku Media är bara ett målvaktsbolag för Piscatus, Robert Aschbergs bolag, inget annat. De skapar inte ett skit där, enbart tillskansar sig brottsliga uppgifter som de sen lämnar över till tredje part. Tror iofs inte Piscatus har något större intresse av dessa uppgifter. Detta är mer ett förtäckt hot, ett ganska tafatt sådant iofs.

  Det HÄR vore något vettigt för UG att gräva i.

 • j_london

  Lätt avhjälpt. Skaffa dig en sprayflaska med röd färg.

  Spraya ALLA ovälkomna som kommer innanför din osynliga revirradie.

  Och hur stor den är, bestämmer du själv!

 • Thomas_Mattsson

  Ska göra detsamma.

 • Vi är dödsknarkarnazistneofascister. Därför är vi legitima mål att krossa på vilket sätt dom finner för gott. Hela etablissemanget kommer att backa upp och skydda dom hela vägen tills vi är förgjorda.

 • slundberg11

  Möjligt,
  det jag inte gillar är att mitt person-nummer
  är ute på nätet….

 • j_london

  Jag bara väntar på mitt brev…

 • kim b

  Ja det ska du och så fort som möjligt!!!

 • Oheder

  I sådana fall är det nu 3 parter som ska anmälas:
  Mattsson (häxpressen), Bisnode och Seppuku.

 • Dom skryter ju själva med att dom är det nya Stasi. Då står dom över lagarna. Enligt sig själva.

 • Pluto71

  Men det är ett polisärende såklart. Datainspektionen har också lite att göra här. Bisnode har rätt stor omsättning och visar riktigt bra vinst, så de BORDE vara intresserade att trampa på den här kackerlackan till verksamhet.
  Oavsett skall de som drabbats få ersättning för skadan, men ännu viktigare är att det här brottet blir utrett.

 • Magnus (H@ck£r) Johanzzon

  Inte fått nåt här 🙁

 • Fast du kommer att få livstids fängelse om du så mycket som kröker ett enda hårstrå på packet.

 • slundberg11

  Någon som har adressen till skatteverket….
  Ska ansöka om nya personuppgifter,
  eftersom dom gamla kommit ut illegalt på nätet….

 • Anette Elvelin

  Här finns info om man vill granska granskarna.
  http://expomakt.wordpress.com/

 • Magnus (H@ck£r) Johanzzon

  Ett tips till nästa gång du registrerar dig på någon form av tjänst – se för fasen till att regga dig med FALSKA uppgifter!!

  Man kan aldrig vara nog för försiktig i dagens läge.

 • j_london

  Vi 6 200, som bolsjevikerna, anarkisterna, kommunisterna och marxisterna bemödat sig med att registrera:

  TILLHÖR DEFINITIVT ELITEN I LANDET, NÄR DET GÄLLER OPPOSITIONEN!

  Och nu tror man att vi låter oss skrämmas till tysnad…;-)

 • Krullet

  Jag föreställer mig att de gör detta av anledning att skapa en tankeställare om den makt de besitter, och att de kommer åt ens personuppgifter om så krävs. Förstår verkligen ditt ogillande, finns inget acceptabelt i detta. Du verkar vara långt ifrån ensam dock. Hoppas detta visar sig kontraproduktivt för dem.

 • tokeskil

  Du hinner inte ut från Polisstationen innan ärendet är avskrivet !

 • Pluto71

  Tror inte på slumpen i det här läget. För många härliga aktörer som hela tiden poppar upp.

 • vitskinn

  Kan inte annat än förakta människor som förföljer fattiga och förtryckta. Men, fattig men stolt. 🙂

 • kim b

  Jag tror dom har tagit dom 400 som har kommenterat mest på Exponerat…AP OCH FRIA TIDER!!!!

 • Ändrat tror jag du inte får för ett sådant brott.

  http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/ansokan.4.18e1b10334ebe8bc80004675.html

  Detta hjälper nog lite iallafall.

 • gubbstrutten

  Skulle du då rekommendera mig att, med hänvisning till det lagrum som du anger, göra en individuell polisanmälan imorgon? Kanske det är bättre att agera i grupp, alla vi som har utsatts för detta?

 • j_london

  Det är jag också. Man har köpt någon… för att komma åt våra ”nick-identiteter” och våra IP-adresser.

 • slundberg11

  Om alla 400 ansöker….

 • Vale62

  På den punkten kommer de ansvariga att bli varse om
  att det inte kommer att fungera enligt deras planer och
  punkt 2 så kommer deras misstag i tron dom skulle
  komma undan att uppdagas som osanneligt.

 • Oberst

  Äckligt.

 • gubbstrutten

  Ja, i detta DDR-land kan man aldrig vara nog försiktig.

 • Etablissemanget kan inte längre argumentera för något positivt med bidragsturismen så nu kör de med åsiktsregistrering och hot för få som de vill. Måste säkert vara stolta över sig själva. Sicka jävla tomtar.

 • Bara och börja 🙂

 • Magnus (H@ck£r) Johanzzon

  Inte helt omöjligt faktiskt.

  Letade som en galning på deras sida för att försöka hitta mig själv, men jag har inte några som helst korrekta uppgifter mer än mitt namn här, det är det enda.

  Surfar ALLTID skyddad – om så även på mobilen och att sedan även kryptera så mycket som möjligt – för mig personligen ger detta en fin bild av att alla mina egna åtaganden vad gäller personlig säkerhet har gett utdelning.

  Synd bara att man måste vara så försiktig år 2014 i Sverige:(

 • j_london

  Bäst är att scanna av brevet och bifoga det med anmälan. Glöm inte att begära en kopia av anmälan, samt diarienummer på anmälan.

 • vitskinn

  Vi får inte glömma våra rättigheter för några dumskallars skull.
  – FNs Mänskliga rättigheter Artikel 19 säger
  ”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. ”

 • Thomas_Mattsson

  Har nu polisanmält, kontaktat Datainspektionen, klagat hos Bisnode och ställer GÄRNA upp på en gruppanmälan om det blir aktuellt, vilket jag även har upplyst Exponerats redaktion om.

 • Magnus (H@ck£r) Johanzzon

  Och nu inför ”supervalet” är det nog EXTRA viktigt att vara osynlig men ändå synlig.

  Bästa sättet att vara osynlig är att vara precis framför näsan på den som letar efter dig.

 • Bra gjort. Man måste sätta hårt mot hårt annars blir man överkörd och slaktad.

 • Thomas_Mattsson

  Gäller numera inte i Sverige.

 • Bra.. uppmana alla att göra det.. Tror Bisnode ligger mycket pyrt till nu.

 • gubbstrutten

  Jag håller med dig till fullo. Att vara fattig är inget att skämmas över, så länge man är av god karaktär.

 • Anette Elvelin

  Aschberg ringer inte på själv, han skickar en liten flicka från produktionen sägs det av de som har fått besök och det är väl bra. Då kan man ha två hinkar med skurvatten så det räcker åt alla.

 • j_london

  Har du funderat på vad vi 6 200 kunde uträtta, om vi slog oss samman!

 • Sopborsten

  Ja. De har långtgående ansvar att lagen följs för att få bedriva denna verksamhet. Även om de försöker komma undan ansvaret.

 • slundberg11

  Ska vi kontakta eXponerat också, eller räcker det med kommentarerna…

 • kim b

  Jag hoppas alla är VUXNA här så sluta fibbla runt och gör er ANMÄLAN!!DET KVITTAR OM DET INTE HÄNDER NÅT MEN MYNDIGHETERNA SKA FÅ VETA DET!!PUNKT!!!

 • j_london

  Riktigt. Och har du funderat vad vi 6 200 som är registrerade skulle kunna uträtta – om vi organiserade oss och slog oss samman.

  Vi skulle plötsligt ha en hel armé!

 • slundberg11

  ”feppla” säger vi på västkusten… ;))

 • Thomas_Mattsson

  Jag skickade en e-post, bara så att de har min adress om de behöver kontakta oss.

 • slundberg11

  OK, gör samma….

 • Vale62

  DÄR min vän så slog du spiken i rätt i skallen.

 • kim b

  Haha…huvudsaken vi vet vad det betyder;-)))

 • Herbert1

  Den är unik för dig varje gång.. din internetleverantör kan det..
  Du lämnar spår på nätet

 • kalleman

  Jag fick mitt idag och nu är jag förbannad!

 • Thomas_Mattsson

  Citat från polisens sida:

  ”Viktigt att anmäla
  Polisen är mycket mån om att alla brott polisanmäls. Det finns flera
  anledningar för dig att anmäla om du har blivit utsatt för ett brott.
  Din anmälan:
  är en förutsättning för att det ska finnas möjlighet för brottet att klaras upp.
  gör det lättare för dig att få tillbaka stulna saker som Polisen hittar.
  är viktig för att brottstatistiken ska vara rättvisande. Den hjälper
  polisen att se trender och tendenser i samhället samt att informera om
  och förebygga brott.
  är ofta ett krav för att du ska få ersättning från ditt försäkringsbolag.”

  Tyckte själv att det där med brottsstatistik, se tendenser i samhället och att klara upp brott var viktigt. En anmälan eller i det här fallet många sådana belyser det här brottet tydligt. Både för polisen och förhoppningsvis även för folket.

 • Robert Axelsson

  Mitt råd är att:

  1. Kontakta en advokat som har erfarenhet liknande processer (bara att söka på google) och förklara din situation. Oftast erbjuder de en inledande kostnadsfri rådgivning där du får förklarat hur en framtida process skulle gå till och vad som är bra att göra som person i detta läge.

  2. Gör en enskild polisanmälan om brott mot kreditupplysningslagen och olaga hot imorgon hos polismyndigheten (tag med brevet från Bisnode), visa på vilka Seppuku Media är och deras kopplingar till våldsamma vänstergrupperingar (researchgruppen, AFA osv.).

  3. Tag även kontakt med Bisnode direkt och meddela att du gjort en polisanmälan med hänvisning till de lagar och paragrafer som jag redogjort för här ovan, och att du (eventuellt att det kommer bli fråga om en grupptalan emot dem) kommer kräva skadestånd för den skada detta har drabbat dig avseende ex. fruktan för repressalier med mera.

 • mnilsson99

  Det svaret fick jag vid 16,00 idag men polisen har kanske ändrat sig nu, när de vet vad som har hänt men jag kommer att ta itu med 11414 efter detta.

 • kim b

  Denna ”lilla” snöboll kan ju tillslut bli en stor LAVIN!!!

 • mnilsson99

  Jag vill veta om det finns folk här som har anmält i kväll och om polisen tog emot er anmälan?

 • j_london

  Då blir det en ny anmälan… till JO. Tjänstefel… Samtidigt som man kräver att det påbörjas en förundersökning.

  I dag MÅSTE man slåss för det allra minsta i det havererade Sverige.

  Vi skall överösa alla instanser i det sovande muslimträsket med anmälningar och påpekanden till höger och vänster…

 • Jag också, fast egentligen inte för detta är så oerhört att man saknar ord

 • slundberg11

  Info ;
  116,6 miljoner på 24 timmar….
  statsskuld.com

 • kim b

  Japp,jag tog mig till stationen och anmälde!!Med vittne och inspelning!!!

 • kim b

  Kunde inte säga det bättre!!!!

 • Hoppas bara det gör sitt jobb

 • j_london

  Satans bolsjeviker… Jag väntar som sagt på mitt brev!

 • Guest

  Du skall inte vara rädd för göra enskild talan. Det kan mycket väl vara så att åklagare gör om det till grupptalan om det blir fler.

  Du kan t o m börja diskutera skadestånd med både Bisnode och Researchgruppen.

  Kommer ni inte fram till en lösning kan du göra en stämning för 450 kr à stämning. 900 kr totalt.

  Jag bedömer du har rätt goda chanser att få igen de pengarna många gånger om eftersom de har brutit mot KUL. De har inte haft legal anledning att göra en kreditupplysning på dig. Detta gäller alla även journalister på det sätt som upplysningen tagits.

  Vad man kan yrka för skadestånd beror helt på vilka argument man har och hur pass tung bevisning för detta är.

 • kim b

  400 väger ju rätt tungt!!!

 • Guest

  De får inte neka. De kan däremot lägga ner ärendet.

  Det är inga jurister som sitter och tar emot anmälan. Även om vissa tror de är……..

 • Thomas_Mattsson

  Som uthängd i den gruppen också så skulle jag gärna ställa upp.

  Svenskar finns inte, har ingen kultur, det strömmar in ”nya” (fast man hör i fikarum och annat medelsvenssons VERKLIGA åsikter, även om de tyvärr inte röstar efter det i valen) vi har styrande som KASTAR bort pengar. Miljarder! ”Våra” styrande hånar, förnedrar sitt eget folk, säger helt öppet att de vill släppa in tiotals miljoner invällare o.s.v.

  Har länge förundrat mig att människor inte har knallat in och helt sonika lyft ut politikerna.

 • Henrik Hanell

  Öppnade ett brev från Bisnode alldeles nyss…

 • Thomas_Mattsson

  Har anmält via e-post.

 • Ju fler som anmäler desto bättre är det. Denna typ av åsiktsregistrering borde nästan SÄPO ta och kontrollera. Terrorgrupper som Researchgruppen, AFA, RF, RS osv borde börbjudas totalt. Våldsamma galningar allihop.

 • Thomas_Mattsson

  Välkommen i klubben.

 • Theobservermum

  Jag tar bort länkarna. De fungerade inte som de skulle. Men sök på Metapedia och Researchgruppen så finns en del matnyttigt där…

 • Ja det finns flera kan man läsa om bara här i tråden.

 • Polisanmäl direkt.

 • j_london

  De fascistoida bolsjevikerna och kommunisterna i Expo och AFA tillsammans med fackföreningsrörelsen (LO) i muslimträsket Sverige, har kopierat Sovjetsystemet rakt av.

  Man har faktiskt bildat en politiskt kriminell enklav i det svenska samhället, sanktionerat av regeringen & och dess förlängda armar (myndigheterna).

  Det är mycket möjligt att den korrumperade polisen, med tillhörande lika korrupta åklagare – struntar i alla anmälningar. Någon hjälp från EU är inte att räkna med… Vi bör i stället rikta blickarna österut!

 • repell

  Här ska du få se hur man installerar Linux Ubuntu

  Spara sidan till kommande behov!

  https://help.ubuntu.com/community/GraphicalInstall

 • slundberg11

  LIte av ”civil olydnad”, kanske….
  Ös på, alla …
  Anmäl…

 • Martin_Larsson

  har alla breven om Researchgruppens övertramp kommit i dag??

 • kungen100

  tror det .

 • Robert Axelsson

  Mitt råd är att:

  1. Kontakta en advokat som har erfarenhet liknande processer (bara att söka på google) och förklara din situation. Oftast erbjuder de en inledande kostnadsfri rådgivning där du får förklarat hur en framtida process skulle gå till och vad som är bra att göra som person i detta läge.

  2. Gör en enskild polisanmälan om brott mot kreditupplysningslagen och olaga hot imorgon hos polismyndigheten (tag med brevet från Bisnode), visa på vilka Seppuku Media är och deras kopplingar till våldsamma vänstergrupperingar (researchgruppen, AFA osv.).

  3. Tag även kontakt med Bisnode direkt och meddela att du gjort en polisanmälan med hänvisning till de lagar och paragrafer som jag redogjort för här ovan, och att du (eventuellt att det kommer bli fråga om en grupptalan emot dem) kommer kräva skadestånd för den skada detta har drabbat dig avseende ex. fruktan för repressalier med mera.

 • j_london

  Glöm bara inte att begära en kopia på anmälan, som skickas till dig, då den är utskriven. Samt diarienummer!

 • Dani_Schweden

  Regimens hjälpredor förnekar sig inte och de har inte heller någon skam i kroppen, med tanke på vilka avskyvärda metoder som används. Irriterande är det dock att ett vänsterextremt avskum, rent utsagt, som Mattias Wåg kan sitta och skryta öppet vilken makt han och hans vänsterextrema hantlangare har!

 • slundberg11

  Gjorde detta…;)

 • Theobservermum

  I mitt fall med. Jag är ingen man…

 • slundberg11

  Hur agerar ni på exponerat ?

 • repell

  Här har du en sida till att gå efter, hur du ska göra när du ska installera Linux Ubuntu.

  http://www.ubuntu.com/download/desktop/install-desktop-long-term-support

 • justin case

  märkligt att Bisnode inte reagerar på att en och samma frågeställare begär fyrahundra upplysningar vid ett och samma tillfälle.
  Det pekar väl på att företaget var väl införstått och därmed delaktigt.

 • Istället för granska makten så har man övergått och börjat granskat vad enskilda personer i befolkningen tycker och gör. Länder utanför europa skrattar åt oss.

 • Henrik Hanell

  Jobbat 15 timmar. Gör det imorgon.
  Men anmälan skall göras. Vi får väl se hur det går.

 • slundberg11

  De är på samma sida…

 • j_london

  De har möjligen i åtanke att försöka misskreditera oss… om det finns någon som har ”dåliga” affärer, är skuldsatt eller har betalningsanmärk-ningar, eller har skulder hos kronofogden. Helt enkelt brännmärka oss.

  Samtidigt som det kan fungera som en ”penisförlängare” bland bolsjevikerna och kommunisterna – för att visa vilken ”makt” man har.

  Men fan… vad de här förståndshandikappade idioterna misstar sig. Om de bara visste vad vi – 6 200 registrerade – kan uträtta om vi sätter den sidan till!

 • Thomas_Mattsson

  Ärendet debatteras även här:

  https://www.flashback.org/t2275619p525

 • Theobservermum

  Jag misstänker insiders på Bisnode…

 • justin case

  Jo, jag anar det…

 • Guest

  Bisnode ägs delvis av Bonnier. Som även äger Expressen. Jag är inte förvånad.

 • Theobservermum

  Det verkar så… och Bisnode gör ingen intern kontroll innan om varför man tar kreditupplysning på 400 personer utan orsak?

 • j_london

  Ja… inte bara lyft ut dem…

 • slundberg11

  Säg vad detta ruttna samhälle INTE har….

 • Basseng

  Mitt kom igår:((

 • $32935856

  Välkommen till oss förföljda.

 • Dani_Schweden

  I Sverige samarbetar etablissemanget med dessa grupper. I Danmark blev istället den vänsterextrema gruppen Redox anmälda och åtalade för sin kartläggning av upptill 6000 personer.

  https://www.realisten.se/2013/09/13/vansterextremist-erkanner-dataintrang/
  http://www.d-intl.com/2013/04/25/redoxafa-hade-egen-underrattelsetjanst-och-eget-valdsteam/

 • slundberg11

  Beror på postgång, kanske….

  sökdatum 2014-01-14…..

 • Basseng

  Samma här, anmäler detta i morgon.

 • Anette Elvelin

  Visst fungerar länken!?Tryck på tex Gudfadern så får du info om Aschberg.

 • $32935856

  Är väl bara hänvisa till researchgruppens register. Men detta är demokratur Sverige, och du kommer bli nekad.

 • Thomas_Mattsson

  Jo. Skrev försiktigare än jag tänkte. Man vill ju inte ge den svenskvänliga rörelsen dåligt rykte. Fast visst förvånar det mig att inte folket i Sverige eller något annat mångkulturpåtvingat land för länge sedan har gått ännu längre än så.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Franska_revolutionen

 • mnilsson99

  Precis sökdatum 20104-01-14

 • $32935856

  Ja det är nog flera som ger besvikelse i statistisken. Min inkomst o ekonomi är så stabil den kan bli. Sorry RG.

  Tur för er så övervakar ingen erat arbete, så det är bara o klippa o klistra uppgifterna som man vill.

 • Bhoman

  Som nybliven medlem i ” Exlusiva 400 ´´ så bekräftade jag mitt medlemskap med en telefonanmälan till Polisen i afton . Dom tog emot min anmälan mycket intresserat och seriöst .

 • Guest

  Testar

 • Theobservermum

  Kan du testa och lägga ut länkarna?

 • Inte alls märkligt. Bisnode har samarbete med AFA-slöddren.

 • Sonette

  Ahaaa…Undrar vad domstolen tycker om det ?

 • Vi kan inte agera så mycket mer än att be alla som drabbats maila oss så samlar vi det i en mapp och har antalet personer.

  Och vill alla ha kontakt med varandra har vi mailen som kan utbytas mellan varandra, om vederbörande godkänner det.

 • Sonette

  Tydligen dags att granska Bonnier mer i sömmarna . En lista på alla företag de har så man kan välja bort dem så mycket det går .

 • 30% tror jag Bonnier har.

 • EmiLink

  Och ”fippla” här i lite längre ner i Norrland! ^^

 • Leif Ericson

  ”Kan du rikta den där slangbellan åt något annat håll ! Ingen fara gamla Bettan är säker PANG ! Oj då……

 • Anette Elvelin

  Men det är bara och gå in på sidan
  http://expomakt.wordpress.com/ och där klicka sig vidare tex gudfadern expoiter osv.Eller har jag missförstått dig?

 • gubbstrutten

  Jag gjorde nyss en polisanmälan i detta ärende. Polismannen som tog emot min anmälan frågade mig på slutet vilka ersättningsanspråk jag hade i form av skadestånd. Jag bad att få precisera detta senare, vilket jag skulle få. Vad är rimligt att begära?? Jag tryckte extra på hotbilden från AFA.

 • EmiLink

  Så sant! 😉

 • mnilsson99
 • justin case

  Även om Seppuku/Researshgruppen är galna så är dom inte dumma, de har säkerligen räknat med reaktioner och hoppas på att det slår över ordentligt för nå’n av oss sverigevänner så att media får nå’t riktigt saftigt att skriva spaltmetrar om innan valet. De som fått brev gör nog gott i att enbart gå den polisiära/byråkratiska vägen när man bemöter påhoppet.
  Att dom skulle få nå’t straff värt namnet för tilltaget kan vi nog drömma om så det bästa vi kan göra är att sköta och bemöta övergreppet snyggt, allt för att inte skapa skriverier under ett valår, för det är det dom vill.
  Kort sagt, jaga inte men om Du får besök, värna Ditt och de Dina med de medel Du bedömer lämpliga…

 • mnilsson99

  Hon puckot på 11414 trodde att någon hade tagit ett lån i mitt namn och då hade ju kreditupplysningen varit adekvat, jag frågade om hon trodde att ett mediaföretag som var en ekonomisk förening gav lån då sa hon bara att hon inte kände till företaget och att det ålog mig att ta reda på varför de hade gjort en kreditprövning

 • $32935856

  Detta funderade även jag över…

  Enligt brottsoffermyndigheten gäller:

  Olaga hot, 5 000 – 15 000 kr

 • Guest

  Tack för den!
  Kan du få fram vem-som-helst?

 • slundberg11

  Huvudsaken är att anmälan kommer in och registreras….

 • Leif Ericson

  Det gäller att ta i tills man skäms och lite till. Det är inte du som har gjort fel !

 • Thomas_Mattsson

  De lär ha fått in en hel del bara nu i kväll och fler lär det bli i morgon.

  Edit:
  Man kanske borde fråga polisen vilket belopp som är lämpligt att kräva om det blir fråga om skadestånd.

 • slundberg11

  Natt, alla….

 • justin case

  Tvärtom, en krona är lagom, annars kommer det bara att heta att rasister försöker sko sig…
  Skadeståndsanspråkets storlek påverkar inte straffvärdet, dessutom lurar man domstolen på nöjet att reducera begärt belopp…

 • Leif Ericson

  Vilket straff ?

 • Ilvars Hansson

  Jag tillhör också en av de drabbade.
  Fick min kopia igår och reagerade omedelbart med att kontakta ett seriöst upplysningsföretag SYNA i Malmö för att ta reda på mina rättigheter.
  Eftersom vi är sökta som privatpersoner och inte har beställt eller gjort gällande att vi tänkt att beställa några produkter från Seppuko
  så har man gjort sig skyldiga till övertramp av kreditupplysningar.
  Twittermeddelandet från Researchgruppen bekräftar också att upplysningen inte har tagits av affärsmässiga skäl.
  Datainspektionen är den instans som skall hantera ärenden med olagliga register vilket i detta fall måste anses vara klarlagt 400 personer är definitivt ett register.
  Jag har begärt en förklaring av Bisnod om hur man hanterar dylika massförfrågningar från en och samma FRÅGESTÄLLARE och vilka kriterier man i övrigt har vid utnämningen av upplysningar.

 • gubbstrutten

  Jag blev förvånad när jag ringde polisen. Jag trodde att han hade hört historien till leda, men han verkade helt oinitierade i det som har hänt. Han är ju i och för sig bara en handläggare, men ryktet borde ju vara i gång inom polisen.

 • Henrik Hanell

  Givetvis första april.

 • justin case

  Bisnode är en månghövdad hydra! En sökning på Ratsit ger vid handen 16(sexton) olika underbolag vilka, bland annat, uppges syssla med nyhetsrapportering! Bonnier-Expressen-Bisnode-Seppuku… det första ord jag kommer att tänka på är maffia!

 • chainmail

  Nej tvärtom, här finns en möjlighet att skada dem ekonomiskt och då måste den tas genom att begära största möjliga ersättning. Ska de åsamka skada och sedan slippa undan med 1kr skadestånd, det faller ju på sin orimlighet. Här gäller det att beräkna värdet av skadan, uppskatta sveda och verk och samtidigt passa på att få betalt för larm och annat mot den uppenbara hotbilden.

  Nu vet jag inte hur ägarstrukturerna ser ut men förhoppningsvis skulle man fösöka klämma åt Aschberg och de andra välbesuttna i sfären.

 • Guest

  Vad är ett legitimt skäl?
  Med legitimt skäl menas att den som begär upplysningen har eller är på väg att ingå ett kreditavtal med en privatperson eller har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning. Exempel på legitimt skäl är kreditavtal, borgensåtaganden samt vid anställnings- och hyresavtal.

 • Gringo

  Vad är ett legitimt skäl?
  ” Med legitimt skäl menas att den som begär upplysningen har eller är på väg att ingå ett kreditavtal med en privatperson eller har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning. Exempel på legitimt skäl är kreditavtal, borgensåtaganden samt vid anställnings- och hyresavtal. ”

 • Theync

  Ett tips till er som fått hem en upplysningskopia. Kontakta Bisnode och alla övriga kreditupplysningsföretag för att begära en bedrägerispärr. Den spärren förhindrar att någon privatperson/bank kan ta kreditupplysning på er. Spärren är giltig i 2 veckor framåt från den dagen ni ringer in. För att få permanent spärr så ska en polisanmälan skickas in till varje företag.
  Den enda nackdelen är om man tänker ta ett banklån men då ringer ni bara in och får den upphävd för att sedan återigen spärra efter kreditupplysningen.

  Här kan ni läsa mer.
  http://www.soliditet.se/cms/bedragerisparr

 • gubbstrutten

  Jag har läst svaren på min förfrågan och tyckte att det fanns fog för båda infallsvinklarna. När jag läste ditt argument, så tog jag till mig det på en gång. Personligen gör 10 000 kronor eller en krona ingen skillnad för mig, men 10 000 kronor x 400 slår ganska hårt mot dem. Nu är jag inte så naiv att jag tror att vi kommer att få 10 000 kr i skadestånd per person. Jag tycker dock att 1000 kr x 400 biter mer än 1 kr x 400.

 • chainmail

  Investmentbolaget Ratos är huvudägare i Bisnode.

 • chainmail

  Just precis, du är solidarisk med de andra drabbade. Bra!

 • blirsatrott

  Det är Bisnode…A trap.

 • Theync

  Vill man vara säker så spärrar man sig överallt.

 • gubbstrutten

  Jag polisanmälde för en knapp timma sedan och de tog emot min anmälan seriöst och jag fick diarienummer.

 • justin case

  Vars styrelseordförande, Arne Karlsson, även är styrelseledamot i Bonnier…

 • 1254783

  Verkar galet att lämna upplysning om vem man är där, det är ju de som upplyst våldsverkarna om personuppgifter. Har jag missat något?

 • mnilsson99

  Titta vilken användbar sida http://ask.fm/Researchgruppen

 • blirsatrott

  Precis…man går väl inte in där och skriver in sitt personnummer…
  Som att ge ägg till Räven.

 • Theync

  Syftar du på miniupplysning? Jag är registrerad där men inte fått hem någon upplysningskopia.

 • Begär mer än vad du vågar.

 • Pengarna kan ju skänkas nånstans, typ hit, så är man kvitt det.

 • Huh?

 • skogsharen

  Ja din analys kanske stämmer. Vad kan de annars vara ute efter. Med tanke på deras antidemokratiska natur så är fortsätter de väl på sitt inslagna spår … att visa att de övervakar .. att skrämmas.

 • BitteJ

  tror inte det, de har nog haft olagliga metoder för det med.

 • daveo

  Saftiga spaltmeter kommer de skriva ändå, de hittar ju bara på saker om de inte lyckas hitta någon obskyr kommentar på nåt internetforum som de kan tillskriva SD, det är lönlöst att hoppas att de kommer att låta oss vara ifred och respektera den demokratiska processen bara vi kurar ihop i ett hörn och låter dem fortsätta att sparka på oss. Har man chansen tycker jag absolut det är berättigat att slå tillbaka och inte tror jag någon annan än vänsteretablissemanget skulle bli upprörda heller.

 • Legitimt skäl är om du ska ta lån eller köpa ngt på kredit tex.

 • skogsharen

  Om inte annat så slänger det en lång skugga över deras hantlangare på Expressen som i varje fall försöker hålla uppe en respektabel fasad.

 • skogsharen

  De tigger pengar på en av sina sajter. Finns nog en del dumsnälla människor som tror att de gör en god gärning … men jag har ändå svårt att tro att de drar in så mycket pengar på det tiggerier.

 • Theync

  Har du fått hem en kopia så spelar det väl ingen roll då de redan vet vem du är 😉 Däremot vore det ju inte så smart om man reggar sig med samma email som man har på disquss. Hursomhelst så tog jag bort länken för att slippa missförstånd =).

 • daveo

  Fast ni kan hjälpa med att efterlysa och publicera deras skyddade adresser på förstasidan. De vill ju förneka oss vår anonymitet och privatliv då ska de inte ha någon själv heller.

 • Theobservermum

  Datainspektionen beviljar tillstånd för kreditupplysning… http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/gallande-tillstand/
  Det kan vara värt att se till att Bisnode tappar denna möjlighet…

 • sslind

  Detta påminner mycket om Zionisternas maktövertagande i Ryssland 1917,samma klientel i bakgrunden. När ska folk börja inse sambandet? Det sk utvalda folket är kända för detta sedan urminnes tider. De skapar motsättningar i ett land,genom att så split mellan klasser,raser osv. Låtsas Judarna Bonnier,Arselbelberg mm Står som vanligt i bakgrunden och skrattar åt Goyim den blåögda.
  Genom söndring ska vi härska är ett klassiskt , men ack så sant måtto detta virus i samhället lever efter.

 • 1254783

  Förvisso, men om man nu tillhör de lyckliga få som ännu lyckats undvika förföljelse så är det väl inte så lyckat att uppmana alla att uppge sitt pnr för att spärra sig?

 • 1254783

  Inget illa ment men det är illa ställt i detta land, demokratin är inte närvarande.

 • GustaWasa

  Det värsta straff som medborgarna kan göra dessa personer. Att utesluta dem ur gemenskapen! De är barnen till dåtidens ”svartfötter”. Och vi vet nog på vilken sida de skulle stått på när makten besköt och dödade fria medborgare i under Ådalen-31! De är avskum och de skall behandlas som avskum av medborgarna!

  Uteslut dem ur gemenskapen. Det blir deras straff! Och ju mer de håller på desto mer avskydd kommer de att bli.

 • daveo

  Spelar ingen roll, dataintrång är olagligt. Jag kanske minns fel då jag hade för mig att det redan var nedlagt, men det kanske dröjer ett litet tag till innan de lägger ner det då.
  Visst går det att kräva rättvisa men inte genom svenskt rättsväsende, bara genom att ta lagen i egna händer.
  En annan sak som inte lett någonstans var ju när de stal ett medlemsregister från SD och publicerade. Visserligen tog väl ingen på sig ansvaret direkt men de la inte ner någon som helst möda på att ta reda på det heller. Jag blir positivt överraskad om du har rätt och jag har fel.

 • xmaverickx

  Även Apoteket AB använder sig av Bisnode för att ta kreditupplysningar.
  Och att försöka komma till tals med Apoteket är näst intill omöjligt, de hotar genast med inkasso, om man inte gör som de säger.

 • Tyvärr är det så, EU är inte ett dugg bättre, de sanktionerar också gärna detta förfarandesätt mot oliktänkande

 • sslind

  Quote The Racist Zionist JewRAT Mr. Israel Cohen.! From early 1900 hundreds: ISRAEL COHEN

  Quote

  ”We must realize that our party’s most powerful weapon is racial
  tensions. By propounding into the consciousness of the dark races that
  for centuries they have been oppressed by whites, we can mold them to
  the program of the Communist Party. In America we will aim for subtle
  victory. While inflaming the Negro minority against the whites, we will
  endeavor to instill in the whites a guilt complex for their exploitation
  of the Negros. We will aid the Negroes to rise in prominence in every
  walk of life, in the professions and in the world of sports and
  entertainment. With this prestige, the Negro will be able to intermarry
  with the whites and begin a process which will deliver America to our
  cause.”

  Där har ju detta mänsklighetens virus lyckats bra, guds utvalda lyckades även under kommunistflagg ta ihjäl ett ansenligt antal millioners Ukrainare,Ryssar med flera under deras härjningståg. Kan vara bra att läsa historia som ej är utgiven av Bonnier och liknande rasfrämlingar.
  Mvh sslind

 • Nu vet jag inte om du fick mit tack. I alla fall har jag sparat sidan, vet dock inte om det behövs en CD eller DVD, kan man i så fall ladda ner den?

 • j_london

  Ja… i synnerhet som EU med största säkert är inblandat i det experimentella ”mångkulturprojektet Sverige”.

 • repell

  DVD går alldeles utmärkt att ladda ner den.
  följ instruktionerna på sidan du fått. OBS! du ska markera för 32 bit Intel.
  Är något oklart var inte rädd för att fråga, jag står alltid till ditt förfogande!

 • Theync

  Det var riktat till dem som redan drabbats även om skadan redan är skedd. Nästa gång kanske någon tar ett lån i deras namn eller ändrar deras adressuppgifter när de är på semester, allt för att jävlas. Då är det bra att ha lite koll. Tanken var god men ack så fel det blev =)

 • vitskinn

  Pågår nog en cynisk handel med uppgifter om personuppgifter och kreditupplysningar. Som med asylboenden och moskébyggen höll jag på att säga. Bolag och föreningar som vill ha pengar.

 • Theync

  Det håller jag med om. Sanningen ska bekämpas till varje pris med odemokratiska metoder godkända av vänstermaffian.

 • sandbuzz

  Jag kan förstå att du är rädd, det är precis ett av syfterna, att göra dig rädd!

  Det första är att samla inkomstuppgifter för någon okänd anledning, som man kan spekulera i.

  Men, det verkliga syftet är att skrämma dig till tystnad, för de visste att en kreditupplysning skulle komma till ditt kännedom. Därför det riktiga syftet är att utföra en terrorverksamhet mot dig. Terrorism går ut pa att skrämmas, och det är precis det de har lyckats med.

  Jag har skrivit förr att Researchgruppen, AFA, EXPO är en terrorgrupp, som borde få uppmärksamhet hos säkerhetsgrupper i Sverige, Europa, ja även globalt då vi inte vet än hur utbredd gruppen är. Finns det anknytningar till islamistiska organisationer?

  Mitt råd är att anmäla dem till SÄPO! Men polisanmäl Researchgruppen & Expressen också för de tycks fortfarande samarbeta…

 • AntonMelin

  Arselbergs baseballträ, skulle smaka att svinga lite med.

 • Christian_Andersson

  Är inte en sådan här kreditupplysning första steget när det gäller ID-stölder och falska inblanco lån? Men då brukar det väl vittja brevlådan? Är det därför jag inte har fått något brev. Jäklar.

 • mnilsson99

  Från Twitter
  Mathias Wåg
  ‏@guldfiske

  6 min

  Nästa manifestation. Oavsett
  vad den handlar om. Kör vi fredligt tillbaka Torbjörn Tännsjö till hans
  elfenbenstorn. På en annan planet.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  I det här fallet är det nog snarare första steget i en process där dom kommer stämma inför domstol för hmf eller annat och vill se vilka och hur mycket det lönar sig att stämma för.

  Vilket i sig INTE är ett legitimt skäl att ta ut kreditupplysningar. Tror knappast lagtexten inför en inledande affärsförbindelse tar med stämningar. Dom enda som möjligen har rätt att kolla upp kreditvärdigheten i ett straffmål är när du döms till dagsböter som baseras på din inkomst. Men då är det staten och pengarna tillfaller dom.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Som ett tips till er 400 som är drabbade. Ratsit tar mellan 28 och 52 kronor för en kreditupplysning på exempelvis herr Ayman Osman som sitter i styrelsen inom Seppuku. Vidare skriver Ratsit så här,
  ”Brott mot bestämmelse om legitimt behov är straffbart enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) § 9 och 19 §. Notera att en upplysningskopia sänds till den omfrågade personen med uppgift på vem som har beställt upplysningen.

  Legitimt behov krävs dock inte vid beställning av upplysning på näringsidkare, dvs företagare, styrelseledamöter, delägare, VD och enskilda näringsidkare.”

  Notera speciellt det sista. Eftersom han sitter i styrelsen så kommer han om samtliga beställer en kreditkoll få 400 brev i sin brevlåda. Med era personnummer visserligen, men dom har han ju redan. Helt lagligt dessutom.

  Om han skulle klaga så är det en statistisk undersökning om Post Nords möjlighet att leverera större mängder försändelser.

  http://www.ratsit.se/Content/FaqUpplysningskopia.aspx
  http://www.ratsit.se/Content/Pricelist.aspx

 • Sopborsten

  Tillför inget vettigt i detta. Att sänka sig till deras metoder.

 • GandalfGra

  😉 ett äkta första Aprilskämt..!

 • Det är nästan så man önskar att Arschelberg hade tagit Mille Markovic plats i bilen igår.

 • ddayperspective

  Kan mycket väl bli så… NÅGON kan ju se att den rödbrusige flintskallen är en svensk!

 • Ennor Ace

  Mathias Wåg börjar bli lite väl styv i korken.
  Dax att någon tar ner han på jorden igen.

 • Herbert1

  Knappast.. Har du uppgett ditt personnummer
  Svar nej de har nån som kopplar din unika ip adress på ditt disqus konto med dig

  Polisen får begära sånt.. Resten är nog väldigt olagligt

 • Vem håller i gruppanmälan då?

 • Pluto71

  Bland de första träffarna på google visar vad Seppuku är för något. Antingen är Bisnode svårt klantiga eller också har de samarbetat med dem. Oavsett, de skall få sona för detta.

 • Welcome to the exclusive Club 400!

 • Du är flitig användare och dessutom krönikör här. Det är nog bara för att utskicken blivit så stora en del får dem med någon dags fördröjning.

 • Gick en sci-fi swerie på nån kanal för närmare tio år sdan som hette the The 4200. Vi skulle ju kunna kalla os The 6200. Tycker det låter riktigt bra.

 • Men vi måste ha lite olika ISP. Kan dom ha mullvadar inom samtliga?

 • Christian_Andersson

  I det här fallet ja. Min fråga var av mer allmän karaktär. Att någon kollar vilka inlägg jag har gjort på diverse ”obskyra forum” lär inte störa allmänheten nämnvärt.

  Men om folk får klart för sig hur illa utsatta de själva är när det gäller bluff och brdrägeri så blir det kanske annat ljud i källan.

  PRO i Södertälje är så naiva att de tror att personnummer är privat egendom:

  http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.2352511-misstankta-bedragare-jagar-personnummer

 • Gringo

  Han jobbar på RF & Rättviseoartiet Socialisterna numera Petri Myllenkowski n.fl vilka i sin tur står/lyder under Expo.

 • Herbert1

  Kl 9:00 24/1 just talat med min internetleverantör

  De tar väldigt allvarligt på att ens IP nummer har spårats
  till mig som privatperson…

  DÅ det endast är Polisen eller Säpo som får ut dess uppgifter..

  Sen att de har begärt ut kredit upplysning med mina uppgifter som måste komma ifrån dem..

  och att det är våldsvänstern som står bakom det hela..

  Detta kan vara nått större så håll i hatten nu åker vi

 • Herbert1

  Klokt

  Där emot tala med era internetleverantörer..

  Då erat IP nummer spårats och de har fått ut vem ni är via ert IP nummer..

  Polisen Säpo är de som kan få ut dessa uppgifter..

  Så de är tvingade att se över sin säkerhet..

 • Lättast är att någon av Er håller i det, då vi inte har rätta namn eller kanske ens en riktig mailadress av alla som mailat oss. Vi kan bara se antalet som rapporterar till oss att de har anmält eller fått brevet.

 • $2678311

  Jag har också blivit utsatt för denna förföljelse och ska anmäla idag!
  Vad är det ni anmäler för och vem? Både Bisnode och Researchgruppen är ju bovar.

  Själv blev jag både rädd och urförbannad igår så jag ringde både Bisnode, polis och Seppuku media/Researchgruppen. De sistnämnda vägrar att svara, polisen sa att jag inget kunde anmäla förrän jag blivit utsatt för brott och Bisnode hade själva skickat ärendet till sin egen utredningsavdelning för att kolla om det var legitima skäll bakom kreditupplysningen, för att många redan hade ringt.

 • allemand

  Släpp nu inte detta som Fria Tider verkar ha gjort med Mattsson och Expressen.

 • Herbert1

  Kan ni upplysa folk att ta kontakt med deras internet leverantörer och kräv att få veta hur deras IP nummer har spårats..

  Min internetleverantör blev orolig..

  Då det nog inte är lagligt att få ut dessa uppgifter för andra än polisen

 • Herbert1

  Ring din internetleverantör

  De har nån som kopplat ditt IP nummer till just dig och de är den svaga länken som har den informationen

 • Sopborsten

  Ring till Datainspektionens jurister nu på morgonen och prata med dem. De har telefontider mellan 9 och 11. Där kan du får råd. 08-657 61 00. Det är gratis. Kostar inget.

  Berätta att det kan vara upp till 400 personer som drabbats och ange företaget som lämnat ut det. De har också ett ansvar hur de hanterar dessa upplysningar. Kan rent av bli av med tillståndet att bedriva kreditupplysning om det är så här allvarligt.

 • Thomas_Mattsson

  Tack för tipset. Ska göra det.

 • $2678311

  Och vad gör jag med den eventuella informationen från internetleverantören?

 • Sopborsten

  Hur många har ni fått in?

 • $2678311

  Såg fel!
  Missade ditt -inte-
  :o)

 • Det var väl en grov missuppfattning av vad allemand sa.

 • $2678311

  Det är alltså Bisnode jag ska anmäla för EJ legitim kreditupplysning gjord på mig, eller?

 • Thomas_Mattsson

  Säg bara hur det har gått till så får polisen avgöra vem eller vilka som är de skyldiga. Bisnode har lämnat ut uppgifter som de inte hade rätt att lämna ut.
  Anmälde själv igår.

 • Herbert1

  Fråga hur de ser på sin säkerhet och om du skall polisanmäla dem..

  De har brustit i deras rutiner då de låtit den informationen spridas…

  Så lär de nog ta dig på största allvar när du säger att det är extremvänstern som fått tag i dina uppgifter..

 • Olle och Vera von Krusbär

  Dom har inte lämnat ut något du är på fel spår

 • Antar att detta gäller de 400 som de lyckades identifiera (av de 6 200 åsiktsregistrerade).

  I så fall kan man väl baka in denna anmälan ihop med den första som drivs utifrån FT:s insamling?

 • Guest

  Båda. De kan dessutom båda bli skadeståndsskyldiga till dig. Det är också väldigt bra om du tipsar Datainspektionen. Med tanke på omfattningnen av tagna upplysningar utan legitimt skäl bör de utreda Bisnode för brott mot kreditupplysningslagen.

 • Olle och Vera von Krusbär

  Adresserna kommer från inhämtning av mängder av data I offentliga register inte från Internetlev. lägg ned nu

 • Guest

  Den händelsen är betydligt svårare att visa brottslig handling mer än att de har brutit mot disqus användaravtal. Med undantag för de som hängde ut offentligt och om det var motiverat utifrån ett allmän intresse.

 • Thomas_Mattsson

  Helt rätt. Skrev själv till Datainspektionen och Bisnode igår och har även kontaktat min internetleverantör.

 • Olle och Vera von Krusbär

  Läs brottsbalken kapitel 4 om STALKNING
  Anmäl Researchgruppen samt Tomas Mattsson
  Mattsson har köpt detta register med kartläggning
  Maila honom och fråga om han löpande tar emot nya uppgifter, eller ring spela in samtalet.
  STALKNING har RG glömt att kolla med sina jurister ingen tänkte på det

  Googla på förföljelse av privatperson, kartlägga (kreditupplysning)……använda ej brottsliga metoder (samla uppgifter i offentliga register tex)
  Ring chefsåklagaren på din ort om ett omdöme OBS spela in samtalet
  Rättsväseendet på chefsnivå är kraftig vänsterinfekterat
  Vid positivt bemötande begär överfallslarm, samt besöks förbud för TV3 samt Robert Aschberg bra att ha att sticka ut genom brevlådan till tillkallad polis

  Hänvisa till kapitel 4 när du med vittnen och påslagna mobiler går personligen till polisen, anmälan om ofredande olaga hot görs givetvis också
  Om möjligt be att få tala med polis som sysslar med stalkning
  Kör på stalkning, med ofredande olaga hot ,som underavdelningar
  Lägger åklagare ned anmäl för tjänstefel hänvisa till brottbalken 4 kapitlet.

  Här är Exponerats material samt domar mot Reasearchgruppen (olaga hot)bra att ha med
  Du anmäler rädsla/skräck för kartläggning av kriminella dömda politiskt aktiva motståndare
  Kreditupplysning kan påverka lånemöjligheter (ofredande).
  Du anmäler ”ekonomiskt ofredande”, så blir det svårare att lägga ned

  Om detta är lagligt bör minst en tidning samt hela personalen med släkt lånebegränsas av 69 kreditupplysningar per person, gäller också en viss researchgrupp.
  Fortsätter en central data myndighet, samt vissa åklagare att blunda ,så bör även dom inkopereras i det hela, då vaknar dom säkert till

  Söka kreditupplysning utan anledning är ett brott i sej anmäl Researchgruppen.

  Begär skadestånd av Bisnode/Reaserchgruppen via advokat
  Låt proffsen sköta den delen

  När ni 400 har gjort ert jobb och domar fallit så väntar 5800 polisanmälningar till

 • Har dom?

 • Christian_Andersson

  Jag kan inte begripa deras metoder. Jag kom med på uthängningen för att jag har skrivit ett antal inlägg på bland annat på Avpixlat. Det mest graverande de hade att komma med var att jag skrivit ett par tusen inlägg på arbetstid. Tanken är väl att detta ska misskreditera mig hos min arbetsgivare. Men de tycks inte känna till att en pensionär inte har reglerade arbetstider. Jag har inte fått något brev angående kreditupplysning. Jag misstänker att de inte har lyckats lista ut vad jag heter.
  ::
  Jag tycker det här liknar IB-affären. Där blev man registrerad om man prenumerade på en olämplig tidning.
  ::
  Jag har förresten slutat skriva på Avpixlat. Nu ska jag koka kaffe. Gammal man gör så gott han kan.

 • j_london

  Utmärkt! Och det skulle bli en reality-serie som heter duga. Det kan jag lova!

 • vovve

  Vet någon om inte Dicqus agerat på detta? Borde de ha gjort.
  Kan man anmäla dicqus för denna läcka?

 • codatronca

  Trots att jag skriver här frekvent så har inte jag fått nått. Fler som inte fått nått ???

 • RigorMortis08

  Japp, jag har inte heller fått något. Men om det skulle vara så att någon vill komma hem till mig på besök för en diskussion om oliktänkande så välkomnar jag dom med öppna armar.

 • codatronca

  Gäller för mig också. Vill de komma åt mig ja då tar det hus i helvetet det kan jag säga !!! Det är ju fan att man inte kan få tjäna nån extra krona nuförtiden (skadestånd) :-))))

 • Intepkmen

  Då är det bara frågan – Hur har dom fått tillgång till detta?

  För att namn bakom IP måste utlämnas måste man ha begått brott, som tex fildelning kan ge års fängelse

 • Christian_Andersson

  Mej har de inte lyckats identifiera. Det har väl inte lyckat ta reda på vad jag heter. Dessutom kan jag inte förstå att de har lyckats registrera min åsikt. Jag vet knappt själv vad jag tycker. Men man blir väl stämplad om man skriver på vissa välbevakade forum.

 • RobertSt2

  Va? Det har jag inte hört någonting om. Länk?

 • slundberg11

  Info ;
  Under natten som gick lånade vi 55,5 miljoner….
  statsskuld.com

 • Vansterwiki

  Dom har kopplat mailadressen till dig via olika offentliga handlingar. Har du frågat kommunen något via mail och undertecknat med namn? Då har de fått ditt namn där. De begär nämligen in ALLT som kommer in till myndigheter, kommuner och domstolar.

 • Olle och Vera von Krusbär

  Ok vi tar ränteavdragen

 • Dessa personer är födda och lever som kriminella. Aschberg har kriminella kommunistiska gener nedärvda sedan hans farfar ”Den röde bankiren” som smugglade ut enorma belopp till Sovjet. Aschberg är misslyckad abort som har trasig DNA-spiral. Punkt slut.

  Hellre Mille Milosevic på gatan som är kriminell mot kriminella, än dessa avarter på EXPO, AFA, Researchgruppen som går på vanliga hederliga svenska medborgare..!

 • Jan-Ove Malmgren

  Det kan väl inte finnas någon som anger en mailadress som går att spåra till en fysisk person? I en demokrati skulle det däremot fungera – förstås.

 • Den där mätaren kan man inte lita på riktigt, den åker jo-jo.

  Under de senaste 12 månaderna (nov12 – nov 13) har svensk statsskuld ökat med 141 miljarder kronor. Hushållen drar dessutom också på sig allt högre skulder.

 • GustaWasa

  ”De som anser att pengar gör allt, kan med fog misstänkas för att göra allt – för pengar.”

  George Savile, engelsk statsman, 1633-1695

 • Finns på eXponerat också om det. Vi är de enda av de tre medierna AP, FT och eXp som uppdaterat summan flera ggr.

  Trots detta väljer AP att skriva att det är bara AP som ”har samarbete med Fria Tider”, LOL.

  Vilket visar – åter – deras ovilja att nämna eller arbeta tillsammans med oss.

 • Jan-Ove Malmgren

  Tyvärr är det så att i Sverige av idag måste man leva med skyddad identitet. Sjukt!

 • De extremt låga räntor som Riksbanken har leder till att hushållen ökar på sina skulder.

  Jag befarar att när Sossarna vinner valet, så kommer Riksbanken att försöka sig på minus räntor. Då kommer vi att få se en riktig skuldfest.

  Redan idag belånar sig svenskarna till 140% av hushållens inkomst. Och så har det varit sedan Göran Perssons tid. Det enda som hände när Reinfeldt tog över, var att det inte gick högre.

 • Här är länken, efter detta har vi inte fått svar på totalsumman av FT trots vi frågat ett par ggr.

  http://www.exponerat.net/hjalp-oss-hjalpa-att-atala-thomas-mattsson-och-expressen/

 • + alla bidrag som de kommer börja ösa ut igen. Minns början på 2000-talet när kreti och pleti blev förtidspensionerade i parti och minut efter två års sjukskrivning.

  Och nu ökar sjukskrivningarna igen sa det på nyheterna idag. + 20 000 under sista året.

 • Olle och Vera von Krusbär

  Kanske 20000 Sverigevänner som har tagit social semester som Fatima-Britta och Sven-Ali.
  När det blir 100000 börjar det svida

 • Rauken

  När någon begär en kreditupplysning, så kan det ta ett tag innan man får det bekräftat. I det här fallet ett eskalerande svineri med statligt stöd som driver saken till sin spets. Här har vi att göra med några av våra värsta fienderna.

 • Oxis

  Min mailadress kan inte kopplas till offentliga handlingar. Den mailadressen jag har i Diskus innehåller inga personnamn. Men jag fick ett brev igår, så på något sätt har de kommit över mina uppgifter och kunnat få fram vem jag är.
  Mina kontakter med myndigheter och liknande sköter jag per telefon och pappersbrev.
  Det intressanta dessutom är att jag är en mycket privat person, INTE ÄR MEDLEM i något politiskt parti eller någon annan politisk organisation. Så enligt vad som tidigare sagts från Researchgruppens och Expressens håll borde jag vara ointressant.
  Vad som triggat igång dem beträffande just mig vet jag inte.

 • allemand

  AP, vad är det, något som Skansen har i bur? 😉

 • AB Sverige

  Visst kan man få stå ut med mycket men allt har en gräns, och varför ska jag finna mig i att utsättas för olagligheter utan att slå tillbaka med full kraft?

 • htwx

  Tips: Ändra texten i artikeln så att ni uppger adressen till Bisnode Kredits huvudkontor istället för regionkontoret i Göteborg:

  http://www.bisnode.com/Sverige/Kontakt/Adresser/

 • SirJK

  Jag har faktiskt fått hem ett brev om att någon tagit en kreditupplysning på mig nyligen. Ska kika närmare på den och återkommer om det är något intressant!

 • slundberg11

  Sant, men ett slags ”löpande info”, iaf…..

 • vitskinn

  Hur kan sjuklöverpolitiker och Expressen, AB och andra samarbeta med grupper som Seppukuharakiri, researchgruppen, Afa, RF och liknande? Vad har de för grundvärderingar, som menar, att det är legitimt med sådana åsikter och trakasserande? Har inget legitimt skäl att veta något om någon av de 400 de fått upplysning om från Bisnode. Om de sökte kredituppgifter på Seppuku och researchgruppens anhängare blev det säkert nej.

 • vovve

  Jag har anmält till datainspektionen som var intresserade glädjande nog, men man vet ju aldrig.
  Även Bisnode är anmäld och skadeståndsanspråk begärt

 • Fd_sovande

  Fria Tider har inte släppt fallet utan jobbar vidare men ett par av de uthängda. Tro mig!

 • Olle och Vera von Krusbär

  Då har du Tomas Mattsson samt R-gruppen kvar att anmäla för Stalkning

 • vovve

  unga arga outbildade fattiga män funkade ju inte i deras propaganda. I stället är det utbildat folk med bra lön och civilställning i samhället som blivit deras hatobjekt.
  Lyssna på ring P1, där får de på pälsen av tuffa tanter och andra kritiker.Riktigt roligt att lyssna på ibland.Och Tengby vrider sig som en ål på kroken

 • Basseng

  Jag gjorde en polisanmälan idag och de tog den under brottsrubricering bedrägeri. Olaga hot eller ej legitimt skäl går inte att anmäla enligt uppgift. Ska också gå vidare till Datainspektionen. På Bisnode blir man bortkopplad hela tiden, skumt.

 • Sonette

  Bra!

 • KnHan

  Till alla er som har fått hem ett brev från Min Upplysning/ Bisnode, på att Seppuku Media Ekonomisk Förening, har tagit en kreditupplysning på er:

  1. Polisanmäl detta, då det handlar om olagligt åsiktsregistrering av privatpersoner.
  2. Kontakta Bisnode. Skicka mail till-
  kundservice@bisnode.se
  eller
  info@bisnode.com
  4. Kontakta Datainspektionen och gör en anmälan.
  5. Sprid detta på era konton över nätet.

 • vovve

  alla 400 skulle kanske begära kontaktförbud för RB och afa pojkarna, vore kul och se vad som skulle hända med den anmälan

 • Sonette

  Jag upptäckte just att jag har själv fått en sådan från Bisnode . Nu är frågan vilket man gör först ? Hittade en lapp som jag fick för flera veckor sedan .
  Hmm…det står på lappen : Gå till minupplysning.se och ett nummer fyll i ditt personnummer och logga in . Nu är frågan …vågar man göra det ?

 • kim b

  Jag hoppas ni INTE glömde att ange besöksförbud mot Tv3 och specifikt Robert Aschberg!!!!

 • Skattebetalare

  Jag har inte heller fått nåt. Men jag har nåt åt Svenskhatarna om/när dom dyker upp på min gård..

 • Olle och Vera von Krusbär

  Då skall du gå tillbaka till plattskallen som tog emot anmälan och göra en om Stalkning enligt 4 kapitlet brottsbalken
  Bedrägeri mot vem ?
  Felaktig rubricering lägger åklagaren ned direkt
  Givetvis läser polisen här, samtliga stationer har förmodligen en strategi vid inkommande anmälare, samma sak gäller åklagare

 • Rauken

  Var fick du siffran 20 000 ifrån?

  Med den invandring till bidrag vi haft nu i c:a fyra decennier, så måste det läggas till några nollor, eller?
  De flesta, även de som erhållit medborgarskap oftast på falska grunder, har aldrig haft en inkomst grundad på eget arbete.

  Och vad är det för arbeten de 600 000 går till som Ullsten basunerar ut varje gång han öppna sin lögnaktiga trut, när även de som bara har arbete en timme i veckan också räknas in i gruppen som arbetande och närande?
  De som går på SFI är också inräknade.

  De här förklaringarna ingår som en mycket viktig del i asylbluffen. Svensken skall, med vilka medel som helst, hållas borta från den bisarra sanningen.

  Det är bara en liten del av det som ingår i asylbluffen och det är det vi, som rediga svenskar, har att ta ställning till vid valet i höst. Här gäller det SvP eller SD!
  Allt annat är som en spark i baken på oss själva.

 • Sopborsten

  Stämmer. Det ligger närmast olaga hot tycker jag.

  De har med all sannolikhet gjort på detta vis för skrämma, eftersom de kan få ut uppgifterna på annat vis utan att du får vetskap (via skatteverket). Men då hade det inte haft samma effekt på dig. Eller hur?

 • Olle och Vera von Krusbär

  Läs vad moderatorn skrivit innan du skriver nästa roman

 • codatronca

  Vilket jävla samhälle vi lever i,först tar man in kreti och pleti och förväntar sig att ALLA skall stå och bocka och buga. Dessa kreti och pleti underminerar vår ekonomi å det grövsta. Gillar man inte detta ja då är man rasist,islamofob,you name it och dessutom blir du trakasserad av vänstermuppar som skulle vart intagen på psyk om allt stod rätt till. Vanliga hederliga hårt arbetande människor som INTE GILLAR MÅNGKULTUREN jagas med regimens goda minne. Hur länge håller landet ihop ??? Börjar bli mycket nu och vårt Kalle Anka rättssystem klarar INTE ALLS av sitt åtagande längre !!!! USCH,FY,PUST och STÖN !!!

 • nitohu

  Detta är verkligen otroligt sjukt. Det är ju faktiskt kommentarsfält vi pratar om här. Hade RG och dess gelikar haft några vettiga invändningar och argument att komma med så hade det ju varit väldigt enkelt att som vanligt folk ta diskussionen i kommentatorsfältet. Men icke. Eftersom man nu saknar hållbara argument så går man den här vägen istället. Det är otroligt fegt. Jag känner inget annat än förakt för dessa lågt stående individer.

 • Kullen

  Kan du bekräfta punkt 2:s mail?

 • vitskinn

  Expressen är alltså en våldsgrupp, som trakasserar privatpersoner i hemmet och stöder grupper som Seppuku och Reserachgruppen och inte någon nazistbekämpande tidning. Har säkert betalt mycket till dem för uppgifter. Efter Expressen kommer våldet är ju tydligt. Men den klarar sig förstås. Sluga som de är.

 • Artikeln UPPDATERAD kl 12:00. Uppdatera sidan så ni kan läsa det nya. Tänk på att göra detta av och till för att se nya updates.

 • AvPixlat..

 • Tin-Tin

  Obehagligt vilket övervakningssamhälle vi lever i. Att dessa människor ens kan se sig själva i spegeln på morgonen när de vaknar och tro sig stå för något bra. Jag antar att detta är människor som stod och skrek DIKTATUR när FRA-Lagen samt den andra övervakningslagen som jag inte minnst vad den hette var på tapeten. Nu arbetar de själva med precis samma metoder, fast utan stöd från någon lag. Och att veta att en sionist står bakom spektaklet med stöd från judeägda Expressen gör ju inte det hela så mycket bättre eller mer förvånande för den delen heller.

 • Kullen

  Polisen i Skåne är inte särskilt hjälpsamma pratat med 2 olika personer nu om att upprätta anmälan, men enligt dom är det inte lönt eftersom det inte är olagligt. Finns det något man kan säga för att få deras intresse eller paragraf att köra ner i halsen på dom? Och minupplysning lägger bara på innan jag kommer fram, 3 ggr nu…

 • Olle och Vera von Krusbär

  Brottsbalken 4 kapitlet om STALKNING gå dit med vittne ring inte ni blir bara avpollenterade av okunniga polismän
  Dessa kan även instruerats av chefer att fixa bort er på telefon
  Enligt samma princip
  som sjuksköterskan gör på vårdcentral/akut

 • Sopborsten

  Du måste ange att Bisnode brutit mot paragraf 9 i kreditupplysningslagen och att du är den drabbade. Du behöver en polisanmälan om du skall kunna gå vidare och stämma Bisnode som visar att de brutit mot lagen.

  Gällande Researchgruppen är det inget brott att söka på dig. Däremot kan det uppfattas som olaga hot då du fått det hem i din brevlåda. Ange i polisanmälan på Researchgruppen att du blev rätt och känner dig hotad. Förklara också att deras tidigare namn var AFA dokumentation och har nära kopplinga till autonoma våldsvänstern. Och det gör dig ännu räddare. Bre på din rädsla. Då måste de ta upp anmälan om olaga hot.

 • Sopborsten

  Researchgruppen gör skitjobbet åt Mattsson och Expressen.

  Bli inte förvånade om det kommer en sammanställning på alla 400 i en Expressenartikel. De är säkert redan överens om detta.

 • Olle och Vera von Krusbär

  Det kan alla drabbade kallt räkna med så är du klyftig så kontakta avdvokat redan nu detta försvinner aldrig
  Dessa jobbar sannolikt med Expressen som uppdragsgivare
  Polisanmäl Tomas Mattsson för Stalkning

  Bara upplysningen är olaglig

 • KnHan

  Den verkade inte fungera nej…. då ändrar vi till:
  kundservice@bisnode.se
  eller
  info@bisnode.com

 • Stroppen

  Detta är en skandal men det blir inget om det i vårt publicseviceföretag SVT därför att de brukar samarbeta med de som nu begärt dessa kreditupplysningar.
  Detta måste vara något olagligt därför att kreditupplysningar har inget att göra med att kommentera på nätet.

 • Tin-Tin

  Mattsson äger inte Expressen. Den svenskjudiska familjen Bonnier äger Expressen, därmed gör researchgruppen deras skitjobb. Eller menar du att Bonnier inte har någon aning vad som försiggår med sin egen tidning?

 • slundberg11

  Jag skulle vilja att exponerat tog tag i detta…
  Verkar lyckas ”sådär” för många att anmäla, osv.
  Att samla alla och göra en riktig grupp-anmälan skulle nog fungera bättre…
  Ett förslag….

 • Olle och Vera von Krusbär

  Fast är detta lagligt så lär väl den familjen få ganska många kreditförfrågningar på sej ?

 • justin case

  Bonnier äger Expressen, de äger även 30% av Bisnode, resterande
  70% ägs av Ratos, Ratos styrelseordförande sitter även i Bonniers styrelse.
  Vid koll med Ratsit finner man 16 registrerade underföretag till Bisnode, de ska, bland annat syssla med nyhetsrapportering…

 • codatronca

  Har du kollat researchgruppens hemsida??? Du står med där med både slundberg10 och 11 !!! Hittar mig själv inte där tyvärr !!!

 • slundberg11

  Nej, har inte kollat, än… 😉

 • j_london

  Bra förslag broder… Är övertygad om att det dessutom skulle innebära en ordentlig knuff uppåt på den redaktionella stegen för eXponerat.info

  Dock förutsatt att man har tid och möjlighet att engagera sig.

 • j_london

  Bra förslag broder… Är övertygad om att det dessutom skulle innebära en ordentlig knuff uppåt på den redaktionella stegen för eXponerat.info

  Dock förutsatt att man har tid och möjlighet att engagera sig.

 • repell

  Ett tips, är att registrera om sig och använda en pseudonym exempel
  Fingal Olsson eller Kajsa Granlund.
  Alla skulle kunna göra på det här sättet, så blev det slut på att kunna ta kreditupplysning på person som inte finns, som då givetvis skulle bli totalt meningslöst!

 • repell

  Ett tips, är att registrera om sig och använda en pseudonym exempel
  Fingal Olsson eller Kajsa Granlund.
  Alla skulle kunna göra på det här sättet, så blev det slut på att kunna ta kreditupplysning på person som inte finns, som då givetvis skulle bli totalt meningslöst!

 • codatronca

  Jävla idioter rätt och slätt !!! Men dom ska få motstånd VI ÄR STARKA

 • codatronca

  Va ??? Kajsa Granlund heter ju min syrra !!!!!!!

 • codatronca

  Va ??? Kajsa Granlund heter ju min syrra !!!!!!!

 • gubbstrutten

  Kan så vara, men det varierar nog från polisman till polisman. Jag ringde in i går kväll, vid 23-tiden och gjorde en anmälan. Jag blev tagen på allvar. Polismannen som tog min anmälan gick och pratade med förundersökningsledaren under 19 minuter, sedan färdigställdes anmälan och jag fick ett diarienummer. Rapporten kommer hem till mig med post inom en vecka sade han.

 • gubbstrutten

  Kan så vara, men det varierar nog från polisman till polisman. Jag ringde in i går kväll, vid 23-tiden och gjorde en anmälan. Jag blev tagen på allvar. Polismannen som tog min anmälan gick och pratade med förundersökningsledaren under 19 minuter, sedan färdigställdes anmälan och jag fick ett diarienummer. Rapporten kommer hem till mig med post inom en vecka sade han.

 • Olle och Vera von Krusbär

  Börja då med att ta rollatorn till närmsta polisstation om du fått brev

 • Olle och Vera von Krusbär

  Börja då med att ta rollatorn till närmsta polisstation om du fått brev

 • codatronca

  En fråga,är det bara de som skriver på AP som är kollade ??

 • codatronca

  En fråga,är det bara de som skriver på AP som är kollade ??

 • Olle och Vera von Krusbär

  Bra då ringer du igen och anmäler Mattsson/Rg för Stalkning

 • Olle och Vera von Krusbär

  Bra då ringer du igen och anmäler Mattsson/Rg för Stalkning

 • codatronca

  Har inte fått nåt brev och rollator äger jag inte ens !!!

 • codatronca

  Har inte fått nåt brev och rollator äger jag inte ens !!!

 • Olle och Vera von Krusbär

  Dubbel glädje

 • Olle och Vera von Krusbär

  Dubbel glädje

 • Kullen

  Andra gången jag ringde sa jag det, men jag var tvungen att kunna bevisa att Bisnode hade en anledning att ge upplysningen vidare på ett olagligt sätt.

 • Kullen

  Andra gången jag ringde sa jag det, men jag var tvungen att kunna bevisa att Bisnode hade en anledning att ge upplysningen vidare på ett olagligt sätt.

 • Sopborsten

  Omvänd bevisbörda. Orimligt kräva det av dig. Du har fått vad du anser är en icke legitim och därmed icke laglig sökning på dig. Det är upp till Bisnode att motbevisa det. Inte du.

 • Sopborsten

  Omvänd bevisbörda. Orimligt kräva det av dig. Du har fått vad du anser är en icke legitim och därmed icke laglig sökning på dig. Det är upp till Bisnode att motbevisa det. Inte du.

 • $32935856

  Varför har inte avpixlat och fria tider tagit upp denna nyhet? Borde ju vara sprängstoff för alternativ media. Någon som vet?

 • $32935856

  Varför har inte avpixlat och fria tider tagit upp denna nyhet? Borde ju vara sprängstoff för alternativ media. Någon som vet?

 • $32935856

  Nja, vad jag förstått så är det väl dom som finns i Researchgruppens register som kollats. Men svårt o veta deras exakta mål.

 • $32935856

  Nja, vad jag förstått så är det väl dom som finns i Researchgruppens register som kollats. Men svårt o veta deras exakta mål.

 • Sopborsten

  Så skall polisen agera när de svarar. Den som svarar skall inte själva ta beslut själva om det skall göras polisanmälan. Det skall tas upp en polisanmälan och sen skall förundersökningsledaren avgöra om det skall gå vidare till åklagare eller läggas ner. Du skall få ett diarienummer när anmälan är mottagen så du kan följa upp din anmälan.

 • Sopborsten

  Så skall polisen agera när de svarar. Den som svarar skall inte själva ta beslut själva om det skall göras polisanmälan. Det skall tas upp en polisanmälan och sen skall förundersökningsledaren avgöra om det skall gå vidare till åklagare eller läggas ner. Du skall få ett diarienummer när anmälan är mottagen så du kan följa upp din anmälan.

 • codatronca

  TACK :-)))

 • Sopborsten

  Undrar jag med. Borde vara förstasidanyhet. Kanske de gör lite mer research först?

 • Sopborsten

  Undrar jag med. Borde vara förstasidanyhet. Kanske de gör lite mer research först?

 • j_london

  Jag skulle INTE göra det!

 • j_london

  Jag skulle INTE göra det!

 • Tack för ert fantastiska jobb.
  Nu är det slutet på månaden och då är det dags att skicka en slant.

 • Tack för ert fantastiska jobb.
  Nu är det slutet på månaden och då är det dags att skicka en slant.

 • $44264756

  Moderator
  Jag har fått brevet, skall polisanmäla detta men hur går vi vidare med en gruppanmälan kan Exponerat vara behjälplig?

 • slundberg11

  Hittade dig.polarn !
  7206 kommentarer…

 • slundberg11

  Hittade dig.polarn !
  7206 kommentarer…

 • Dandersan

  Får man del av kreditupplysningen?
  Jag har lite dålig koll ;-))

 • Dandersan

  Får man del av kreditupplysningen?
  Jag har lite dålig koll ;-))

 • Christian_Andersson

  Det borde vara sprängstoff även på dagstidningarna. Borde vara alltså. Det stora drakarna är förstås ingen idé, Men någon landsortstidning borde vär vara såpass självständig och ha tillräckligt kurage.. Det kanske räcker att få igång ett par.

 • Christian_Andersson

  Det borde vara sprängstoff även på dagstidningarna. Borde vara alltså. Det stora drakarna är förstås ingen idé, Men någon landsortstidning borde vär vara såpass självständig och ha tillräckligt kurage.. Det kanske räcker att få igång ett par.

 • Christian_Andersson

  Ta del av? Hur menar du?

 • Christian_Andersson

  Ta del av? Hur menar du?

 • Sonette

  Då får jag inte veta vem som har gjort en förfrågan vilket är meningen med att gå in där

 • Sonette

  Då får jag inte veta vem som har gjort en förfrågan vilket är meningen med att gå in där

 • slundberg11

  Det står på baksidan, ovanför dina uppgifter

 • slundberg11

  Det står på baksidan, ovanför dina uppgifter

 • codatronca

  Hahahaha glädjen var kortvarig :-)))))) Men det bryr mig inte. Jag vet var jag står !!!!

 • codatronca

  Hahahaha glädjen var kortvarig :-)))))) Men det bryr mig inte. Jag vet var jag står !!!!

 • Andreas Holgersson

  Vi ska använda varenda j*vla paragraf som går att använda mot dessa vänstersvin! Finns det några jurister/advokater här på Exponerat?

 • slundberg11

  Samma här…
  Bara som info… 😉

 • slundberg11

  Samma här…
  Bara som info… 😉

 • Sonette

  Nej det står inget på baksidan alls , Det står bara att med hjälp av uppgifterna kan man logga in o se vem som beställt upplysningen och få en kopia på den info som lämnats ut

 • gubbstrutten

  I min anmälan per telefon gjorde jag även en anmälan om olaga hot, utfört av Researchgruppen.

 • vitskinn

  Äger de inte bankerna också? Så de kan kontrollera alla bankkonton.

 • gubbstrutten

  Ja, jag kan inte klaga på bemötandet, även om polismannen som tog min anmälan var lite svävande och frågande i början, tills han hade pratat med sin överordnade. Sedan löpte allt på fint.

 • gubbstrutten

  Jag tror tyvärr inte det. Alla tidningar ingår i olika sfärer som kontrolleras av PK-intressen.

 • Susanné Airdecour Lindström

  Du får ett papper hemskickat till dig om vem som frågat och vad som utgivits om dig. Så du kommer att veta om dom tagit upplysning på dig.

 • Andreas Holgersson

  *lol*

 • vitskinn

  En sak är bra. Makten är tydligen rädd för de kollade fyrahundra och sidor som den här utmärkta och andra. Något att känna stolthet för. Vi kan sträcka på oss som kollats av Seppuku och andra på Bisnode och kommenterat där man inte får för makthavarna och våldssupportrarna. Visar att vi är de verkligt fredliga, dugliga, har rätt, vill ha kvar välståndet i Sverige och kämpar bra mot de, som vill förstöra. De som förstör Sverige är emot oss. De som är för är med oss. In med magen ut med bröstet.

 • Sonette

  Upptäckte att man måste registrera sig för att kunna se senaste som begärt info . Vet inte om jag är så pigg på det . Den enda som tidigare begärt upplysning var SD 2010 . Jag får fundera på hur jag skall göra . Man kan inte anmäla något utan bevis

 • VIKTIG Uppdatering 7 – klockan 13:16… LÄS !!

 • Stroppen

  Detta är en skrämseltaktik för att få ned antalet kommenterande här på de fria webbsidorna och i förlängningen att motarbeta Sverigedemokraterna. I takt med att opinionssiffrorna stiger för SD så är man nu så panikslagna inom PK-media med deras kompanjoner som nu begär ut kreditupplysningar att man vill tillgripa olagliga metoder.
  Men klart är att kreditupplysningsföretaget har inte många dagar kvar för att bedriva sin verksamhet tillsammans med dessa vänsteraktivister.
  T.ex. Har jag inte sett att Expressen tagit avstånd från de här uppseendeväckande kreditupplysningarna på 400 personer som skriver kommentarer på nätet.

 • 1+3+3=7

  Nej jag skulle inte heller göra det.
  Då kan dom koppla ihop ditt ip med ditt person nummer.

 • ErikWhite

  Lita inte en sekund på Bisnode när de vill skylla ifrån sig. De är ansvariga för att din integritet skyddas. Stäm hela patrasket så får rättssystemet avgöra vem som är skyldig, det är inte den enskilde medborgarens uppgift i en påstådd rättsstat.

  Och skäms inte för att kräva REJÄLA skadestånd! Stå inte med mössan i handen och skrapa med foten, förutom det uppenbara lagbrottet har er integritet kränkts, plus alla konsekvenser som diskuterats redan. Det ska svida i skinnet på kommunisterna!

 • Sonette

  Ja…men HUR får jag då veta vem det är denna gången som kollat mig ?

 • ErikWhite

  …och lever dessutom på statsbidrag. Man biter inte den hand som föder en.

 • j_london

  Jo, men det vet du väl redan… Då du är en i raden av 400…

 • j_london

  Jo, jo… det har du naturligtvis rätt i. Jag har inte fått något brev ännu… Så jag vet inte riktigt hur det funkar.

 • Stroppen

  Man bör nog tillskriva Bisnode per mejl och begära en förklaring.
  Ju fler som gör detta desto bättre.

 • ErikWhite

  Apropå Bisnodes insyltning:

  InfoTorg Juridik är en betaltjänst, men studenter vid Lunds och Uppsalas
  universitet och många andra högskolor har gratis access till InfoTorg
  Juridiks fulla utbud hemifrån om de loggar in via respektive högskola.
  InfoTorg Juridik ägs av företaget Bisnode som i sin tur ägs till 70
  procent av Ratos och 30 procent av Bonnier.

  http://www.friatider.se/infotorg-polisanmals

  Läs också diskussionen på Flashback, himla intressant:

  https://www.flashback.org/t2275619

 • j_london

  Mycket bra rader!

 • $2678311

  Jag ringde Bisnode och då fick jag upplysning om att de själva skickat ärendet till en egen undersökningsgrupp som skulle kolla om det var legitimt eller inte. Jag skulle få besked över mail så snart de kommit fram till ett svar.

  Jag tänker i alla fall anmäla hos polisen så fort jag har fått lite mer på fötterna så jag vet vad jag talar om när jag sitter där. Går nämligen dit för att göra det öga mot öga.

 • Rauken

  Det är inte en roman, utan ett tillägg på det som händer i Sverige utöver det som moderatorn antyder, där hundratusentals utlänningar suger musten ur moder Sveas kassakista där skattepengar förvaras, både dina och mina.
  De svenskar som är i behov av den sortens pension kan vi inte göra mycket åt, men de självinbjudna som kallar sig nysvenskar de skall kastas ut.

 • ErikWhite

  Är det internutredning kan jag redan tala om vad svaret blir 🙂

  Hoppas det går bra med din polisanmälan!

 • j_london

  Redaktionerna på de nästan 200 socialbidragsfinansierade DDR-blaskorna har med största sannolikt krupit allra längst in, i sina skyddade verkstäder.

  Då det sönderfallande systemet i det fascistiska muslimträsket Sverige även hotar deras existens. DDR-media är livrädda!

  Eller helt enkelt SKITRÄDDA… som det brukar heta…;-)

 • ensomintevet

  Vilka sökkriterier används för att kunna ta en upplysning och vilka av dem kan finnas här?

 • UNObserver

  Eftersom RG tänker lägga ut sin ”utvärdering” på Expressen torde detta alltså vara ett beställningsjobb av Mattsson.
  Borde inte Expressen också anmälas som medbrottsling alternativt framkallande av brott/medhjälp till brottslig handling?

 • $2678311

  Det var en internutredning som jag fattade det efter att så många ringt och klagat. Jag är också införstådd med vad resultatet troligen blir, därför är jag inställd på att gå till polisen och anmäla i vilket fall som helst.

  Hos Polisen, som jag tänker nu, så kommer jag att hävda att jag är skiträdd pga. att de som står bakom är kriminella våldsbenägna vänstergrupper och kommer att dra till med ett rejält skadeståndskrav.

 • ErikWhite

  Absolut! Rusta dig också med de lagar som rekommenderats i diskussionen, ifall snuten inte är pigg på att göra sitt jobb. Lycka till!

 • mnilsson99

  Jag ringde precis Bisnode och tjejen som svarade hade precis gått på sitt pass och inte hunnit få information om vad som har hänt, men hon såg allvarligt på saken och tyckte även att jag skulle polisanmäla detta. Bisnode skulle återkomma i mejl till mig sa hon. Hon var medveten om att de kunde mista sina tillstånd. Jag frågade om de inte blir vaksamma när ett företag begär ut 500 stycken på en dag och då sa hon att de har Telenor som kund och de begär ut 50 st per varje gatuförsäljare de har.

 • mnilsson99

  Jag har polisanmält RG det är så de har fått mitt personnummer via det fast åklagare la ner undersökningen eller inte ens inledde någon. Men de skickar ändå en kopia till den anmälde så staten står på fiendens sida.

 • mnilsson99

  Ringde du 11414 eller gick du personligen till en polisstation?

 • nothinglefttolose

  Kan de ha börjat ta kreditupplysningar på oss redan förra året?
  Vet att jag fick ett brev att någon tagit kreditupplysning på mig för någon/några månader sedan. Eftersom jag då handlat en del på nätet tänkte jag inte närmare på det och sparade dumt nog inte brevet.

  Det är nog en säkerhetsåtgärd att begära att få utdrag/kopior från Bisnode om vilka som begärt upplysningar om mig det senaste året.

 • Martin_Larsson

  Genom ”Min Upplysning” http://www.minupplysning.se kan man beställa utdrag 12 månader tillbaka i tiden på alla som begärt kreditkontroll. Fördelen med att beställa årsutdrag är att man inte behöver koppla årsutdraget till de kriminella vänsterextremisternas kartläggning av svenska dissidenter.

 • allemand

  Varför så tysta? Varför inte berätta vad läget är?

 • allemand

  Skojade bara, naturligtvis. Klart jag vet vad AP är sedan de bannade mig.

 • Thomas i Vaxholm

  absolut

 • nothinglefttolose

  Bra, då vet jag!

 • Helge Nath

  Jag anmälde Seppuku-fånarna för förberedelse till misshandel eller skadegörelse samt ofredande.
  Bisnode anmälde jag för brott mot kreditupplysningslagen.
  Att dessa tre trallgökar gladeligen skaffar sig hundratals personliga fiender helt i onödan framstår som mindre begåvat.
  I en så stor grupp som flera hundra människor finns det med säkerhet någon eller några som inte lägger fingrarna emellan om tillfälle ges. Det är inte så svårt att snoka upp arbetsplatser via nätet, sedan är det bara att stå utanför och vänta. Även anhöriga och andra i närheten kan ju råka illa ut.
  Detta är inte avsett som ett hot utan som ett exempel på deras naivitet.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Jahapp. Kom hem glad i hågen från en hård arbetsvecka och hade ett brev ifrån Bisnode i brevlådan med kreditchecktagare ”Självmordsmedia”.

  Tänk jag känner mig nästan viktig nu när jag är en av dom 400 och inte bara en av dom 6200 som tidigare.
  Tackar och bugar Arselberg.

  Som motprestation så vill jag bjuda in er till en exklusiv gala framför 4 lagmän i en tingsrätt nära mig. Hoppas ni har stora plånboken med er också då jag kommer kräva ersättning för förlorad arbetsinkomst, psykisk oro då det här KOMMER rödvinsvänstern till del och dels normalt skadestånd för kränkning a 5000:-.

 • gubbstrutten

  Bra att du har anmält. Dock hoppas jag att ingen av sakägarna spårar ur och använder våld. Detta gagnar inte vår sak. Dessutom skulle vi då sänka oss till deras primitiva nivå. Våld skulle jag bara använda mig av om de fysiskt söker upp mig för att bråka; då skulle jag slå tillbaka skoningslöst……

 • Helge Nath

  Roligt att de svänger sig med ”Stasi”. Förutom östtyska hemliga polisen så hette även Eva Brauns ena hund Stasi.
  Jag föredrar därför att betrakta dessa fåntrattar som knähundar till älskarinnan till historiens näst värsta diktator.
  Att associera dem med hemliga polisen känns inte rätt, liksom lite för manligt, på något sätt.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Grunden i den här jäkla storyn är ju säkerhetsläckan i ett API som Disqus Inc använder sig av. Egentligen skulle det vara intressant hur en ambulansjagande amerikansk advokat specialicerad på straffskadestånd skulle gilla att föra en grupptalan mot dom mot 40% av eventuellt skadestånd.

  Där skulle det bli råttan på repet och bonnierkoncernen skulle snart vara indragen i en rättsstrid på liv och död antagligen. Yrka $100 k för dom 6200 och ytterligare $900k för dom 400. Det är inte en helt ovanlig summa inom amerikansk rätt.

 • Så kloakråttorna är i farten igen? Vad tror dom att dom kommer att uppnå med detta? Tydligen finns det inte ens EN hjärna bland dom.

 • justin case

  Kan vara så enkelt att dom inte vill splittra upp kommentarerna, att all diskussion sker i en och samma tråd minimerar risken för upprepningar och missförstånd.

 • Helge Nath

  Visst, du har helt rätt. Menar bara att det finns inga garantier att alla 400 eller fler är lika måttfulla som du och jag.

 • Christian_Andersson

  Det raderas en hel del på

  https://www.facebook.com/Bisnode

 • Ian_Fadder

  i förbifarten kan jag berätta att Arselberg har sommarställe på Eknö, på höger sida strax innan Furusundsbron. Ser honom understundom på macken på Furan, sen går han och tanten på alla loppisar där han oftast köper verktyg av allehanda slag.

 • $2678311

  Jag sitter också och grunnar på hur jag ska begära i skadestånd.
  Har tankar i ungefär dessa siffror:

  Kränkning= 10 000
  Förlorad nkomst= C:a 25 000 +/- (beroende på hur mycket tid jag blir tvungen att lägga ner)
  Psykisk lidande = c:a 25 000 +/- Stor rädsla för de våldsbenägna vänstergrupper som är kopplade till detta.

  Jag vet inte.
  Det kanske är dumt och att de inte tar emot så höga krav, men jag är riktigt j-a kränkt och jag vill verkligen att det skall kännas rejält om de blir dömda på något sätt

 • pastej

  Aschberg som berättade att han runkade i en tunnelbanevagn,det märks att han haft sönder sin hjärna,tror han supit en del och gjorde tv pogram som man kunde supa i utan att bli av med jobbet.en fullblods narcesist

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  5000 är minimibelopp som kan krävas i kränkningsersättning vad jag hört. Förlorad arbetsinkomst kommer att relateras till vilken lön du har och annat. Psykiskt lidande så kan nog mycket väl 25.000 vara lämpligt. Det är en lagom summa som ingen kommer anse vara att sko sig på något och dessutom om 400 får ut det så blir det en sjuhelvetes summa som dom tvingas betala ut. Typ exakt 10 miljoner med diskonto plus 8% tills full betalning erlagts som det brukar stå i domarna.

  Edit: Här är en bra länk för nominalersättningar.
  http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/skadestand/vad-ska-jag-begara-i-skadestand

 • $2678311

  Jag har i stort sett bara kapitalinkomster och just ifjol, vilket är de siffror jag räknar på och anser är rätt, gick det jäkligt bra för mig.

  Beroende naturligtvis på hur mycket tid det blir till slut, men jag kommer att räkna varenda jädra minut som jag får ägna mig åt detta. Det är bättre att räkna för högt och att de får dra av än att begära för lågt, för de kommer aldrig att räkna upp summan om du gör det.

  Jaja!
  Får se hur jag gör. Men det f-n imej kokar av ilska av att bli utsatt som privatperson av detta UTAN att ha gjort något som helst kriminellt eller olagligt i detta.

 • gubbstrutten

  Basebollträn?? Hammare?? Släggor??

 • Thomas_Mattsson

  Uthängningar som dessa är naturligtvis ett sätt att försöka skrämma oss regimkritiker till tystnad. Fast man ska också tänka på att det visar att de är rädda för oss.
  400 personer eller ens 6200 är inte så många i förhållande till befolkningen men det är aldrig den stora massan som fäller regimer. Det är ett litet antal pådrivande.

 • 1+3+3=7

  Skulle nog vilja säga att dom är desperata.
  Dom ser att SD ökar i varje mätning , dock lite olika i olika mätningar.
  Men dom ser att vi går frammåt.

  Dom tar till vad som helst nu för att stoppa det.

  Man kan ju undra om aftonbladet/expressen hade skrivit något om SD hade gort så här mot V….
  Vad tror ni.

 • Jojomen, där kom det. Brevet från Bisnode. Har ringt till dem och påtalat att upplysningstagarna inte har något legitimt skäl att ta kreditupplysning på mig.
  Ringde sedan på det telefonnummer som står registrerat på harakiriföretaget men telefonnumret var avstängt. Självklart, de vill ju inte att någon skall kunna få tag på dem.
  Jag röstar för att vi gör en gruppanmälan, då kanske det kan bli något av det.
  Frågan är då: Hur skall en gruppanmälan organiseras?
  Dessutom borde Disqus informeras så de får veta att användaruppgifterna som Researchgruppen använts på ett sätt som bryter mot lagen.

 • gubbstrutten

  Jag ringde 11414. Det var lite telefonkö, men allt löpte på fint och det var ingen oskälig väntan.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Talade precis med Bisnode med en handläggare som precis gått på sitt skift (känns det igen). Jag frågade DOM vad jag hade för affärsförbindelse som datatekniker med en kulturell ekonomisk förening verkande inom media. Talade om att dom en massé tagit upplysningar som garanterat skulle registreras och lämnas över till vänsteraktivister á la AFA. Lämnade personnummer, mailadress och telefon-nummer så att deras utredningsavdelning kunde kontakta mig vid behov. Eftersom dom redan har mina uppgifter i sitt register så varför hymla med det. Nu ska telefonen laddas med ström innan jag tar kontakt med datainspektionen som kommer bli mitt nästa offer för ilskan.

  Polisen är det möjligt att jag gör ett lördagsnöje genom att besöka dom, handla mat och pilsner imorgon samtidigt som jag besöker Sollentuna Polisstation.

 • Thomas_Mattsson

  Bra förslag. Hittade ingen e-postadress till Disqus men får väl söka vidare om inte någon annan har den.

 • Basseng

  Just nu vid Medborgarplatsen på Söder i Stockholm, SDU måste få poliseskort ut ur sin lokal. Vänstern attackerar. Hälsar en orolig mamma Basseng

 • $44264756

  Viktigt med en advokat som åtar sig att sakföra Disqus att han tar ut arvode av dem och om vi förlorar inga som helst kostnader skall drabba oss. Detta skall vara en skriftlig överenskomelse

 • Ian_Fadder

  jepp och TVINGAR??? Nytt rollspel med tanten…hehe

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Dom verkar inte ha några listade. Däremot går det att kontakta support och ställa frågor via.

  http://disqus.com/support/

 • Guest

  Ni som anmält, vart skickar ni anmälan (email?) Fick också brevet idag.

 • Man kan ju alltid skriva till deras support så får de skicka det vidare till de som kan ta hand om det.
  Så gjorde jag när det stod klart att Researchgruppen hade registrerat mig.

 • Sminkad Gris

  Ni som skickat anmälan, vart skickade ni(email?) eller ska man vänta och anmäla ihop med alla andra i något slags utskick?

 • Thomas_Mattsson

  Skriver själv aldrig på AP numera men jag är trots det i ligisternas register.

 • Pantertanten

  742 kommentarer hitills.
  Kan inte exponerat göra en sammanfattning om var de som drabbas av kreditupplysningsföretaget ska göra, eller ännu hellre göra något tillsammans?

 • Thomas_Mattsson

  Skickade e-post till polisen igår kväll då jag ville anmäla snarast möjligt. Fick tips här om att göra så. Titta på polisens sida.
  Kommer också att vara med på en gruppanmälan om det blir av.

  http://polisen.se/

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Därför jag skrev en ambulansjagare som tar emot för provision. Tror han inte att det kan vinnas så tar han inte caset, men mot 40% av en helvetes massa dollar i en grupptalan så tar dom det. Om summorna jag skrev in så skulle summan advokaten får vid eventuell vinst vara $39,2 miljoner dollar.

 • Sminkad Gris

  okej, tack 🙂

 • Bonicivis

  Håll nivån nu grabbar och tjejer. Vi sänker oss inte till jönsarnas nivå utan använder lag och rätt. Det vinner vi på.

 • Pantertanten

  Händer konstiga saker med disqus nu. Den här kommentaren kom just in, ca 15.32 och det står ”för 20 timmar sedan”

 • Sopborsten

  Senaste uppdateringen är MYCKET intressant.

  Det finns alltså en hovrättsdom och en praxis att den som tar sådan upplysning utan legitimt skäl kan dömas till böter. Så här står det bla i domen.

  ”Bestämmelsen om beställaransvaret tillkom år 1981 efter en översyn av kreditupplysningslagen (prop. 1980/81:10 om ändring i kreditupplysningslagen). Bakgrunden var följande. Den legitimitetskontroll som kreditupplysningsföretagen förutsätts göra enligt 9 § kreditupplysningslagen hade i praktiken kommit att överflyttas på beställarna.”

  Ni som polisanmäler Seppuku och Researchgruppen gör helt rätt!

  Hänvisa till denna dom om polisen vägra ta er anmälan. Ni som redan anmält bör också komplettera anmälan och hänvisa till denna dom och praxis. Det kommer underlätta för förundersökningsledaren och åklagare som slipper leta rättsfall kring detta.

  Ange följander referens:
  Avgörandedatum: 99-09-13
  Målnummer: B-2478/98

  Domen i hovrätten:
  Svea hovrätt (1999-09-13, hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, hovrättslagmannen Birgitta Widebäck samt hovrättsråden Claes Örn och Rune Thomsson, referent) dömde Jan D enligt 19 § 2 st kreditupplysningslagen till 30 dagsböter om 250 kr. Hovrätten anförde bl.a. följande.

  http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/domar/rh/RH999088.htm

  Så nu riskerar Researchgruppen både 400 polisanmälningar samt en stämning från Bisnode för ha brutit mot avtalet. Och bli avstängda.

  Det är alltså praxis idag att ansvaret ligger på beställaren. Och att de haft uppsåt det vet vi redan.

  Låter som ett solklart fall!

 • 1+3+3=7

  Till o med aftonbladet skriver om det , trodde dom skulle ignorera det.

 • Sopborsten

  Dina möjigheter att vinna en rättegång bedömer jag efter senaste uppdateringen som mycket goda. Se mitt inlägg längre upp. Finns både rättsfall och praxis kring ansvaret när man tar en kreditupplysning.

 • $44264756

  Skadeståndslagen (1972:207) 2:3 stadgar:
  ”Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett
  angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som
  kränkningen innebär.”

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Jag tänker åtminstone hålla mig till den strikt juridiska formeln. Om dessa jönsar tycker att det är kul med att använda olaga saker för att komma till tals med mig så får det stå för dom. Jag betraktar det här till att börja med som ett brott mot KuL och med tanke på diverse officiella uttalanden på Twitter så kan det räknas som olaga hot också. Den lagen är också skriven så nämnligen att om du upplever det som ett hot så räknas det som ett hot. Om sedan åklagare finner ett uppsåt, vilket torde vara lätt i det här läget så är det så. Precis som kränkningslagarna så är det inte du eller åklagare som skall bevisa att det var ett hot/kränkning utan motparten skall bevisa att det INTE var det.

 • Bonicivis

  Återigen, det har sagts flera gånger i tråden, det är informationen från Disqus som är orsaken till detta. Jag uppmanar att så många som möjligt kontaktar Disqus och påtalar vad som hänt. Ni som är slängda i formaliaengelska kanske kan breda ut texten mera i detalj och förklara vilka fruktansvärda konsekvenser detta kan få för den enskilde. Varje kreditupplysning är ju en belastning för kommande krediter, hyra av bostad med mera. För den som ”ligger på gränsen” med tidigare kreditförfrågningar kan ytterligare en vara det som diskvalificerar för ex lån till bostad. Nu måste vi reagera kraftfullt även mot Disqus!!

 • Pantertanten

  Kaisa
  • för 20 timmar sedan

 • Thomas_Mattsson

  Tack. Skickat.

 • Sopborsten

  Många kreditförfrågningar är numera inget större problem. Det tas så mycket kreditupplysningar idag. Det man tittar på är din soliditet och kredivärdighet. Det är en gammal myt som inte längre gäller.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Eftersom jag har hyfsat nära till en polisstation så kommer jag imorgon ta med både brev och kuvert och lämna in det så att det stämplas och diarieförs som bevis inför eventuell rättegång. Jepp jag kan tänka mig att vara med i en eventuell grupptalan också.

 • vitskinn

  Nazisterna fick ju uppgifter om judar och andra som de förföljde från databaser i Amerika. Bisnode har öppnat en stor databas eller datapool med uppgifter om 26 miljoner företag och på 27 miljoner beslutsfattare i 16 länder i Europa. Den heter EuroControlPool in Europe. Finns i 16 länder i Europa. I bland andra Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Schweiz. Kommer i Polen, Slovenien, Tjeckien, och Kroatien. Hög lönsamhet. Särskilt ökande i länder det inte funnits i förut.
  Bisnode ser oss. Våldsgrupper kan lätt få uppgifter om vem de behagar.

  http://www.bisnode.com/Group/Press/News/Bisnode-launches-B2B-marketing-database-EuroContactPool-in-Europe/

 • HmmPff

  Hoppas att någon drabbad som är duktig på det här tar tag i det! Gruppanmälan är ett måste!

 • Bonicivis

  Enligt det kreditupplysningsföretag som jag hade kontakt med förra veckan i ett annat ärende så gäller det, i vart fall hos dem, att antalet kreditförfrågningar ligger med som en faktor, dessutom ganska viktig sådan, när man bedömer ett ärende. Så det där med ”gammal myt” låter inte särskilt trovärdigt. Skit samma. Nu lägger vi energin på caset!

 • Bernard3

  Även jag fick ett brev idag…Skall vi anmäla själva till polisen? Skriva/ringa?

 • HmmPff

  Känner du till någon som så fråga på! 🙂

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Du kan ringa, skriva eller förmodligen lämna in en anmälan via internet även. Jag kommer förmodligen, kan inte garantera, åka in till min närmsta polisstation i morgon och ha med mig brevet så att det diarieförs. Fysiska bevis kan vara viktiga också och det kommer inte med i email och via telefon.

 • Dom skall väl göra någon sorts statistisk analys av i vilka inkomstgrupper man hittar de flesta ”näthatarna”. Den statistik som de hittills presenterat på Researchgruppens hemsida är undermålig och full av fel. De är ena jävla amatörer. De borde ta och läsa några grundkurser i statistik.

 • Kettil F.

  MEDLEMMAR I RESEARCHGRUPPEN, TIDIGARE AFA-DOKUMENTATION:
  https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/s720x720/1505316_10151842833732194_1210016505_n.jpg
  Carl Tullgren är etta från vänster, tvåa från vänster Mathias Wåg, sedan Martin Fredriksson, andra från höger My Vingren, längst till höger Lovisa Sundman

  ”Måns Nilsson på Researchgruppen berättar att man använt sig av kommentatorsfunktionen Disqus i arbetet.

  – Med hjälp av Disqus har vi fått fram information som gjort att vi kunnat göra en klassisk personresearch. Det är viktigt att förstå att det inte skett ett dataintrång utan att det är befintlig information vi fått tag på. Det går att jämföra med att om någon skriversin mail på en servett och slänger på marken och så plockar vi upp den. Tidigare medarbetare på Piscatus.”

  Förnamn: Måns Erik Daniel
  Tilltalsnamn: Måns
  Efternamn: Nilsson
  Personnummer: 19761013-4079
  Gatuadress: Skånegatan 84 lgh 1102
  Postnummer: 116 37
  Postort: Stockholm
  Kommun: Stockholm
  Församling: Katarina
  Födelsedatum: 1976-10-13
  Ålder: 37 år
  Relation: Gift
  Telefon: 073-3504277
  ————————————————————————————————

  ”Vi behöver ha ett register för att kunna ta ut statistik, för att se vad
  medelåldern är, vilka årsinkomster de har. Vi kommer inte att använda
  registret till något som är integritetskränkande för enskilda personer
  som inte är offentliga, säger My Vingren i Researchgruppen.”

  Förnamn: My Elisabeth
  Tilltalsnamn: My
  Efternamn: Vingren
  Personnummer: 19850303-5522
  Gatuadress: Duvbergsvägen 46 lgh 1001
  Postnummer: 143 44
  Postort: Vårby
  Kommun: Huddinge
  Församling: S:t Mikael
  Födelsedatum: 1985-03-03
  Ålder: 28 år (och 284 dagar)
  Telefon: 08-42028805
  https://pbs.twimg.com/profile_images/420302682474049536/7G3QAVlJ.jpeg

  ——————————————————————————————-

  Den nyligen vålds- och bedrägeridömda Carl Tullgren från Researchgruppen

  Förnamn: Carl Erik
  Tilltalsnamn: Carl
  Efternamn: Tullgren
  Personnummer: 19860426-4013
  Gatuadress: Bergsundsgatan 13 lgh 1404
  Postnummer: 117 37
  Postort: Stockholm
  Kommun: Stockholm
  Församling: Högalid
  Födelsedatum: 1986-04-26
  Ålder: 27 år (och 230 dagar)
  Telefon: Okänd
  ——————————————————————————————-

  Lovisa Sundman var tidigare med och startade upp det antirasistiska initiativet motargument.se.

  Förnamn: Lovisa Maria
  Tilltalsnamn: Lovisa (Loan)
  Efternamn: Sundman
  Personnummer: 19570315-0200
  Gatuadress: Emundskroken 65
  Postnummer: 163 43
  Postort: Spånga
  Kommun: Stockholm
  Församling: Spånga-Kista
  Födelsedatum: 1957-03-15
  Ålder: 56 år
  Relation: Leif Bolin (19531202-1057) med barnen Seth Sundman (19960205-7912) & Mats Mårtensson (19971102-2716).
  Telefon: 073-9430406
  Foto:https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000743859169/a98bcbaf3486d3b6e23711c26ecb8649.jpeg

  —————————————————————————————————–

  Mikael Erik Ekman, VD Picatus
  Födelsedatum: 1980-04-18
  Adress: Frejgatan 89, 1 tr ög
  113 26 STOCKHOLM
  ———————————————————————————————————-

  Carl Christian Rennerskog
  Födelsedatum: 1987-01-27
  Christian.rennerskog@picatus.se
  Fallskärmsgatan 1
  128 34 SKARPNÄCK

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Har inga känningar inom juristvärlden i USA. Men ett tips är kanske att kontakta BAN71 eller Björn Nordström som är skribent på avpixlat. Han är bosatt där och räknas trots sina åsikter värd att lära ut kunskaper på en högre nivå där.

 • Sopborsten

  Bäst är att gå till polisen och lämna in följande:

  – Ta med dig kopia på brevet du fått från Bisnode (bevis på gärningen)

  – Kopia på denna bild http://www.exponerat.net/wp-content/uploads/2014/01/2014-01-23-22-28-57_researchgruppen_fredriksson_vag_wag_tweets_a.jpg (uppsåtet)

  – och för säkerhets skull ta även med dig kopia på denna dom som säger att den som tar en upplysning som bryter mot 9§ och 19§ i kreditupplysningslagen kan dömas till böter. Det finns alltså både en vägledande dom och en praxis gällande ansvar.

  http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/domar/rh/RH999088.htm
  (För upplysa den polis som inte är så kunnig på området).

  Se till att du får ett diarienummer med dig på anmälan så du kan följa upp den.

  Detta är första steget. Döms de kan du sedan göra en stämningsansökan med domen som underlag och begära skadestånd. Det kostar 450 kr. Förlorar de får de betala dels böter, ditt skadestånd och dina rättegångskostnader. (kan bli en dyr historia om många anmäler)

 • Bonicivis

  Telnr till polisanmälan 11414. Nu har de enligt uppgift börjat radera egna kommentarer på FB och Twitter så ta skärmdumpar på allt som har med saken att göra på nätet och som kan utgöra bevis!!!

 • martin_sos

  Typiskt AB att mörka genom att sätta rubriken ‘Bråk vid SDU-demonstration’! ‘SDU attackerades vid demonstration’ hade varit mer sanningsenligt.

 • HmmPff

  Tror dom flesta bara kommer använda sig av nödvärn.

 • Harakiriföretagets telefonnummer är avstängt så Bisnode kommer aldrig att få tag på dem och kunna begära att de förklarar skälen för att ta dessa kreditupplysningar.

 • Anna

  Nej, den kommentaren skrev jag för 20 timmar sen, så det stämmer iaf.

 • Pantertanten

  Absolut gruppanmälan!
  Någon jurist här??

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Det är dom som via en säkerhetsläcka inom disqus som kollas. Vissa är totalt oskyldiga då dom skrivit harmlösa kommentarer men ofta. Alla som använde disqus vid den tiden är drabbade. Humoristiskt nog så använder SvD samma system och jag har kommenterat där under den tiden.

  Om SvD såg någorlunda nyktert på sitt eget källskydd så borde dom som seriöst bolag lämna in en anmälan för brott mot källskyddet för upplysningsgivare enligt grundlagen.

 • Pantertanten

  Ja, men du ser att den ramlade in här nu?

 • PETER NYMAN

  Här kommer inte fallet att tas upp av åklagare inte heller datainspektionen kommer att åtgärda detta.Som valfusket vid kyrkovalet meddelar Stockholms åklagar myndighet att dom ligger lågt med att ta upp valfusk eller andra brott som av goda krsfter riktas mot människor med en fruktansvärd människo syn Vi kommer även att tveka att ta upp brott mot SD anhängare.Om dom goda krafterna kan få fram vilka som ärt väljare till SD,kommer Stockholms åklagar kammare även att i Demokratins namn inte se alvarligt på brott mot dessa,samma instälning har SVENSK polis.
  Datainspektionen är beordrade av regeringen att i Demokratins namn inte bry sig med den kände Demokraten ASBERGs kämpande för ett fritt och Demokratiskt samhälle.

 • Sopborsten

  Precis. Bäst är åka in till polisen och lämna underlag. Så som jag skrev nedan. Så blir det smörgåsbord för förundersökningsledaren som får anmälan som kan ta snabbt beslut och skicka det vidare till åklagaren. Troligen kommer alla anmälningarna sedan samlas så att en åklagare tar hand om det eftersom det gäller lika gärning mot samma åtalad.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Nåväl. Som jag ser så kommer brevet från deras företag så det är dit jag kommer lämna in skadeståndsanspråken. Om dom sedan inte kan få tag i klienten så är det inte direlkt mina problem. Jag (A) har fått brev ifrån (B) att dom har lämnat ut mina uppgifter till (C). Jag har inte haft någon affärsförbindelse med (C) medans (B) har tagit emot ekonomisk ersättning för att förmedla uppgifter om (A) till (C).

  Om dom nu har haft ekonomisk vinning av den transaktionen så kommer jag vända mig till (B) för kompensation.

 • Sopborsten

  Beror på. Söker du lån på 5 ställen samtidigt kan de dra öronen åt sig. Men har du massa olika, köp av abbonemang till din telefon, köpt en TV osv så har det idag inte så stor betydelse. Sen så får du nog olika svar beroende på vem man frågar. Men vi släpper det.

 • Bonicivis

  Fel! De är skyldiga att ta upp en anmälan. Annars är det JO-anmälan mot Polisen som gäller. Spela gärna in alla samtal.

 • Helge Nath

  För att rädda demokratin måste vi avskaffa den.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Om inte jag har fel så var väl Seppuku inte ett aktiebolag utan en ekonomisk förening också. Det innebär att firmatecknarna är personligen ansvariga för skulder och skadeståndsanspråk som kommer in mot dom.

 • Bonicivis

  Ytterligare något att tänka på. Dokumentera vilka (med namn och befattning) ni har haft kontakt med på olika myndigheter/företag och ta även anteckningar för minnet. Och, spela in telefonsamtal! I sådana här ärenden vet man inte vilken information som visar sig vara av största värdet i slutändan. Så dokumentera så mycket som möjligt.

 • Sopborsten

  Fria tider borde använda pengarna till detta istället och bidra med en advokat, istället för expressen/researchgruppen händelsen som jag tror blir svår att göra något kring.

  Detta är betydligt mer solklart och det kan bli stora belopp om RG döms till både böter, sedan skadestånd och får betala alla rättegångskostnader.

  Aschberg får öppna stora plånboken eller så blir konkurs. Lär inte bli svårt hitta en advokat som tar detta med tanke hur goda möjligheterna nu är när det finns en dom och praxis kring ansvaret.

  Kontakta Fria Tider se om de är pigga på idén!

 • Pantertanten

  Skyddad uppgift på två av de tre ledamöterna.

 • Anna

  Nej. Du måste ha tryckt på en länk direkt till kommentaren så att den hämnade överst.

 • $44264756

  Stort tack hjälpen med formuleringen av polisanmälan.
  Bör var och en skicka in till åklagaren beslutar om gruppåtalan eller ska detta ske vid själva polisanmälan?
  Ska skadeanspråket stå med i polisanmälan för att beaktas?
  Tacksam för svar

 • $44264756

  Tack för ditt förtydliganden.

 • Sonette

  Det kan också vara någon annan t.ex. när jag beställt något över nätet . Det vet man inte . Den enda som är synbar på min sida där är SD från 2010 .

 • Karl Karlsson
 • Intepkmen

  Bara polisen ska kunna kräva ut något ex vid fildelning

  Inte pga man skrivit anonymt och inte ”begått HMF”

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Inga problem. Skyddad id kan åklagare få del av utan problem. I domen kommer det bara att stå att firmatecknare ”namn” skall solidariskt med ”skyddad identitet” och ”skyddad identitet” utge skadestånd till N.N med x tusen kronor.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Nix. Om dom frågar om skadeståndsanspråk så kan du säga att det preciseras senare. Då kryssar dom i ja på frågan men lämnar fältet blankt. När och om det går till rättegång så bör man dock lämna det till åklagare så att dom kan föra talan. Eftersom det kan dröja 6 månader eller mer innan rättegång så kan kostnader tillkomma. Om AFA kommer och trashar dörren så tillkommer exempelvis dom omkostnaderna också.

 • Sopborsten

  Nej det blir en senare fråga. Där får du driva ett enskilt skadeståndsmål. Här är det i första hand fråga om ett brott som kan ge böter och som åklagaren kan driva under allmänt åtal om han vill. Vilket innebär att du inte riskerar betala några rättegångskostnader. Och på så vis behöver du inte vara rädd för anmäla.

  I skadeståndsmålet betalar förloraren vinnarens rättegångskostnader. I allmänt åtal står staten för kostnaden.

  Du vet ju dessutom inte nu vilken omfattning av skada detta kan lida dig. Handlingen har precis begåtts och det kan hända mycket innan dom kommer.

 • Hittade en kreditupplysning från Bisnode jag med, nu när jag städade, men inte beställd av AFA/EXPO/Expressen/Bonniers.

 • fransolsson98

  Ett litet axplock om

  vem som äger vår media och således också
  bestämmer vem som får ordet:

  Svenska Dagbladet: Schibsted 99,4%; Stiftelsen
  SVD 0,4%; Övriga 0,2%

  Aftonbladet: Schibsted 49,9%; LO 50,1%

  Dagens Nyheter: Bonnier

  Dagens Industri: Bonnier

  Expressen: Bonnier

  Kvällsposten: Bonnier

  GT: Bonnier

  Stockholm City: Bonnier

  Metro: (Uppgifter från 2004-07-07) Kinnevik
  kontrollerar 37% av kapitalet och

  30,3% av rösterna, Modern Times Group 28% av
  kapitalet och Invik 2,8% av

  kapitalet samt 5,5% av rösterna. Men notera att
  både Invik och MTG i sin tur

  ägs av Kinnevik, vilket förtydligar
  ägarkoncentrationen.

  TT: Ägs gemensamt av ”de största
  tidningarna och mediebolagen” vilket i praktiken innebär att de

  därmed domineras av Schibsted och Bonnier.

  Värt att notera är att Schibsted och
  Bonnier, genom sina tidningar DN och SVD, äger 50% var av Premo, Pressens Morgontjänst, som distribuerar ”430 000
  tidningar till hushåll,

  institutioner och återförsäljare över hela
  Storstockholm”.

  TV Kanaler

  SVT: Förvaltningsstiftelsen

  TV3: Modern Times Group

  TV4: Schibsted 20,1%; Bonnier 29,3%; MTV Oy
  23,4%; Proventus 15,1%; LRF 5,9%; BNY 2,05%

  Kanal 5: SBS Broadcasting

  ZTV: Modern Times Group

  Modern Times Group äger dessutom Viasat, en
  kanaldistributör.

  Filmbolag

  Svensk Filmindustri (Inklusive
  dotterbolag): Bonnier

  Sandrews Metronomen: Schibsted

  osv.…

 • $44264756

  Självklart är man orolig för vad som kan hända i privatlivet och med den personliga integriteten. Enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
  rättigheterna och de grundläggande friheterna
  Artikel 14 – Förbud mot diskriminering
  Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

  Detta måste också gälla i Sverige

 • Sopborsten

  De blir antagligen solidariskt ansvariga i styrelsen.

 • svinhugg

  Har idag mottagit en kreditupplysning från Bisnode, där vänsterpöbeln som gömmer sig bakom Seppuku Media Ekonomisk Förening var frågeställaren, där jag först nu fick reda på att den svenska stortoken Aschberg är en av förgrundsfigurerna i denna sammanslutning av fiender till vårt land. Jag ställer gärna upp på en gruppanmälan mot dessa lumpna figurer, därför håller jag mig nu ajour hur vi ska agera mot dessa kräk.
  SD MOT FRAMTIDEN !

 • Helge Nath

  På den här sidan framgår vilka som utgör Seppuko:

  http://www.solidinfo.se/foretag/seppuku-media-ekonomisk-forening/personer

 • Helge Nath

  Mitt nödvärn väger 1.5 kg.

 • Periskop

  Fick igår brev från Bisnode om kreditförfrågan från Seppuku Media Ekonomisk Förening med vilken jag inte haft några affärer.

  Mina kommentarer i media har alltid varit rumsrena men kritiska till invandringspolitiken.

 • Helge Nath

  Då är du också en hatare. Som vi andra.

 • Bernard3

  Är det någon som vet vad de får ut av att begära en kreditundersökning av oss?

 • Thomas_Mattsson

  Skrämma oss till tystnad och detta:

  http://www.freeimagehosting.net/7g8dd

 • Periskop

  Antar de vill visa att de vet vilka vi är och att vi skall se det som ett hot och sluta skriva kritiskt om invandringspolitiken.

  Ärendet bör vara en uppgift för SÄPO.

 • Thomas_Mattsson

  Anmäl!

 • Thomas_Mattsson

  Anmäl även enskilt. Det har jag och många andra redan gjort.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Vilken arbetsgivare du har antar jag. Nu har jag inte kollat upp exakt utan bara vad som står på baksidan av brevet. Intressant dock att ett företag utan verksamhet har möjlighet att ta utgiften på 400 kreditupplysningar. Nu vet jag inte vad Bisnode tar men Ratsit som ska vara billigast inom branchen tar 28 för en medium och 54 för en large upplysning. Mellan 11200 och 21600 är hyfsat med pengar för ett företag som inte har anställda eller f-skatt så att dom kan dra av momsen på det hela.

 • svinhugg

  Gör detta till ett lördagsnöje i morgon !

 • Dani_Schweden

  Tyvärr, det spelar ingen roll om ens kommentarer är rumsrena eller inte. Man blir ändå hamrad av regimens medlöpare om man är invandringskritisk. Som sagt anmäl, ju fler drabbade som anmäler, desto bättre.

 • Sopborsten

  De har inte sållat efter hur snäll du varit utan att du varit flitig skrivare på dessa sidor. De vill så klart skrämmas och tysta den stora massan.

 • MODER SVEA

  Finansierat av Expressen? Eller Aschberg? Inte omöjlig tanke…

 • Amanda Bengtsson

  Tråkigt för dem att jag inte stämmer in på deras ”mall” av en person som kommenterar här. Endast den låga inkomsten stämmer, tack vare sjukpensionens låga nivå.

 • slundberg11

  Det som oroar mig mest, fast jag är pensionär, är att mitt / våra
  person-nummer valsar runt på nätet….
  Någon risk för missbruk….?

 • Sopborsten

  Ja. Definitivt.

 • Inkomstuppgifter kan man helt lagligt få fram från taxeringskalendern. Dessa är precis samma uppgifter som finns i kreditupplysningen om inkomst.
  Så varför inte använda taxeringskalendern (som skulle bli mycket billigare) än att ta fram uppgifterna från kreditupplysningar?
  Jo, kreditupplysningar ger också upplysningar om betalningsanmärkningar och därmed förknippade skulder.
  Så då får man fråga sig, vad skall man med den informationen till?

 • Helge Nath

  Det är inte utan att man skulle vilja vara med på deras möten och höra dessa snillen spekulera.

 • Personnummer är offentliga. Det är bara att ringa till Skatteverket så kan man få uppgift om folks personnummer.

 • Sopborsten

  Du kan nog även begära ut dem via skatteverket mot en kostnad eftersom det troligen tar tid. Men då hade ju du inte fått vetskap om att de vet vem du nu är.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Det finns alltid en risk för missbruk. Nu är jag inte så förbannad över att dumjävlarna på självmordsmediagruppen har mina personuppgifter, det är offentlig handling som kan fås fram genom att ringa skatteverket. DÅ utan att bryta mot KuL. Det som upprör mig är att dom fått fram mina uppgifter genom ett datahack och sedan samkört uppgifterna på ett sätt som om det skett mot invandrare skulle fått även en konservativ Nationaldemokrat att gå i taket. Det som nu sker är IB ver 2.0 och pressen skiter i det.

 • slundberg11

  Undrar det….

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Jo det stämmer. Även dina fyra sista siffror är offentlig handling. Att däremot veta att Slundberg11 är person med siffror xxxxxx-xxxx är däremot något som måste ske via databearbetning och jag har svårt att tro att DI (Datainspektionen) ger tillstånd för register som baseras på politisk tillhörighet.

 • slundberg11

  Vad är då kvar för att få kallas för ”personlig integritet”,
  skulder / lån… ?

 • Ilvars Hansson

  För alla er som blivit kreditundersökta av Seppuko Media.
  Följande gäller:

  Data inspektionen är huvudman för Bisnode.

  Bisnode har lämnat ut kreditinformation i strid med bestämmelserna i kreditlagen.

  Binode har alltså inte levt upp till de regler som gäller för kreditupplysningsföretag och alltså är Bisnode en av de skyldiga.

  Seppuko Media har lämnat uppgifterna vidare utan att vare sig ha tillstånd från Bisnode, Datainspektionen eller den enskilt omfrågade vilket också är brottsligt.
  I Seppukos fall borde det vara polisen som utreder kanske i samarbete med datainspektionen
  Reserchgruppen som mottagit information och sedan bearbetat denna har använt material i sina sk studier som inte har godkänts av den enskilde samt också registrerat detta material i register vilket man inte heller har tillstånd för.

  Vi har 3 st brottslingar inblandade och dessutom ett antal personer som behandlat informationen där ett par av dem bevisligen är återfallsförbrytare.
  Det ser verkligen mörk ut för Sverige om detta får pågå utan åtgärd.

  Ett lämpligt enskilt skadestånd är 50000 kr då det ju är summor likt dessa som dagligen krävs ut av DO i kränkningsmål.
  Detta är en typisk kränkning av mänskliga rättigheter och yttrandefriheten och summan är därför inte orimlig.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Ett kreditupplysningsföretag får inte ge ut upplysningar i vinningssyfte när så inte är påkallat. Vilket är fallet här. I en tidigare inte fullt lika datoriserad värld så skulle alla klockor ringa, men i det här fallet ringde klockorna när samtalen trillade in någon vecka senare.

  Dom företagen styrs av finansinspektionen och datainspektionen, medans skatteverket är en del av staten och inte lyder under dom sanktionerna. Om jag ringer Skatteverket och Kronofogden och frågar om hur det står till med Slundberg11:s ekonomi så ligger det under offentlighetsprincipen. Om jag däremot frågar Bisnode hur det står till med Slundberg11:s ekonomi så är det en sammanställning eller samkörning av skatteverkets, Kfm och andras register. Samt det är en tjänst jag betalar för, ingen jag får gratis.

 • slundberg11

  Tack för info !
  Följer er vidare….

 • Det visste jag redan innan att dom vet vem jag är. Hade ju inkvisitionspatrullen från Expressen snokandes i buskarna. Fast dom fick tji.

 • De får veta inkomstuppgifter, och det är samma uppgifter som finns i taxeringskalendern. Dessutom får de uppgifter om betalningsanmärkningar och skulder. dvs vilka betalningar som gått till inkasso.

 • Uppgift om arbetsgivare står inte på kreditupplysningen.
  Kreditupplysning begär man för att se att personen har tillräckliga inkomster för att kunna få köpa en vara/tjänst på kredit samt också se hur pålitlig som betalare denne är.
  Har man betalningsanmärkningar får man som regel inte kredit beviljad.

 • UsamaBinNorrland

  Nu har även jag fått brev. Blev egentligen inte förvånad. Läste igenom tråden igår. Var väntat. Ska ligga lågt och se utvecklingen. Kontakta datainspektionen och Bisnode. Ligger lågt med Seppuku. Dårarna med det ironiska bolagsnamnet. Självmord är vad dessa inavel begår. Är riktigt less på svensk demokrati och yttrandefrihet. Wåg orkade attackera SDU idag med Tullberg. Som ingår i AFA Dokumentation > Research.

 • lundabo58

  Enligt skärmdumpen högst upp är dom en ekonomisk förening.

 • StalkadAvExpressen

  För den som söker Olof Mathias Wåg 19710401-0033 för ett personligt samtal ,om kreditupplysningarna, är Birger Jarlsgatan ett bra ställe att söka honom på.

  Namn: Mathias Våg-Malmhake
  Personnummer: 19710401-0033
  E-postadress i Ladok: m@motkraft.net
  Fast telefon: 0739-993930
  https://www.flashback.org/t2276712p17
  Länge leve Googles sökmotor !
  De uppgifter jag publicerar är offentlig handling och nu får ni grotta själva.

 • Ilvars Hansson

  Det kostar 450 kr att lämna in en stämning mot de inblandade parterna.
  Om vi gör en gemensam stämning med alla 400 som känner sig kränkta så kostar det var och en ca 1 kr.
  Det här brottet är ju lite komplext i den meningen att flera parter är inblandade och därför bör också skadeståndsfrågan behandlas som solidariskt ansvar vilket innebär att den av dessa som har betalningsförmågan också får betala.
  Om vi alla 400 som drabbats av kränkningen vardera begär 50000 kr då får vi den lilla nätta summan 20 miljoner kr.
  Det är ett skäligt pris för att kränka landets grundlagar.

 • $2678311

  Har de personnumret så har de förmodligen även adressen till dig om de har behov av den

 • Olle och Vera von Krusbär

  Bilder på det vore bra som komplement till dom som amäler

 • MODER SVEA

  Jag är ganska säker på att Bisnode’s tillstånd kommer att ryka, problemet är väl egentligen att det inte är dem i första hand alla drabbade är ute efter. De som skulle behöva plockas ner från sina höga hästar är de vidriga kräk som står bakom denna historia. De har säkert helt kallt kalkylerat sina risker och kommit fram till att det är Bisnode som kommer att få ta smällen. Tyvärr tror jag att det i slutändan bara är ett bibliskt straff som kommer att kunna stoppa dem. Inte för att jag är en person som propagerar för våld, men i det här fallet är jag beredd att göra ett undantag.

 • $30822422

  Är med på detta..

 • Olle och Vera von Krusbär

  Vad heter din chivava ?

 • lundabo58

  Glöm inte att även begära ut en upplysningskopia av Bisnod, för att se vad dom vidarebefordrat till Seppuku.

  Detta görs lämpligtvis per telefon eller via någon annan IP-adress än den egna uppkopplingen.

 • Theobservermum

  Jag är med…

 • pastej

  är det där det ryker nu

 • $2678311

  :o)

 • Sopborsten

  Lite korrigeringar. Tillstånd från den enskilde är undantaget i vissa fall. Så här står det unde 9 §

  Första stycket gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på ett sådant sätt som avses itryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen,

  I det här fallet gäller inte samtycke då researchgruppen anser det är journalistiskt syfte.

  Dock är det ett brott att göra dessa kreditupplysningar då det inte funnits legitimt skäl. Där skyddas de inte av lagen.

  Sedan 1981 så ligger största ansvaret på den som söker med mindre att kreditupplysningsföretaget varit grovt oaktsamma. (detta kommer Datainspektionen inleda en undersökning på. Har pratat med dem).

  Seppuko och Researchgruppen är samma sak. Sistnämnda är offentliga arbetsnamnet. Första är föreningsnamnet.

 • Sopborsten

  Vänta tills polisanmälan, åtal och dom är klar. Då har ni svart på vitt att de begått ett brott mot er och ni kan gå vidare med ett skadeståndsmål. Ni har då troligen också bättre underlag på hur ni har drabbats av detta. Det svårare är inte vinna ett skadeståndsmål. Det är att bevisa vilken skada man lidit och vad det är värt. Du kan vinna skadeståndsmål men att man bedömer att du inte lidit speciellt stor skada. Skulle ni stämma dem nu har ni väldigt lite kött på benen för att få ut ett större belopp.

 • slundberg11

  Folk, svenskar, som beter sig såhär mot andra svenskar, bara för att vi har
  lite olika åsikter om en, eller ett par saker i politiken,
  har förverkat sina rättigheter att få vara medborgare i Sverige….
  1000-tals personuppgifter valsar nu runt på nätet, i värsta fall…
  Vem ska ersätta de, ev. uppkomna skadorna i framtiden ?
  Dessa uppgifter kan användas mot oss, så länge vi är kopplade med dom…
  Vem / vilka ska betala för ett framtida missbruk av våra personuppgifter..?

 • Sopborsten

  Det ni ser i det brev ni fått är det som lämnats ut. Jag har kollat. Adress, inkomst, tillgångar, skulder och betalningsanmärkningar.

 • Sopborsten

  Det ni ser i det brev ni fått är det som lämnats ut. Jag har kollat. Adress, inkomst, tillgångar, skulder och betalningsanmärkningar.

 • Sopborsten

  Obehagligt.

 • Sopborsten

  Tyvärr har vi skrivit in i grundlagen att det inte även gäller Svenskar.

 • StalkadAvExpressen

  Bästa och billigaste ärendegången är att göra en polisanmälan och se vad den leder till.
  Förhoppningsvis tar en åklagare upp ärendet och startar en förundersökning om brott mot KUL som kan följas av en dom där ni målsägare/käranden kan yrka skadestånd.
  Kontakta en jurist och överlåt detta denne att besluta hur man bäst går vidare.

 • Theobservermum

  Samtidigt har de sig själva att skylla på Bisnode. De kontrollerar inte varför det kommer in en begäran om fyra hundra kreditkontroller på samma dag. Därför misstänker jag insiders, eftersom Bisnode delvis ägs av Bonniers och som i sin tur ägs av Expressen.

 • MrBboy

  Även jag är på .

 • lundabo58

  Ok, jag har inte sett något själv. Jag har inte masat mig iväg till brevlådan sen jag kom hem …får väl göra det efter käket o en stärkande öl 🙂

 • $44264756

  Detta är otroligt. Det påminner om flera konventioner (ex barnkonventionen) som Sverige undertecknat och som inte implementeras i svensk lagstiftning genom beslut i Riksdagen. Holland är ett exempel på ett land som gjort det. Har en gång i tiden haft diskussioner med Gustav Petrén som kämpade för en författningsdomstol. Något uttalande tror att det var Palme som konstaterade att domstolar skall inte driva politik. Lidoms lagiver, ramlagar och gummiparagrafer.

 • Pluto71

  De första träffarna på google ger en tydlig bild av vad seppuku är för något (innan detta inträffade).
  Så mycket för kontroll av vilka kunder de har.

  Det är just det som får mig att undra hur oskyldiga bisnode egentligen här. Så satans dålig koll på sin verksamhet är nästan för otroligt.

 • Sparven86

  Och media, polis, politiker samt de flesta av intelligension låter det ske tigande… problemen går djupare än några hobby Gestapo-typer.

 • chainmail

  Nej, det självklara här är att man ska gå efter Bisnode som enligt lag är ansvariga för den information de hanterar och lämnar ut. Bisnode har dessutom råd att betala skadestånd och andra ersättningar och kan i sin tur välja att gå efter Seppuku Media för att de brutit mot avtalet. Bisnodes agerande ska inte behöva drabba de som olagligen fått upplysningar utlämnade…

  Sen är det tydligen inte första gången Bisnode hanterar känsliga uppgifter vårdslöst så deras tillstånd borde helt klart prövas för att se om det borde dras in. Det borde vara ett av målen nu.

 • slundberg11

  Precis, detta är inte en ”dagslända”, detta hänger i,
  flera år framåt….

 • Jag tror också att dom är iskalla. Det har gått snart två månader sedan dom hängde ut folk via Expressen och detta har inte fått dom att backa. Trots FT’s insamling till åtal och hot om åtal från Disqus. Istället tutar och gasar dom istället. Ändamålen helgar medlen. Att krossa fienden trumfar allt annat. Dom är trots allt psykopater så varför inte?

 • Sparven86

  Till de nyttiga idioter i media och politiken som hyllar detta: vet ni inte att efter maktövertagande sker alltid en utrensning i det egna leden? Kom ihåg de långa knivarnas natt och Stalins utrensningar (det var mer än en), Maos kulturrevolution, ju närmare makten desto närmare arrestering.

  Till den delen av allmänheten som fortfarande röstar 7-klöver kom ihåg att ingen är säker i såna samhällen och ibland bryr de sig inte om man gjort eller sagt något när arresteringskvoterna måste fyllas.

 • Pluto71

  Mycket bra! Ringde själv Datainspektionen idag och det var en jurist där som skulle ha koll på detta (inte den jag talade med), den juristen med koll skulle då ringa tillbaka till mig under dagen (gjorde så ej, mycket slappt). Den jag talade sa i alla fall att den här juristen som SKULLE ringt mig hade tydliggen lutat det åt att det här skulle falla på det undantag som du nämner, alltså journalistiskt syfte. Jag blev ganska chockerad och arg när jag hörde detta.

  Detta är jag högst tveksam till, för då måste man ju ifrågasätta hela begreppet journalistik här. Det här är ju mer fråga om politiska syften snarare än om journalistik (rent löjeväckande att ens försöka kalla det journalistik). Dessutom är det ju en fråga om risken att offentliggöra uppgifter hos människor på grundval av deras politiska läggning, dvs ren och skär åsiktsregistrering (ddr, stasi osv). Detta var högst olagligt när det gjordes mot VPK på 70-talet (Säpo, IB-affären) i de skandaler som rullades upp då. Tydligen är det inte olagligt idag när det gäller andra politiska ståndpunkter. Sverige är Sverige, och det är tydligt hur landet ligger.

  Om detta inte leder till åtal och både Seppuku och Bisnode befinnes skyldiga till brott emot §9 så har vi verkligen inte något fungerande rättssystem i Sverige.
  I samma veva tar man bort offentlighetsprincipen som faktiskt ÄR något som länge har varit viktigt för journalisters insyn i offentliga kommunala och statliga instanser.

  Det är tydligen så att lagarna i Sverige blivit till för att skydda maktens representanter, och inte den enskilde.

 • Sparven86

  Okunnigheten bland allmänheten är det enorma problemet de vill hellre vara jättebebisar som inte bryr sig samt feghet rädslan att framstå som rasistisk dominerar och det är så lätt att inte bry sig när det inte är de som drabbas.

 • slundberg11

  Jag är inte inblandad, så jag säger inget- mentaliteten är ”typisk svensk”, om man säger så….

 • Pinjahelga

  Visst är det så. Är man i branschen så ska man veta reglerna.

 • Den ursprungliga IB-affären ligger nu långt tillbaka i tiden. 68:orna hade ännu inte hunnit infiltrera så mycket. Den långa marschen genom institutionerna hade börjat bara några år innan. Nu 45 år senare är infiltrationen i princip fullbordad. På den tiden var medierna betydligt friare än idag så det var inte så konstigt om dom skrev om det då.

 • MODER SVEA

  Sociopati tror jag kommer närmast sanningen. Det har betydelsen ”De abnorma personligheter som lider av sin abnormitet eller åstadkommer skada i samhället”. Klockren beskrivning enligt min åsikt.

 • BitteJ

  de måste även ha hackat info på fler sätt vilket också är brottsligt, de ser ju inte min adress och person nr här, alltså borde även disqus bli medvetna om hur den hackade info används.

 • Arbetsgivarna kommer säkert bli uppringda av Aschelberg, Poohl eller nån annan på Expo. För att arbetsgivaren skall bli medveten om att han har en anställd som är rasist/fascist/nazist/islamofob/högerextrem eller liknande. Den anställde kommer då antingen bli omplacerad eller förlora jobbet helt. Den taktiken har dom använt sig av tidigare. Dom kommer säkert också ringa upp diverse hyresvärdar och dra samma sak för dom. Med förhoppningen att en hel del hyreskontrakt blir uppsagda.

 • Sanningen vinner

  Jag fick ett brev igår, uppenbarligen samma som du. Tack för alla tips, nu har jag att gör ikväll.allt för demokratin och yttrandefriheten.

 • Sanningen vinner

  Har discus sparat några IP-adresser?

 • Jag tänker inte tystna. Vill dom tysta mig så får dom gå hela vägen och helt sonika mörda mig.

 • Helge Nath

  Nej, det är en vaktkatt.

 • Thomas_Mattsson

  Samma här.

 • MODER SVEA

  Håller med! De är riktiga kräk hela bunten! Inget förvånar längre.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Vad skönt då att jag har ett brev från Bisnode som citerar att dom i fråga om förlust direkt eller via annat är skyldiga att ersätta mig. Om jag förlorar min tjänst om någon närstående Seppukku media slår på mig så ersätter Bisnode mig i tjugo år tills jag går i äkta pension. Kan bli dyrt för dom med 400 a kanske i snitt 400k per år inkl arbetsgivaravgifter.

 • Sparven86

  Tyvärr är det så de med många de vill inte se vart apati mot ondska leder till.

  Citat från 2 stora män:
  ”Allt som krävs för att ondska ska segra är att goda människor inte agerar” Martin Luther King
  ”Hur vi brann i lägren senare av tanken om vad som hade hänt om varje säkerhetsagent som skulle arrestera oliktänkande oroade sig för om han skulle komma tillbaka levande och om vi hade lagit oss i bakhåll för dem med hammare, eldgafflar och allt vi kunde hitta” Aleksandr Solzhenitsyn från Gulag Archipelago

  Att stå upp nu besparar oss mycket lidande längre fram.

 • Sopborsten

  Tvärtom. Sedan 1981 ligger största ansvaret på den som söker. Då tillkom något som heter ”Beställaransvar”. Du skall gå på den som söker.

  Men däremot kan det vara så att Bisnode kommer stänga av eller rent av stämma Seppuku också. Bisnode håller på med en internutredning redan.

 • Sanningen vinner

  Martin Fredrikssons adress kan väl lätt kollas ut på http://www.ratsit.se eller annat ställe. Eniro kan få träff också, han bor nog på Söder i Stockholm är min egen gissning.
  Men de flest här är ju Sverigevänner, så vi lämnar honom i fred rent fysiskt. Vårt vapen är tangentbordet och lagboken. Inga trick tack.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Vill dom få mig att hålla käften så har dom valt helt fel spår. Att hotas till tystnad förknippar jag med maffian och det har jag aldrig tolererat.

 • Sopborsten

  Då kan vi snacka om lida skada och skadestånd! Så dumma kan de inte vara. Eller?

 • MODER SVEA

  Haha 🙂 ja, hade en begäran från ”Rituellt Självmord Ek För” inkommit kanske någon hade reagerat i alla fall…

 • Med tanke på vilka luffare det är så har dom väl inte så mycket för fogden att driva in heller.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Inte helt säkert. Det var väl någon praktikant inom mainstreammedia som meddelade att ansvariga i kabinen för en koreansk flygkrash i Sanfrancisco var ”Whe to lo”, ”Ho le Fuck”, ”Krasch bing Bang” och ”Ho le Shit”.

  Dom gick på det och skickade ut det via deras variant på TT tillomed.

 • largo68

  Var riktigt rädd när jag gick ut och hämtade posten idag, men tack och lov, hittade jag inget brev ifrån nämnda adress, Till er som har blivet drabbade, gör en anmälan, om det kostar pengar är jag med och betalar. Tror och hoppas att vi alla är med och betalar vad det nu kan tänkas kosta.

 • Sopborsten

  De måste säkert har en bra förklaring. Varför kan denna förening (vi pratar inte en bank eller liknande) kunna göra 400 obefogade sökningar. Vad har Bisnode för varningsfunktioner i sitt datasystem och databaser?

  Om de inte blir av med tillståndet är jag säker på att Datainspektionen kommer kräva att Bisnode inför någon form av varnare vid avvikande sökningar i sina datasystem. Det får inte vara så här enkelt att göra stora sökningar som inte är legitima. Det är rättsosäkert.

  Jag tror att det blir det senaste alternativet. Och inte så svårt att åtgärda.

 • MODER SVEA

  Haha 🙂 du citerar min favoritmetafor (delvis) ”Radarn säger att vi håller på att krascha in i en bergvägg”, ”Äh, skit i den, flygtornet har gett oss landningstillstånd”….kaaaaboooooom…..

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Nu vågar jag inte stå för sanningen i det här men det låter ganska troligt. Humor är det åtminstone.

  http://www.skrattnet.se/roliga-texter/de-dar-smarta-snubbarna-i-uniform

 • naviclima

  Hej Sverigevänner här har ni en till familj,personer som fått brevet och vi har tagit del av alla kommentarer,inlägg på Exponerat ( Mycket bra inlägg) .Gruppanmälan så är vi med självklart!! Man blir rädd över Sveriges tokerier och speciellt flum och velourvänstern som får styra och ställa hur man vill med journalisternas och politkernas godtycke!!Ärendet är anmält!!

 • virtuliserad

  Journalister får ej samla inkomst eller skulduppgifter i något syfte.

  ”Vår uppfattning är att journalistkåren är en av de yrkesgrupper som kommer känna av den nya lagen mest. Internetsökningar kommer bytas mot telefonköer och stora delar av researcharbetet kommer behöva förläggas till myndigheternas öppettider. Det är lite som att alla skulle gå tillbaka från mail till vanlig post och fax.

  Legitimt behov förklaras så här: ”Med legitimt behov avses att det föreligger ett ingått eller ifrågasatt kreditavtal, eller att man i övrigt behöver göra en ekonomisk bedömning. Godtagbara grunder för andra rättsförhållanden än rena kreditavtal kan till exempel vara hyresavtal, anställningsavtal eller borgensförhållande.”

  – Lagen ger inget utrymme för journalistisk verksamhet, säger Per Hultengård.

  Vad händer om en journalist klickar ja ändå?

  – Den som genom oriktiga uppgifter föranleder någon att lämna ut en kreditupplysning kan dömas till böter.

  Är det journalisten eller företaget som får böter?

  – Journalisten själv i första hand, sedan kan det alltid bli diskussioner om principalansvar, att journalisten handlade för någon annans räkning.

  Så det kan vara så att en del journalister nu riskerar böter?

  – Ja, om du begär uppgifterna går det ut en kopia till den du frågat om, och om den personen anmäler är det hög risk att du drar på dig ett åtal.”
  http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/01/kreditupplysning-pa-egen-risk

 • slundberg11

  Jag vidhåller, med en dåres envishet, att nicket på Disqus och E-postadressen, enbart kan komma från Disqus….
  Finns inte på annan plats, bägge delarna… ?

 • MODER SVEA

  Också en av mina favoriter 🙂 Told you…vi har samma humor 🙂 🙂 🙂

 • 2REP

  Prova att anmäla Seppuku media för olaga underrättelseverksamhet samt olaga åsiktsregistrering, ett långskott men värt ett försök. Det går troligen att styrka samröre mellan Seppuku media samt Researchgruppen. Jag kommer att komplettera min anmälan med detta.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Dom har redan erkänt att dom använde en API emot användaravtalet och via ”reversed enginering” i princip fick tillgång till epostadresserna och IP-adresser. Hur dom sedan kopplade IP till fysiska personer låter jag vara osagt. I mitt fall så är det ett epost-konto som i bägge fallen, både facebook och disqus som sammanlänkas via Tele2 / Comviqs mobila it tjänster.

 • $2678311

  Ja! Den var bra.
  :o)

 • slundberg11

  OK, så är det….

 • Realist08

  Hoppas DU tar ett personligt ansvar att hjälpa ALLA som du lurat att installera linux, med alla problem som kommer dyka upp. dag som natt..

 • Du slipper i alla fall få besök av kloakråttorna om du sitter i Georgia. Kanske ändå en liten tröst. Aschelberg är dock mångmiljonär så man vet förstås aldrig. Hoppas ni har en hagelbrakare. Lärde mig av Kill Bill 2 att laddar man den med grovsalt så lär han inte kunna sitta ner på väldigt länge.

 • 2REP

  Bisnode är Bonnierägt, säger väl allt… Låt dem falla…

 • MODER SVEA

  I vår informationsålder kan vem som helst få reda på vad som helst om vilken de vill. Där ett bolag dör, tar ett annat vid. Det kommer alltid att finnas tillräckligt oseriösa aktörer som bara styrs av ett cash-flow. Det enda sättet att vara säker idag är att aldrig vara på nätet och att alltid handla med medeltida medel som pengar eller utbyte av varor/tjänster. Trots att jag inte är ”upptäckt” är jag med 2000% säkerhet registrerad och diarieförd någonstans. Enda skillnaden är att jag bryr mig fan inte! Kom hit och ni ska få det ni förtjänar. Det är mitt budskap till de kontrollerande svinen. Och jag är inte en mesig nolla som inte kan försvara mig, jag har både medlen och viljan!

 • Svennebanan

  Säkert redan någon som tagit upp detta.
  Men påföljden vid brott mot kreditupplysningslagen kan faktiskt ge fängelse. Se länk nedan.
  http://lawline.se/answers/6568

 • Now we’re talking business! Tror det skulle vara mer effektivt att komma åt dom via USA. Med tanke på vår Kalle Anka-polis och dumstolar. Over there är ju skadestånden betydligt högre. Även om Bonnier är så rika att dom överlever så kan man ändå skadeskjuta dom svårt för lång tid framöver. Däremot skulle man nog kunna driva både Expo och Harakiri i konken, kanske även Aschelberg gör personlig konkurs. Bara det vore härligt. Går det vägen och vi får ut skadestånd tycker jag vi hyr Berns för en kväll och slår klackarna i taket, alla 400 eller vilka fler av oss 6200 som kan komma. Att fira segern i hufvudstaden är själva poängen eftersom det är där de flesta av PK-packet befinner sig.

 • Theobservermum

  Det fanns för ett tag sedan en karta över deras samarbete. Någon som har den sparad?

 • Alfana

  Ett litet brev i lådan fick man! Tack, nu är man mer taggad än någonsin !!!

 • MODER SVEA

  Ok, så då är det förklaringen till att de inte fått tag på mig alltså. Inga kopplade epost-konton. Snacka om att de måste hata mig! Min spydighet är inbyggd i mitt DNA….

 • MODER SVEA

  Be a hell-raiser!!!!

 • De flesta stora drakarna ägs ju av Bonnier så det är ju ingen risk att dom kommer att skriva om det här. Om dom inte blir tvungna till det förstås. Men dom kommer att förhala det in i det längsta.

 • AP har en tråd om det nu men FT tiger fortfarande.

 • GandalfGra

  Om dom stämmer Seppuku då ska de drabbade ha ersättning..så enkelt är det..!

 • Kritisk mot DDR 2.0

  Jag kontaktade Bisnode som vägrade lämna ut uppgifter och som gav mig ett falskt telefonnummer till Seppuku. Gjorde därefter en polisanmälan som går vidare till åklagare. Tänker följa upp detta.

 • Har för mig jag såg ditt nick när jag letade efter mina egna för över en månad sedan. Vågar dock inte svära på det. Jag slutade dock när jag hittat båda mina egna.

 • Pluto71

  Virtualiserad, men i så fall kan jag inte se någonstans varför de skulle kunna skydda sig bakom några undantag till §9 i KUL.
  Vad kan den här Juristen på Datainspektionen syftat på då?

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Man känner sig något utvald. Tänk filmen ”The 400”. Står emot anstormningen ifrån öster som anspelas där. Nu är det inte ens en animerad film utan verklighet.

 • ErikWhite

  ”Experten” hade nog häcken full idag 🙂

  Det finns alltid en jurist som kan komma fram till motsatsen, det är inte för inte som de kallas för ”lagvrängare”. Det gäller bara att hitta en sverigevänlig advokat, alternativt en som älskar pengar så mycket att han inte kan säga nej till en grupptalan med goda chanser att lyckas. De senare är nog lättare att hitta…

 • Man skulle kanske kunna kalla RG för målvakter i detta fall. Minns i slutet av 90-talet när både AB och Expressen gick samman och hängde ut en massa ”nazister”. Förmodligen planerar dom något liknande nu.

 • slundberg11

  Undrar om kommunisterna tänkte så långt…

 • GandalfGra

  Jag är med…kan knappt vänta på att klämma åt detta klientel med rättsapparaten i ryggen..!

  Hur går vi vidare med en gruppanmälan..för det är ju en sådan vi bör göra..?!

 • Fast det går väl aldrig att bevisa att Mattsson är beställare och då kommer man ingen vart?

 • ErikWhite

  Tänk på hur ofta du tvingas lämna ut ditt personnummer. Varje gång är en risk, precis som varje gång du använder ditt kreditkort. Snart kan man inte ens snyta sig utan att avtvingas personnummer…

 • Tack, du gör mig både glad och lättad! Men det fröjer, just nu har jag mycket anna för mig och i min ålder vill man inte stressa

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Jag ringde också dom och dom meddelade att dom skulle ta upp det med sin undersökningsavdelning. Jag som puckfyra eller något fick höra att den jag pratade med precis gått på sitt skift. Jag meddelade att deras undersökningsavdelning skulle ha en helvetes massa att göra dom närmsta månaderna då jag PERSONLIGEN visste om cirka 100 personer som klagat dit vid 16 tiden idag.

 • Pluto71

  Bra, jag skall själv gå ner till Bröderna Grip i morgon och lämna in en anmälan. Tack för all hjälp här exponerat. Jag följer trådens utveckling.

 • ErikWhite

  Snart kommer rubrikerna i Expressen: ”40-årig ingenjör med underhållsbetalningar avslöjad som rasist” med en mörk silhuett för att illustrera.

 • Sopborsten

  Gruppanmälan kan vara bra sen om det blir tal om stämning och krav på skadestånd. Men nu skall ni låta åklagare sköta det under allmänt åtal. Blir de dömda har ni underlag för en stämning. Allmänt åtal riskera ni inte betala rättgångskostnader. Staten betalar.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Tänka och kommunister är ord som inte förekommer i min vokabulär kan jag säga. Nu är det jag skrev visserligen långsökt men inte lika långsökt som hur dom vill ha våra anor direkt.

 • ErikWhite

  Bisnode ägs ju delvis av Bonniers, så antingen var det gratis eller så skickas en faktura internt för momsavdraget.

 • slundberg11

  OK, backar på det… 😉

 • Blöj-Stasi.

 • Vikinglina

  En fråga hur många är det som har fått en KU här?

 • slundberg11

  Jag..

 • Virre

  Har skrivit hära lite men verkar inte ha fått något stasibrev iallfall hmm. Förjävligt är det iallafall att sånt här ens finns i Sverige och är istort sett acceptabelt. Kläm ditt dom jävlarna!

 • Pluto71

  Jag håller med att sitta i soffan är helt förkastligt när utvecklingen blivit sådan här, men samtidigt är jag pacifistiskt lagd och tror inte på våldslösningar. Man måste någon gång kunna konflikter med mental styrka.
  Vad har man annars för land? Man går liksom bakåt i utvecklingen.

 • Vikinglina

  Jag har följt detta otroligt många som skriver här om detta, jag har jobbat så jag har inte kunnat sätta mig in i allt.

 • ErikWhite

  Hoppas du börjar skriva lite mer då 🙂

 • Vikinglina

  Bra att du ”medverkar” här tack.

 • Dom har ju korrekt värdegrund och vi har det inte. Så mycket vet vi.

 • Pluto71

  Ja, och jag hoppas hela skiten studsar så långt upp som möjligt, för Arschberg har fingrarna långt nere i syltburken. Problemet är att han vet hur man skyddar sig. Han borde verkligen också sänkas i den här kommunisthärvan.

 • Armadillo

  Denna gången har nog Aschberg med anhang tagit sig vatten över huvudet.
  Förfarandet är klart olagligt och lämnas detta utan åtgärd efter anmälan, då kan jo Sverige hälsa hem som båda Demokrati och rättssamhälle och vi nödgas då på eget bevåg skipa rättvisa!

 • virtuliserad

  De kan inte skydda sig. De är inte skyddade. De har begått ett Lag brott.
  Aschberg och hela högen ska anmälas

 • MODER SVEA

  Dränkas…tycker jag är en mer adekvat beskrivning. Men jag köper DIN 🙂

 • MODER SVEA

  The 4400… Du, min vän är ännu mer utvald 😉

 • MODER SVEA

  Tänka kan du, men kommunist kan du inte identifiera dig med 🙂

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Som en liten service så bytte jag namn från Thomas Mattsson till telefonnumret till berörd agentur. Kalla mig numera nollan eller något.

 • MODER SVEA

  Kärlek till Dig <3

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Det samma du underbara hen. Eller något. Nu vet jag vilket genus du tillhör men du kanske inte vill vara öppen med det här. Kompiskram åtminstone.

 • Kan det tänkas att dom har mullvadar hos internetleverantörerna?

 • Alfana

  Så sant!

 • Virre

  Ja:)

 • Bolpen

  Varför fick jag inget brev??? Blir avundsjuk.
  SD 2014.

 • rudmark

  Kan det inte läggas upp en tråd så att alla som som fått ett brev från Bisnode kan anmäla sig. Blir troligen lite mer översiktligt. Kan också vara upplysning till RG vilka som bytt nick tyvärr

 • Virre

  🙂

 • agirlcalledjohnny

  Jag fick en idag (24/1), och då har jag inte ens varit särsklit ”politiskt” aktiv tycker jag, varken här eller på någon annan sajt. Har hört att de går på Flashback-konton också, förutom AP, FT och den här sidan. 🙁
  Jättebra! att Exponerat tar tag i det och ger svar på tal samt goda råd för oss som drabbats. Jag har länkat hit från min blogg och FB bl.a. så att fler hittar den här informationen om vad som pågår.

 • Alfana

  ingen aning,slumpmässigt utvalda?

 • Vikinglina

  Jag har inte fått ngt ännu, väntar ”ivrigt” bra att länka till så många som möjligt.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Jag är fullt berädd att dra det här inför europadomstolen eller FN om så krävs. Att jag är registrerad innan något brott har konstaterats eller dömts för känns något fel i en rättsstat som vi nu ska kallas.

 • agirlcalledjohnny

  Härlig inställning 🙂

 • Thomas_Mattsson

  Jag är med.

 • naviclima

  Vi behöver hjälp!!

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Jag antar att min fysiska post kommer sig ifrån att jag har jämfört invandrare med barn och ”journalister” med idioter eller mongoloida. Om jag då får tillfälle att be om ursäkt så menar jag inget illa mot er mongoloida. Om ni tar illa upp ber jag om ursäkt jag trodde inte journalisterna skulle förstå det.

 • Armadillo

  Jag har inte fått något brev från Bisnode, men finns på Researchgruppens lista över skribenter på Avpixlat.
  Jag tror det blir svårt att lyfta detta i Sverige med tanke på hur politiken, rättsväsendet och media är sammanväxt.
  Det ser inte bra ut för Sverige och det är nog inte frågan om, men när korken går ur flaskan och eländet briserar rakt ut.

 • Vikinglina

  Du menar Downs syndrom?

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Eller liknande. Jag jobbar med vissa som har diverse bokstavskombinationer så jag vet HUR det är att vara med dom. Det behöver inte var Downs, DAMP, ADHD, ADD eller annat. Diagnoserna är dom samma, men alla patienter är olika.

 • vinkelhaken

  Jag kommer inte att polisanmäla. Allt kommer att läggas ner, vet det. Kommer inte att bli ett skit av detta. Sverige är förlorat. Ska kolla upp ett nytt boende, långt ifrån mitt forna kära fosterland.

  /en av de i de fyrahundras gäng

 • Vikinglina

  Nu kom vi ifrån ämnet, håller inte med att diagnoserna är lika.
  Att individerna är olika helt ok.

 • MODER SVEA

  NEJ! NEJ! NEJ! Du måste fightas! Varför ska ett väldigt fåtal sinnessjuka kommunister vinna fajten???

 • MODER SVEA

  Sant, men alla kommer i samhällets ögon att för alltid klassas som handikappade, trots att det mestadels handlar om sociala diagnoser du tampas med i din vardag. Jag vet, för jag tampas med samma problem, men på en annan social nivå. Ett psykosocialt problem, skapat av det Svenska samhället under 20-30 års perspektiv. Allt för att dölja de egentliga problemen.

 • agirlcalledjohnny

  Va? Jaha.

 • vinkelhaken

  Därför de är så många fler. Närmare bestämt flera miljoner fler.
  Visst kanske fegt. Att bråka jämt o ständigt tär på mitt psyke.

 • lundabo58

  Därför de är så många fler. Närmare bestämt flera miljoner fler.

  Hade dom tyska o finska frontsoldaterna på östfronten tänkt på det kärringviset hade bolsjevikerna haft hela Europa.

 • Du måste ”näthata” hårdare. Man hamnar inte bland de 400 bästa genom att bara slacka!

 • halvgrek

  Sovjet hade KGB, DDR hade Stasi och Sverige hade Research

 • hatte

  Jag fick ett artigt svar från Kreditupplysningsföretaget där de skriver att de ska undersöka ärendet. Jag kommer att polisanmäla kommunisterna och företaget Bisnode. Kommer att kräva skadestånd av de senare. De har gått på fel person,

 • Karl Peter Bergson (ett s, finns bara en på ratsit, saknar dock telefonnummer) är VD för Bisnode och det är inte första gången Datainspektionen gett sig på hans företag.

 • vinkelhaken

  Ska tänka över saken på mer hyfsat nykter kaliber. Men när min hela bekantskapskrets är icke existerande, pga av vad jag tycker så är det minst sagt jobbigt.

 • Vill AFA Dokumentation leka så är jag med på det. Jag är snäll och laglydig, men det finns en gräns för vad jag tar.

 • Skaffa riktiga vänner istället. Jag har inte mist en enda vän på grund av mina åsikter…främst för att de alla håller med mig.

 • lundabo58

  …när min hela bekantskapskrets är icke existerande, pga av vad jag tycker så är det minst sagt jobbigt.

  Dom behöver väl inte veta att du polisanmäler? …och om dina ”vänner” ändå behandlar dig som skit på grund av dina åsikter, så WTF? …det är ju här du har dina riktiga vänner 🙂

 • vinkelhaken

  som sagt, ska tänka över hur jag ska göra.

  Känns bra ändå, att man inte är helt ensam i sitt vardande.

 • Ruth Magnusson

  Ett kreditupplysningsföretag ska skicka information om förfrågan till den som blivit omfrågad! Bisnode är varnad nu. Hur vet man ätt de verkligen skickar ut sådan information till den som omfrågats. Ingår kanske i den inre kretsen kring Aschberg m fl???

 • Tänk på att en gruppanmälan kan stå eller falla just på DIN uteblivna anmälan 😉

 • slundberg11

  Nu kommer myndigheterna att sättas på prov…
  Inbördes oroligheter är nära….

 • MODER SVEA

  Du är inte ensam!!! Förstår att det känns jobbigt om etablerade kontakter är ”emot dig” men om du går emot ditt hjärta går du emot hela ditt innersta väsen, och det är inte något du kan komma över i längden!

 • mlgt

  det numret känner jag igen fick också ett brev

 • UsamaBinNorrland

  Förmodligen läser någon eller några från AFA Dokumentation den här posten. Oförskämd jag är som inte hälsar, hej! Jag vill tacka er för att ni anser att jag är ett hot, en viktig individ med någon makt av makt eftersom ni har lagt ner tid på att kartlägga mig, granska mig. 399 andra individer därtill. Känns bra att vara en sådan inflytelserik individ. Det måste jag vara eftersom ni tagit ut kreditinformation om mig och lagt ner tid på att kolla upp mig? Har aldrig begått något brott förutom den där 50cl läsken jag stal som 10-åring för att några vänner hetsade mig. Visste inte att det var så allvarligt så jag tretton år senare behandlas värre än någon som gruppvåldtagit eller dödat. Till och med mördare och pedofiler har mer intregitetskydd i Sverige. Ber om ursäkt, ska betala tillbaks. Om inte kiosken vore nerlagd idag :-/ Jag är en privatperson som trodde att yttrandefrihet rådde i Sverige. Anonym önskar jag vara. Precis som flera andra. Jag har ingen dold identitet samtidigt som jag jagar andra som vill vara anonyma. Funderar fortfarande på vad ni ska med upplysningarna till? Antar att det är en provokation. Nu har jag skrivit till er och tackat. Tror att ni kretiner inte förstår ironin. AFA Dokumentation är inte kända som de skarpaste knivarna. Klargör ironin. Ta inte åt er av min tacksamhet. God kväll // UsamaBinNorrland

 • StalkadAvExpressen

  Tack du grävarkollega 🙂

 • repell

  Varför kallar du dig för Realist, när du inte vet vad du talar om?

 • Så lite så, men jag har ingenting med grävandet att göra…jag lever på andras arbete. *suck*

 • slundberg11

  Minimiersättningen vid skadeståndskraven borde vara ;
  50.000 p / p, skattefritt och fyra nya slutsiffror i personnumret…
  Minimikravet, alltså….
  De som blir utan jobb, eller motsvarande,
  ska få detta ersatt också….

 • agirlcalledjohnny

  ja, vad skönt att likssom se det i ”past tense”. Hoppas vi snart kan se ryggen på detta odjuret också i verkligheten.

 • StalkadAvExpressen

  Underrättelsevrksamhet bygger ofta på öppna källor som det finns gott om på nätet.

 • Olle och Vera von Krusbär

  Har någon meddelat Disqus om vad som rullar vidare ?

 • agirlcalledjohnny

  Vila upp dig, så kanske du ser anorlunda på saken imorgon. Mitt psyke är helt sönderhackat f.ö. Vi måste likssom orka ändå.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Eftersom dom redan BEVISLIGEN har mitt totala personnummer så finner jag det löjligt att inte gå ut öppet med en polisanmälan. En polisanmälan ÄR inte en offentlig uppgift innan den går till åtal, och då har åklagare så mycket på fötterna att det till 80 procent går till åtal.

 • agirlcalledjohnny

  Hur går en gruppanmälan till i praktiken?

 • Olle och Vera von Krusbär

  Välja ut tre Sverigevänliga bloggar av minst 10, samt utelämna alla vänsterbloggar, för att sedan kartlägga 400 av 6200 som ej skyddat sej el ej går att hitta pga av annat ,kan knappast anses som forskning.
  Att sedan påstå att dessa utan några bevis skrivit olagligheter är barockt
  För att inte tala om Tomas Mattsson och Expressen
  Detta är Stalkning enligt brottsbalken 4 kapitlet Googla på förföljelse av privat person

 • agirlcalledjohnny

  ♥ Kram

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  En av få gruppanmälngar jag läst eller hört om är vad boende i Väsby kommun har mot Luftfartsverket eller Arlanda och deras tredje landningsbana. Vissa har garantaerat vissa summor inför rättsprocessen men har cirkus 1000 stycken med sig inför en grupptalan. ÄRLIGT så tror jag inte det har blvit prövat inför svensk rätt så det kan gå enda upp till högsta domstolen, vilket kan kosta om man förlorar.

 • repell

  Världens bästa Superdator är av GNU Linux.
  Så vad pratar du för dynga?
  Stora företag har gått över till Linux för att de är säkrare och stabilare än Windows! Så vad pratar du om?

 • blirsatrott

  Kollade in vänstertrollen på researchgruppen.
  Kryllar av dom…

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Jag har varit inne på både Flashback och andra sidor men direkta mordhot har jag faktiskt inte råkat ut för på andra ställen en diverse vänsterhak. Här eller på AP eller Flashback har jag bara bets dra åt H-vete.

  Jag har däremot blivit bannad på Aftonbladet, Expressen, DN men däremot inte på SvD. Nu använder SvD Disqus som kommenteringssystem så jag säger väl hej till publiken från Stig-Erik då.

 • agirlcalledjohnny

  Lysande idé.

 • agirlcalledjohnny

  Nåväl, en bra början skulle kanske vara att skaffa oss som drabbats nåt slags talesperson, annars blir det väldigt spretigt.

 • UsamaBinNorrland

  Research > AFA Dokumentation motiverar förföljelsen med att Exponerat hänger ut kriminella. Vill slå mig själv i ansiktet. När blev det olagligt att kommentera i ett kommentarsfält? Är det verkligen grövre än våldtäkt, mord, mordbrand, misshandel, ekonomisk förskingring, kidnappning och så vidare.

 • Josef K.

  Åsiktsbrott smäller så klart högst. Det andra är bara så kallad ”collateral damage”.

 • slundberg11

  5 miljoner i timmen, lånar vi, dygnet runt…
  statsskuld.com

 • UsamaBinNorrland

  Håll huvudet högt. Som bättre individer än mig redan skrivit är du inte ensam 🙂 Sverigevänner stödjer dig.

 • UsamaBinNorrland

  Var mer aktiv på Exponerat 🙂 Då blir du säkerligen en fiende mot kommunisterna.

 • UsamaBinNorrland

  Humor i situationen 🙂 Känner mig hedrad över brevet egentligen. Folk jag föraktar anser att jag är deras fiender. Kommunistsvin.

 • UsamaBinNorrland

  Måste införskaffa baseballträ så jag kan jaga troll om jag ser några, trollhunter.

 • Olle och Vera von Krusbär

  Äsch skaffa ett järnrör från någon container då får du hårdare träff på brännbollen

 • MODER SVEA

  Hear, hear!

 • nilsdacke

  Samlar de in dessa uppgifter för att de förbereder ev stämningar?
  Blir det så galet får vi träda fram allesammans och göra gemensam sak.

 • Intepkmen

  Lågt av avpixlat inte uppge källa

 • Freyj Carlsson

  Häng ut mig också era kommunist as!!

 • MODER SVEA

  Skaffa även licence to kill på din närmaste kampsportklubb!

 • Imposter10

  Jag har fått kreditupplysningen och mailade researchgruppen.

  Hej.

  Fick idag per post från Bisnode Kredit AB en kopia på kreditupplysning som Seppuku Media Ekonomisk Förening tagit på mig.

  Vad har ni för legitimt behov av denna kreditupplysning?

  Svaret jag fick…

  Hej.

  Vi gav Bisnode ett uppdrag om att ta fram vissa ekonomiska uppgifter, som vi ska använda till en statistisk genomgång i kommande artiklar, men även i våra utbildningar och föreläsningar. Statistiken kommer att anonymiseras.

  Jag har förstått att det råder olika uppfattningar om hur materialet har tagits fram och enligt vilka villkor. Vad jag förstår utreds detta hos Bisnode och för vår del avvaktar vi gärna vad resultatet av detta blir.

  Artiklarna kommer sedermera att publiceras på http://avkodat.research.nu

  Mvh

  Martin Fredriksson, Researchgruppen

 • MODER SVEA

  Martin Fredriksson…ett namn som kommer att gå till historien som det värsta kommunistsvin i Sveriges historia!!!

 • codatronca

  SAMMA HÄR !!!! Jag har inget att dölja !!!

 • kjellan11

  Jag är drabbad av detta o jag uppmanar alla som blivit drabbade att göra en polisanmälan på tel. nr 11414 polisen har öppet dygnet runt jag gjorde min anmälan i går du som inte anmält gör det NU

 • blirsatrott

  Som Vidkun Quisling
  Dränkt i tjära och rullad i fjädrar..sep 2014

 • Katastrof

  Jag kan bara säga så här. Har dom letat rätt på mig kommer jag att leta rätt på dom och det kommer dom inte att gilla 🙂 Jag har hanterat besvärligare figurer än detta med framgång. Att de hänger ut vem jag är numera är oväsentligt då allt annat är underordnat att rädda Sverige från total kollaps.

 • codatronca

  Jag är en fattig pensionär men jobbat tidigare och gjort rätt för mig ,så vill nån hänga ut mig för att jag tar ställning MOT : Den vansinniga invandringen,islam,muslimer,vänsterslöddret,SO GO AHEAD !!

 • slundberg11

  Så länge dom har hela 7klövern bakom sig, kör dom….

 • kjellan11

  Obehagligt att dom hoppar på massa pensionärer men det är väll oss dom är mest ute efter dom fina ”hjältarna”

 • MODER SVEA

  Exakt!!! Hoppas han går samma öde till mötes också, bara hellre förr än senare!

 • vegavass

  Jag är också drabbad. Vad säger Polisen om man ringer?

 • Bolpen

  Tack för tipset. Snart kanske jag blir nazist tack vare Herr Reinfeldts fina politik.

 • codatronca

  Är så upprörd nu att jag tittar på ett inspelat program som heter året var 1964 !!!
  Inte en blatte så långt ögat når !!! GE MIG 50 och 60 talet TILLBAKS !!! Och Målle Lindberg D.S

 • blirsatrott

  Filmarkivet.se har en massa fina filmer på ett oförstört Sverige..
  Rekommenderas..

 • Bolpen

  Tack för tipset.

 • codatronca

  TACK

 • Vansterwiki

  Lyktstolpar är populärt att hänga i.

 • $85325768

  Fick brevet från Bisnode igår. Ringde direkt och de skulle utreda men det kan ta ett par veckor.

 • Olle och Vera von Krusbär

  Bisnode kommer att stänga av dom samt förbjuda dom att använda uppgifterna, sedan kommer Bisnode att stämma RG när skadespråken ramlar in hos Bisnode

 • Karl_the_swede

  Så när Blatte-Zlatte önskar sig en ny nationalsång är det inte så konstigt. För h-e de är nu i blandad kompott närmare 40%. När ”kompotten” eller ”komposten” utgör 98%, så klart som tusan att de vill ha en ny nationalsång, och jag kan inte klandra dem, utifall de är i tydlig majoritet. Felet är att vi GAV BORT VÅRT EGNA LAND!!!
  Man kan inte hävda att kulturen skall bevaras när man är ”ensam i klassrummet”!!!
  Visst var det bättre förr, när landet var etniskt homogent!!!
  Därför måste två miljoner hel- eller halv, resp kvartsblattar lämna riket!!!

 • FritziRitz

  Ge inte upp, du är i gott sällskap men att fega ur gör knappast saken bättre.
  Keep the pecker up, things will be worse before it get´s better.

 • Karl_the_swede

  Det är med sorg man ser dessa filmer.

 • britas

  Miniupplysning..
  Har precis bytt mobilabonnemang så jag tog för givet att upplysning begärts av mobiloperatören. Bryddte mig inte om att läsa så noga.
  Kollade upp det nu.
  Mycket riktigt – avs Bisnode AB, 10 dagar gammalt.
  Ska ringa imorgon, om de nu arbetar på lördagar.

 • Karl_the_swede

  DUM-FREDDE gav sig på Cameron med stöd av Bildts fru.
  Europa måste håna vårt SLUTLAND, vilket är helt förståeligt.

 • Det kommer att kosta multum om alla 400 skall åtalas för HMF. För jag antar det är vad dom planerar. Tycker man har läst mycket om tomma fängelser på senare tid. Precis som jag misstänkte har man tömt dom för att senare kunna fylla på igen men denna gång inte med grovt kriminella, utan med oliktänkande.

 • Karl_the_swede

  Förmodligen, vi kan inget göra.
  Jag har ännu inte gjort någon anmälan själv.

 • gubbstrutten

  Ja, väckelsepredikanten Molle Lindberg var oförarglig och ett tidstypiskt inslag från 60-talet, för oss som minns honom (jag tror faktiskt att han lever än). ”Ljuva 60-tal” stämmer bra, även om 50-talet ej heller är att förakta.

 • Seppuku o RG är inte journalister!

 • Sven Svensson

  Suck och snyft och suck och snyft……alla drabbas men inte jag!!!!! Så här utanför har jag aldrig någonsin känt mig!!!!!

  Vad ska jag göra för att också bli utvald (alltså att drabbas)???

  Beställa kalsonger till Fredrikssson mor?
  Beställa trosor till Fredrikssons far?
  Beställa kalsonger till Wågs mor?
  Beställa trosor till Wågs far?

 • Karl_the_swede

  De verkar inte alls bry sig!

 • codatronca

  Hahaha detta med Målle la jag till för roligt !!! Nä men det var bättre förr,helt klart !!!

 • Olle och Vera von Krusbär

  Inget annat du kan komma på som strider mot kreditupplysningslagen att beställa om du skall ge dej in på brottets bana vilket inte är att rekommendera?

 • codatronca

  Jo hängslen

 • Sven Svensson

  Oändligt!

 • Jag var den förste som postade om det i en annan tråd för någon dag sedan.

 • Vikinglina

  Jag vet inte vad du ska göra kanske du kanske ska beställa stringtrosor, )

 • Karl_the_swede

  I morgon är det SVT:s och FUL4:ans MORGONSOFFA som gäller.
  De behandlas som världens FINFOLK!!!

 • Talibananas

  Jag har också fått brev från Bisnode att ”SM” (min förkortning, vill inte typa deras namn) tagit kreditupplysning på mig.

 • gubbstrutten

  Han (Molle) var en estradör av stora mått som drog mycket folk på sina väckelsemöten. Jag kommer så väl ihåg honom, även om jag gick dit mest av nyfikenhet. För övrigt håller jag med dig i det som du skriver, både i detta inlägg och i många av dina andra inlägg. Det känns skönt med människor som har vettig världsbild.

 • Sven Svensson

  Till bägges farsor????

  *kräks av bara blotta tanken*

 • blirsatrott

  Oj Usama binladen i röd tröja från reseachgruppen har gett dig en nerpil…

 • Sven Svensson

  Nääää detta är orättvist!!!!!!!!!!! Bisnode har inte tagit någon kreditupplysning på mig!!!!!!!!

  Jag vill inte vara utanför!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  *skriver beställningar till Fredrikssons och Wågs föräldrar*

 • codatronca

  Tackar för det,de flesta människor här är vanliga schyssta människor som fått nog,så även jag och du !!!

 • Christian_Andersson

  Var? Önskar ni livet ur allas vår Målle?

 • Vikinglina

  Tänk att bara få Ashberg i stringtrosor då behöver jag inte stoppa 5 fingrar i munnen det löser sig med ett stolpiller i baken 🙂

 • Karl_the_swede

  Landet består idag av en ENORM ILLALUKTANDE VÄV, DVS ETT RIKTIGT RÖTVERK är vad Sverige idag är!!!

 • Dom kommer inte bara att bli gripna utan även avrättade. Det är så det funkar inom totalitära ideologier och övertaganden.

 • blirsatrott

  Ja får jag ett brev från bisnode så ska jag tapetsera hela internet med deras fullständiga personnummer och telefonnummer…

  Bygger upp filer som heter duga..

 • blirsatrott

  Ja får jag ett brev från bisnode så ska jag tapetsera hela internet med deras fullständiga personnummer och telefonnummer…

  Bygger upp filer som heter duga..

 • gubbstrutten

  Inte alls, tvärtom. Han förgyllde tillvaron för oss under 60-talet, tillsammans med Hylands hörna.

 • Sven Svensson

  Bara någon nämner ordet Aschberg så kräks jag!!!!

 • Karl_the_swede

  Ha! Ha! – Den var kul!

 • Christian_Andersson

  Jo vad jag menar är att Målle lever. Hur aktiv han är i dag känner jag inte till.

 • gubbstrutten

  Ja, det här har liksom blivit mitt andra hem, där jag kan få utbyta tankar och idéer med vettiga människor, när det vimlar av PK-idioter i den offentliga debatten.

 • Vale62

  En tanke slog just mig om låt oss säga att denna sak hade utförts av SD är det
  någon som skulle kunna få ett grepp om vilka skriverier och allmänt uppror det
  skulle innebära ? det skulle skrivas , debatteras , fackeltåg o.s.v , o.s.v , o.s.v.
  Nu var det ett dåligt exempel för att för överhuvudet några andra som har puls
  och i närheten en mätbar hjärnaktivitet skulle genomföra detta är inte ens på
  någon karta eller ens på agendan i detta universum.

 • Vikinglina

  Ja, samma här min mage vänder sig upp och ner automatisk, tänk så naturen har givit oss en begåvning som vi inte visste, 🙂

 • codatronca

  Samma här!!! Kul att vi har varandra,känns bra !!!

 • Vale62

  Om o när du får lite 50-60 tal så måste du dela med dig för det saknar
  även jag.

 • Dränkas i en gödseltank. Med tanke på hans gamla Diskutabelt-program tillsamman med Fylking ett inte helt opassande öde för en dyngspridare som han.

 • gubbstrutten

  Jo, jag kastade in en liten brasklapp i ett tidigare inlägg. Han har ju inte framträtt medialt på många år, men jag såg ett TV-program om honom för något år sedan och han verkade vara ”still-going-strong” även om åldern tar ut sin rätt. det är kul när man läser inlägg där sådana namn dyker upp. Jag tror inte många 20-30-åringar ens har hört talas om honom.

 • codatronca

  Hahaha har spelat in dessa ”året var” från vissa årtal 61,62,63,64 mycket bra och garanterat blattefritt !!!

 • chainmail

  Kommer Aschberg på oannonserat besök och har med sig basebollträet ska jag köra upp det så långt i arslet på honom att han känner det i bihålorna…

 • Amanda Bengtsson

  Skriver ett långt inlägg, så när jag skall logga in på disqus försvinner det? Varför? Orkar inte skriva det en gång till.

 • Vale62

  Helt rätt och om det är riktigt kallt ute då så kan han få jobb som
  glasspinne efter det…..

 • codatronca

  Gillar inte kommunister men krusse var speciell när han tog av sig skon och slog i pullpeten !!!

 • Vale62

  Kopiera och spara i tillex anteckningar innan ni gör något så slipper ni
  skriva om samma sak.

 • Karl_the_swede

  Låter nästan som FUBAR!!!

 • gubbstrutten

  Ja, verkligen. Jag kommer fortfarande ihåg första gången jag såg en neger. Det var på vårvintern 1970 i ett litet municipalsamhälle i Mellansverige. De gick över Konsumparkeringen och såg ut att frysa. Så här, snart 45 år senare, får jag kräkreflexer när jag ser dessa lodisar stryka omkring. Då var det exotiskt. Nu är det snart exotiskt om man ser en blond svensk.

 • Vale62

  Det var ett tag sedan jag hörde det uttrycket….

 • codatronca

  Så brukar jag göra med annars blir man tokig !!!

 • Vale62

  Precis ! samma här.

 • Karl_the_swede

  Då är det hög tid att vi alla får höra det på nytt! 🙂

 • gubbstrutten

  Ja, han var en ljusglimt mellan despoten Stalin och stenansiktet Brezjnev.

 • Vale62

  Absolut ! SNAFU är oxå ett gammalt hederligt uttryck.

 • rudmark

  OT Kolla på hur många tjockisar du ser. Förmodligen inga.
  Folk var smalare förr………Och det gäller bara svenskarna.

 • codatronca

  Hahahaha kompisen här i Bollnäs i slutet på 60talet såg en neger på stan,han vart så paff så han gick rakt in i en lyktstolpe och bröt näsan !!!

 • Karl_the_swede

  Inget glömt!

 • Vale62

  Exakt , och dessa brukar fungera i de flesta situationer.

 • gubbstrutten

  Bollnäs, då bor vi nästan grannar. Mitt ”municipalsamhälle” var Mora. Tänk va´ tiderna kan förändras. Hellre en knäckt näsa än 500 skäggbarn i samma kommun.

 • chainmail

  Detta är en krigsförklaring från vänsterextremisterna så egentligen skulle man plocka upp handsken och ställa till ett riktigt helvete för dem. Det hade varit gott om det var vi som sökte upp och spöade dem, det var vi som satte yxor i deras dörrar, det var vi som sprängde deras bilar, det var vi som ringde deras jobb (om de har några) osv. Skulle man dessutom angripa deras ledare, styrelsemedlemmar, finansiärer och sponsorer så kommer detta att ta slut ganska snart… STASI my ass, här skulle ni fått smaka svenskt stål! Det är nära nu.

 • Karl_the_swede

  Arselberg sitter i bilen med värmefläkten på MAX, medans MIKROFONLUDRET står vid dörren och huttrar!

 • BirgittaSvenne

  Hälsning från Malmö……….här kallades det ”fubbick”,(Stolle). Är ditt ”fubar” en variant och var ifrån ?

 • Vale62

  Va !! är du inte medlem i elit-klubben ” The fantastic 400 ” än ???

 • codatronca

  Precis,ja jag bor i bläsmåla som vi skämtsamt kallar Bollnäs här !!! Så du bor i Mora ??

 • Vale62

  Mmmm , det var tider det…..

 • gubbstrutten

  Jajamensan. Jag har mina rötter här på pappas sida, sedan åtminstone 1530-talet (så långt som jag har kommit i min släktforskning). Sedan har jag en del rötter i ditt landskap, Hälsingland, också (en bit norr om dig). I Ljusdal för att vara exakt.

 • Ridinatt

  Fan Sverige är på väg mot inbördeskrig.

 • codatronca

  Ah kul !!! Min far hade företag i Mora på 80 talet,så jag var mycket dit då !!!

 • Vale62

  Va ! vart sitter möket ??

 • Ridinatt

  Första gången jag såg en neger var 1981…i USA. Jag var tvungen att sträcka ut handen för att känna på hans hår. Det var som stålull.

 • Vale62

  Allt inom sin tid broder , vi bränner en kåk i taget.

 • Simpsson

  Jo undrar samma ska allt skickas i ett paket?

 • Malmö-pravda

  Alternativet är att markera texten och ctrl och c, så kan du spara den OM den inte läggs in!! Så gör jag vid kortare kommentarer, annars är de råd du redan fått bäst enl mig!

 • gubbstrutten

  Ja, då känner du till orten. Tyvärr håller den på att förslummas i rask takt. Vi håller redan på att få gettobildning i en del av samhället. Lyckligtvis bor jag en bit utanför samhället, i genuin Dalabygd, där de ”exotiska” inslagen är näst intill obefintliga, bortsett från en holländsk familj som har flyttat in i byn. De är ett välkommet tillskott, driftiga människor som tillför mycket bra i byn. Vill jag uppleva något exotiskt kan jag resa bort, men jag vill inte ha det nedstoppat i halsen av diverse skurkaktiga politiker.

 • gubbstrutten

  Jag kan tänka mig det. Ungefär som då jag reste omkring i avlägsna delar i Afrika för många år sedan. Alla bybor kom ut för att titta och känna på mig.

 • codatronca

  Förstår inte egentligen,vad är det för vits med att ta kreditupplysning på folk om man inte behöver det ?? Det gör man ju för egna syften om jag ska sälja nåt till nån som jag är osäker på t.ex !!!

 • MattiasX

  Seppuku Media är en rediga fubickar, stasi med blöjor…

 • Vale62

  Visst är det så men det förstår bara den som kan tänka och handla
  logiskt och rationellt.

 • codatronca

  Låter bra det,bor också lite utanför stan i en trygg by där alla känner alla. Så borde hela Absurdistan vara uppbyggt !!

 • tomasmattsson

  Vi stod vid de rullande HATA SJUKLÖVERN

 • Ridinatt

  De känner väl makt av att hålla på och kartlägga folk så där. Lite stalkerbeteende.

 • Josef K.

  Det är exakt det som antidemokraterna vill provocera fram: våld. Då kan de visa sina uppdragsgivare, massmedia och politiker, att det behövs drakoniska åtgärder för att sätta stopp för alla som tycker annorlunda.

  Icke-våld och aktivt verbalt motstånd är det som funkar bäst.

 • Ridinatt

  Icke-våld….ja men hur länge då….börjar tröttna på detta.

 • Josef K.

  Det är enligt Kreditupplysningslagen endast lagligt att ta kreditupplysningar på privatpersoner som man ska ingå en affärsuppgörelse med (dvs sälja något till på kredit, sälja ett abonnemang till, ge ett jobb till eller liknande). Journalistiska syften undantas INTE.

 • qelizabeth

  Ursäkta, men… :-D!!!

 • Karl_the_swede

  Han lär väl göra det när TV3:s utvalda SKUBB kommer!
  Känner äckel över att 3:an samarbetar med detta ARSLE!!!

 • Vale62

  Ont ska med ont förgås är det skrivet och angående fred så kan
  den endast uppnås genom oöverlägsen slagkraft.

 • kim b

  Till efter valet!!Händer det inget då så måste vi ju börja agera med andra saker men just nu är det smartast att va kyliga!!!Vår tid kommer var så säker!!!

 • Ridinatt

  Sverige är laglöst ändå.

 • Ridinatt

  De flesta icke-våldsförespråkarna har väl blivit ihjälskjutna. Nånstans tror jag man måste börja bekämpa de onda med lite mer påtagliga metoder.

 • Vale62

  Japp , bara att se genom historien så har man ett facit.

 • codatronca

  Nä nu stryker codatronca flagg !! Upp till kamp mot alla sverigefiender nu,VI GER OSS ALDRIG !! Natt natt

 • Josef K.

  Jag tycker att Breivik var en mordisk galning men han sade väl att syftet med hans terrordåd var att skapa en situation där det blir ett större förtryck mot nationalister som i sin tur skapar en större radikalisering, dvs en konflikt.

  Det är jag helt emot. Att ta till våld legitimerar bara ett större förtryck. Det är att bete sig som lättledda får.

 • Ridinatt

  Ok det låter som en plan.

 • guesser22

  på vilket sätt skulle de ha fått tag i registrerings-infon från DISQUS??
  det enklaste är ju att ”moderatorn” har läckt uppgifter och spridit vidare
  (moderatorn har tillgång till all info+IP)
  mest troliga är att det är en bluff. Syfte: att få folk sluta med kommentarer

  (varför kallar man sig för ”självmordsföreningen”???? hahaha töntigt)

 • Josef K.

  Men de har fått rätt i efterhand. Man ska se på saken i ett större perspektiv än sig själv.

  Alla förtryckande strukturer faller av sig själva. Även den neo-DDR-aktiga PKismen i Sverige kommer att implodera. Det gäller att peta på från alla möjliga håll i ballongen.

  Skarpa argument räcker längre än skarpa knivar. Åtminstone om man är för demokrati.

 • Vale62

  Natti.

 • Ridinatt

  Hade varit trevligt om man fått info om var dessa våldsbejakande kommunister själva bor och är trygga…

 • Vale62

  He he , uppfattat…..

 • Josef K.

  Konstgjorda och förtryckande system såsom PKismen faller samman under sin egen tyngd. Att meningsmotståndare använder våld kan fungera som stärkande för PKismen: ”titta vad vi ska skydda er från”.

  Vilka får sympatier då SDU demonstrerar och överfalls av våldsamma antidemokrater?

  Vilka får sympatier då huligan-nassar i Kärrtorp överfaller en demonstration bestående av vanligt vänsterfolk blandat med vänsterextremister?

  De som överfalls är de som får sympatier.

 • Ridinatt

  Radikaliseringen sker genom Aftonbladets och Expressens hatskriverier. Svenskar och tex araber pratar och träffas inte mer än absolut nödvändigt, och då är det en formell påklistrad ”artighet” emellan dom, som inte betyder någonting. Ser detta dagligen i mitt jobb inom offentlig sektor i en ”utsatt” förort.

 • Ridinatt

  Precis. 2083 typ.

 • Josef K.

  Då ska man testa systemet, sedan sprida det utomlands. Norge och Danmark är bra tips. Sverige ses ju som rena dårhuset norska och danska tidningar.

  Det gäller inte att ge upp och tro att våld är lösningen. Det är endast en utväg då man angrips fysiskt, dvs självförsvar.

 • Josef K.

  Samma här (också offentlig sektor). Men du har väl inte missat hur slaskpressens upplagor minskar? Ge upp dessa och stöd alternativ media såsom Nya Tider. Köp böcker såsom Arnstberg & Sandelins ”Invandring och mörkläggning”.

 • Ridinatt

  Nog undrar man utomlands vad det är som pågår i Sverige:
  http://www.youtube.com/watch?v=0fBwSfmgjl0
  Och man undrar varför inte svenskar reagerar…eller agerar.

 • $3547750

  Jo just det… vi ”toppkommentatorer”… Jag hade 65… någon hade 9 inlägg… *suck*

 • chainmail

  Nej det är ju klart att gammelmedia med sina unkna förgreningar ut i extremvänstern inte skulle ha förståelse för att vanliga svenskar blir förbannade när de blir trakasserade av självutnämnda STASI-wannabes… Och att detta aldrig skulle rapporteras som det är. Men vad ska man göra? Vända andra kinden till och få den ännu hårdare upp i r*ven?
  Verbalt motstånd är vad som lett till detta fulspel… Ju mer verbal och ju mer utvecklad analys man har desto större är sannolikheten att de går på en.

 • Josef K.

  Inte så länge. Troligtvis mellan 5 och 10 år men kanske kortare. När välfärdssystemet börjar krackelera så kommer större konflikter inom PKismen att uppstå.

  På ett sätt så ser jag den stora invandringen som positiv. Det belastar välfärden och kommer allt snabbare att leda ett sammanbrott och en trolig omvärdering bland många tidigare PKister.

 • Ridinatt

  Jo jag stöttar alternativ media med små ekonomiska bidrag mm. Klarar inte av att läsa slaskpressen längre och köper så gott som aldrig. Köper däremot böckerna som annonseras ut på alternativ media.

 • Ridinatt

  Övertygad om att ett paradigmskifte är på väg. Men det kan ta 15-20 år.

 • BirgittaSvenne

  ”Polititiskt Inkorrekt ”, det var en gång……….som i sagorna en moderator ”PI Nord” som var kinkig, sagan slutade väl som alla sagor ska göra, Ja du, vem vet . Viktigt vi får inte förlora tilliten !

 • Vill gärna se Aschberg försvara sina gunstlingar nu, fy fan. Aschberg borde ställas mot väggen.. Eller är han höljd i dimma?

 • Ridinatt

  Aschberg tycker jag verkar vara en maktmänniska som ignorerar sånt här bara.

 • j_london

  Ett litet tips… När du skriver (längre eller kortare inlägg…) kopiera till en doc-fil innan du skickar det. Det gör jag alltid, efter det att mina inlägg ”sugits upp”. Sedan är det bara att klistra in och skicka igen, om det försvann första gången…

 • Josef K.

  Jag tillhör de utvalda 400 och jag har faktiskt rätt så roligt åt antidemokraterna i RG.
  Lösningen är: ta det inte personligt. Se på saken principiellt. De har fel, du har rätt. Kontakta myndigheter. Om de skiter i dig kontaktar du dem igen. Annars andra myndigheter.

  Jag är tveksam gentemot rättsäkerheten i Sverige.

  De går på de personer som formulerat sig på ett sätt som kan skapa tabloidrubriker. Som vi sett så måste t.ex. Expressen hitta på och förfalska, något som sänker deras trovärdighet.

  Det gäller inte att vinna ett slag utan ett krig, för att använda militära klyschor. Det gäller att vända opinion och det sker sakta.

 • j_london

  ”FUBAR” aktualiserades genom filmen Saving private Ryan. Och betyder: Fucked Up Beyond All Recognition.

 • Josef K.

  Det beror på hur länge politiker kan lappa Titanic. Statsskulden rusar, staten tvingas till gigantiska lån för att finansiera utgifter, en allt större belastning på verksamheter inom stat, landsting och kommun, företag som flyttar tillverkning utomlands. Samtidigt med en ungdomsarbetslöshet över 20% och en trolig verklig arbetslöshet på över 10% (jobbcoachning, Fas 3 mm är ett sätt att jonglera med statistiken).
  Skolan blir allt sämre.

  Vi har förmånen att beskåda en krasch i slow motion. Vi kommer att drabbas men bara vi är medvetna om vad som kan vänta så kommer vi att ha ett övertag gentemot de som lever i en fantasivärld.

 • Vale62

  Med ett sådant flitigt skrivande så förstår jag ni är medlem i klubben !! He he .
  Man kan verkligen fundera vad dom sysslar med ?!?!…

 • j_london

  Jag har redan skrivit det längre ner… Föreställ er vad vi 6 200 kan uträtta – om vi registrerade och förolämpade och misskrediterade och hotade går samman och organiserar oss. Vi kan skapa en ordentlig armé!

  Vad tror ni de där vidriga, landsförrädarna till bolsjeviker, anarkister, kommu-nister och marxister… har att sätta emot. Ingenting!
  Och om vi använder deras metoder rakt av, vilket innebär att vi tar reda på var var och en av dem bor…

  Det skulle faktiskt räcka med de 400 som förföljs och trakasseras genom brev, slog sig samman. Den så kallade ”Researchgruppen” skulle kunna oskadliggöras och slås ut på ett par dagar.
  Detta förutsätter dock att vi plockar fram SVENSKHETEN inom oss. Annars så går det INTE!

 • repell

  Vad otäckt det skulle bli om Vänsterpartiet jämte Miljöpartiet fick styra vårt land.
  Då skulle de här STASI och KGB fasonerna drabba nästan varenda människa i landet!
  Nästan, är de som inte är av svensk börd.

 • repell

  Det här tilltaget Researchgruppen sysslar med, bör vi få det till att V och Mp godkänner. Alltså vi får fram en Bumerang-verkan!

 • j_london

  Ja, men hela förbannade Sverige-fientliga 7-klövern sanktionerar och godkänner ju det!

  Jag har inte hört ett enda avståndstagande, från en enda muslimsvensk politiker. Inte ens från SD!

 • Johan Af Slödderort

  Fy fan. Jag kan inte tro att det är sant. Snart smäller det!

 • repell

  Det skulle göra mycket till om vi kunde sänka V och Mp och var övertygad om att Aschberg och CO röstar på något av dessa partier.
  Men självfallet så är hela 7 klövern en svart fascistfläck på den politiska kartan!

 • Okand_Soldat

  Så… Då var den gamla profilen död och begraven…
  Nu blir det svårare att hitta mig…

 • j_london

  Vad dessa landsförrädare röstar på är av mindre be-tydelse och värde…
  Det är deras fascistoida handlade mot Sverige och svenska folket som räknas.

 • Researchgruppen får använda de metoder de vill, lagligt eller ej, senare fråga. Det som stör mig är att att Expressen kommer undan med att använda sig av denna antidemokratiska stasi-wannabegruppering.

 • Problemet är att dom räknar med att mes-svenne viker ner sig – igen. Knyter näven i fickan som vanligt. Vi borde verkligen slå tillbaka. Hårt och skoningslöst. Vi sätter som mål att dessa grupperingar skall upplösas och medlemmarna lagföras och straffas. No more, no less.

 • j_london

  Helt rätt. Men… vi saknar en organisation. Och en LEDARE.

 • Bhoman
 • Bigamisten

  Dom får gärna hälsa på hemma hos Mig. När jag skjuter dom så harjag lagen på min sida ”Stand your ground”.Dom kommer inte..garanterat..riktiga fegisar som
  har tuppkammar i Socialistsverige.

 • Bhoman

  https://www.esparr.se

  Mycket bra sida som jag har fått direkt från Polisen .

 • vinkelhaken

  Och jag har en sida som heter zsparr. Eller jag heter jultomten.

  Litar inte på nån jävel längre.

 • http://pastebin.com/A5Q6VWPv

  MEDLEMMAR I RESEARCHGRUPPEN, TIDIGARE AFA-DOKUMENTATION:

  Förnamn: Måns Erik Daniel
  Tilltalsnamn: Måns
  Efternamn: Nilsson
  Personnummer: 19761013-4079
  Gatuadress: Skånegatan 84 lgh 1102
  Postnummer: 116 37
  Postort: Stockholm
  Kommun: Stockholm
  Församling: Katarina
  Födelsedatum: 1976-10-13
  Ålder: 37 år
  Relation: Gift
  Telefon: 073-3504277

  Förnamn: My Elisabeth
  Tilltalsnamn: My
  Efternamn: Vingren
  Personnummer: 19850303-5522
  Gatuadress: Duvbergsvägen 46 lgh 1001
  Postnummer: 143 44
  Postort: Vårby
  Kommun: Huddinge
  Församling: S:t Mikael
  Födelsedatum: 1985-03-03
  Ålder: 28 år (och 284 dagar)
  Telefon: 08-42028805

  Förnamn: Carl Erik
  Tilltalsnamn: Carl
  Efternamn: Tullgren
  Personnummer: 19860426-4013
  Gatuadress: Bergsundsgatan 13 lgh 1404
  Postnummer: 117 37
  Postort: Stockholm
  Kommun: Stockholm
  Församling: Högalid
  Födelsedatum: 1986-04-26
  Ålder: 27 år (och 230 dagar)
  Telefon: Okänd

  Förnamn: Lovisa Maria
  Tilltalsnamn: Lovisa
  Efternamn: Sundman
  Personnummer: 19570315-0200
  Gatuadress: Emundskroken 65
  Postnummer: 163 43
  Postort: Spånga
  Kommun: Stockholm
  Församling: Spånga-Kista
  Födelsedatum: 1957-03-15
  Ålder: 56 år
  Relation: Leif Bolin (19531202-1057) med barnen Seth Sundman (19960205-7912) & Mats Mårtensson (19971102-2716).
  Telefon: 073-9430406

 • Den informationen (hur de fick tag på informationen) finns redan tillgänglig. De utnyttjade ett API på otillåtet sätt.

 • För att det är så besvärligt att knacka på dörren och säga ”vi vet vem du är, så passa dig”, vilket är vad de är ute efter. De slipper riskera en rak höger eller värre om de gör det på detta sätt.

 • Skulle väl inte vilja påstå att SDU fick några sympatier från media osv. Men likt med Ridinatt så börjar även jag tröttna på förtrycket.

  Det är sant att man kan vinna med fredliga metoder, men om de fredliga metoderna inte fungerar…om förtrycket fortsätter utan att någon (läs: media) uppmärksammar det, då kanske det är dags att lösa problemen på andra sätt? Våld är inte ballt (oavsett vad äcklen från AFA Dokumentation anser) och ska bara användas som sista utväg, anser jag…men vi är snart där och våld har använts för att störta några av de vidrigaste människorna i vår arts historia. Nog kan Fredrik Reinfeldt, Robert Aschberg, Jan Helin och övriga falla även de.

 • Bhoman

  Ring till Polisen och prata med dom detta och fråga om hur du ska spärra ditt personnummer så får du se själv . Jag försår dig till fullo . Men pröva så får du se att du kan lita på det jag förmedlar .

 • Ja, men det är antagligen det enda sättet att stoppa folkmordet.

 • Tango and Cash, för oss äldre!

 • Kvalitet över kvantitet! (jag anser att jag klarade av båda två, hehe)

 • Man kan verkligen fundera vad dom sysslar med?

  Registrerar och trakasserar regimkritiker.

 • Fast för att kunna beställa varor till dessa individer så behöver du deras adresser och fulla personnummer. Och även om man rent hypotetiskt skulle kunna finna sådan information om AFA-terroristerna själva på t.ex http://pastebin.com/A5Q6VWPv så är det nog svårare att finna informationen för deras föräldrar.

 • oren_felt

  Det är olagligt samla personuppgifter , olagligt ta kreditupplysning utan grund, olagligt med åsiktsregistrering, olagligt hacka Disqus, olagligt med förföljelse…
  Både Expressen och Bisnode ägs av Bonnier…rika och mäktiga gör som de vill

 • Karl Svensson

  Det är bara att ligga lågt, häng ut personerna bakom Researchgruppen med namn och adress, häng ut vart Robert Ashberg och hans familj bor.
  Kom ihåg att det inte är förbjudet att kritisera dagens asylindustri.
  Åsiktsfrihet är inskrivet i Sveriges grundlag.

 • Har du lust att ta rodret? Mitt förslag på namn är The 400. Så funkar det även när vi så småningom även får internationell uppmärksamhet.

 • Yänker även på en liknande akronym, SNAFU (Situation Normal All Fucked Up). Sverige i ett nötskal.

 • Var i London hösten 79 och tänkte att så många negrer har jag bara sett på tv hemma.

 • Bjuder på en biltur i min hemstad filmad en kort tid innan dom gick över till högertrafik. Är dock ingen av mina släktingar som filmat. Garanterat blattefritt. Längtar tillbaka så det gör ont.

  http://www.youtube.com/watch?v=68hmcXVxyA4

 • Det börjar bli dags. Frågan är vilka som tar över.

 • Lipp å listra.

 • Fungerar även i andra program så som ee, xfw, mousepad och en massa andra. Kolla i /usr/ports/textproc.

 • Här ska vi inte ha någon BAR och speciellt ingen FUBAR. Enkom BAAAAAAAAAAARN som sitter med CROWBAR. Dom enda baren som passar. Blandade ihop FUBAR med FOOBAR.
  Kanske vi behöver en BAR
  http://en.wikipedia.org/wiki/M1918_Browning_Automatic_Rifle

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Jag tänker inte sjunka så lågt att jag begår lagbrott för att beivra ett lagbrott. Visst Robban har säkerligen både en och 50 kronor i det här sammanhanget men det ska inte drabba hans familj som säkert är ovetande om vilket svin han kan vara i andra sammanhang. Jag tänker ta det här STRIKT juridiskt via polis och åklagare/advokater.

  Jag rekommenderar andra att följa samma exempel. Vi är nu eliten ”The fantastic 400” och ska inte falla ner till pöbelmentaliteten som våra antagonister manifesterar.

 • Just denna fråga måste upp i ljuset, så att varje svensk förstår vad som egentligen händer!

  GÖR DIN RÖST HÖRD!
  Jag gör gärna en intressant Skypeintervju med dig om denna ”galenskap”!
  Alla ”galenskaps”intervjuer publiceras här, http://honesty4u.wordpress.com/your-voice/

  Lyssna gärna på min egen krönika, som handlar just om att göra din röst hörd!
  Där får du förhoppningsvis ammunition och motivation att agera!
  http://honesty4u.wordpress.com/my-weekly-thoughts/8-ett-svenskt-problem/

  Adda mig på Skype så tar vi ett snack före intervjun!
  Välkomna!

  /Lars Agerstig
  honesty4u@hotmail.se
  Skype-adress: lars.agge.agerstig

 • En mycket bra idé!
  Tyvärr tror jag att möjligtvis att högst ett par personer här kommer att vara aktiva!
  Se bara på vilken respons jag fått på alla mina upprop om att GÖRA DIN RÖST HÖRD!
  ”Galenskaps”intervjuerna är ju tydligen så läskigt att deltaga i, att endast en handfull personer har ”vågat”, trots att de får vara anonyma.
  Det finns ingen stake i svensken längre! Mer än 99 % är helt håglösa och helt utan dådkraft!
  Men gnälla kan de, åtminstone hemma vid frukostbordet!
  Svensken har gett ynkedomen ett ansikte!

  /Lars Agerstig
  honesty4u@hotmail.se
  Skype-adress: lars.agge.agerstig

 • Sopborsten

  Kolla inkomst på privatpersoner kan ge fängelse för journalist (om det är grovt).

  http://www.realtid.se/ArticlePages/201012/16/20101216114512_Realtid935/20101216114512_Realtid935.dbp.asp

  400 sökningar får nog anses vara grovt.

 • Sopborsten

  Helt rätt. Fokusera på det juridiska.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.
 • Sopborsten

  Tillämpas inte om det strider mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Om alla 6200 skickar in en ansökan så kostar det dom cirkus 10 kronor med tanke på porto och papper och kuvert. Ingen större summa. När gruppen tvingas svara på 6200 ansökningar så kostar det dom minst 20 kronor gånger 6200 alltså 124000 bara för nöjet att föra registret. Detta kan även upprepas årligen så deras registerhållning kan bli ett dyrt nöje om dom vill behålla det lagligt.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Läste precis paragraf 7 i samma lag. Så det är ridå igen. Den ger undantag för i princip allt utom att kissa offentligt.

  Förhållandet till tryck- och yttrandefriheten

  7 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet itryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.
  Bestämmelserna i 5 a, 9-29 och 33-44 §§ samt 45 § första stycket och 47-49 §§ skall inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande. Lag (2006:398).

  Edit: Märkte precis nu att det var samma person jag talade med på två olika websajter. Får nog skylla det på oavsiktlig intoxikering av för hög maltdryck. Men samtidigt är det bra att informationen kommer ut till flera.

  God Morgon och skål på dig.

 • Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

  Det här kommer att stå i mitt brev till Bisnode när jag skickar in det.

  ”Jag n.n har på grund av eran okonfirmerade kreditupplysning på mig haft följande kostnader. Cirka en halvtimmes väntetid och samtal med er á 10 kronor minuten. Samt utlägg för resa till min närmsta polisstation för anmälan mot KuL på 72 kronor. Väntetiden där var dryga 2 timmar så där tillkommer 120 á 10 kr minuten samt restiden på ytterligare 60.

  Jag ser gärna att ni transferer den summan till mig inom 30 dagar till nedanstående bankkonto. Ytterligare kostnader kan tillkomma om jag råkar ut för mer besvär av eran erbarmerliga behandling av personuppgifter.

  Summan om nu ni är lika dåliga på matematik som på datakunskap är det 2182 kronor samt kostnad för att sända ut faktura på 29 kronor.

  2211 kronor med referensnummer ”iamstalked”.”

 • e-spar

  Är inte ett dugg förvånad det kunde man räkna ut med röven att någon bror duktig skulle exponera och avpixla alla oss som skriver på sociala medier utan att tänka på vad det i längden innebär för yttrande, religions och åsiktsfrihet. Med utvecklingen av internet kommer det snart finnas allehanda register hur folk röstar, secuell läggning osv så tyvärr kommer det bli värre och värre innan det blir bättre. Jag bryr mig föga om dom hänger ut mig men jag är en av de som fått brev från Bisnode däremot bryr jag mig om mina barn